SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Obowiązki pracodawcy w okresie zimowym

Okres zimowy dla służb bhp rozpoczyna się już 1 listopada i trwa do 31 marca. Takie ustalenie związane jest przede wszystkim z temperaturą, która w tym czasie naturalnie się obniża. Zgodnie z przepisami bhp, na pracodawcy ciążą dodatkowe obowiązki związane z koniecznością zapewnienia odpowiednich do temperatury warunków pracy.

Przede wszystkim odpowiednia temperatura

Z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późn. zm.) wynika, że w pomieszczeniach temperatura powinna być odpowiednia do rodzaju wykonywanych zadań, ale nie może być niższa niż 14°C, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach pracy, w których wykonywana jest lekka praca fizyczna, oraz w pomieszczeniach biurowych, temperatura nie może być niższa niż 18°C.

Posiłki i napoje profilaktyczne

W warunkach szczególnie uciążliwych, a do takich zalicza się praca na zewnątrz w okresie zimowym, pracodawca powinien zapewnić nieodpłatnie posiłki i napoje profilaktyczne, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy. Tak wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. nr 60, poz. 279, Dz.U. 2019 poz. 1160).

Bezpieczna praca na zewnątrz

Pracownicy, wykonujący pracę na zewnątrz na otwartej przestrzeni powinni mieć zapewnione pomieszczenie, w którym się ogrzeją lub zmienią odzież.  Temperatura w tym pomieszczeniu nie powinna być niższa niż 16°C. Gdy temperatura powietrza spada poniżej 10°C, pracodawca zapewnia też odzież ochronną.

Rozważna i ostrożna budowa

Szczególną rozwagę i ostrożność należy zachować podczas wykonywania robót budowlanych. Śnieg, wichura i niska temperatura stanowią dodatkowe zagrożenia, szczególnie podczas prac na wysokości czy otwartej przestrzeni. Pracodawca powinien bezwzględnie przestrzegać przepisów w zakresie stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej i pamiętać o zagrożeniach również dla osób postronnych, jakie stwarzają spadające z wysokości przedmioty (np. śnieg czy sople lodu).

Ważne!

Podczas gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi, w czasie burzy lub przy wietrze o prędkości powyżej 10 m/s zabronione są montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych, z kolei roboty rozbiórkowe należy wstrzymać.

 


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zapisz się na nasz newsletter!