SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Obowiązki pracodawcy w okresie zimowym

Okres zimowy dla służb bhp rozpoczyna się już 1 listopada i trwa do 31 marca. Takie ustalenie związane jest przede wszystkim z temperaturą, która w tym czasie naturalnie się obniża. Zgodnie z przepisami bhp, na pracodawcy ciążą dodatkowe obowiązki związane z koniecznością zapewnienia odpowiednich do temperatury warunków pracy.

Przede wszystkim odpowiednia temperatura

Z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późn. zm.) wynika, że w pomieszczeniach temperatura powinna być odpowiednia do rodzaju wykonywanych zadań, ale nie może być niższa niż 14°C, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach pracy, w których wykonywana jest lekka praca fizyczna, oraz w pomieszczeniach biurowych, temperatura nie może być niższa niż 18°C.

Posiłki i napoje profilaktyczne

W warunkach szczególnie uciążliwych, a do takich zalicza się praca na zewnątrz w okresie zimowym, pracodawca powinien zapewnić nieodpłatnie posiłki i napoje profilaktyczne, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy. Tak wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. nr 60, poz. 279, Dz.U. 2019 poz. 1160).

Bezpieczna praca na zewnątrz

Pracownicy, wykonujący pracę na zewnątrz na otwartej przestrzeni powinni mieć zapewnione pomieszczenie, w którym się ogrzeją lub zmienią odzież.  Temperatura w tym pomieszczeniu nie powinna być niższa niż 16°C. Gdy temperatura powietrza spada poniżej 10°C, pracodawca zapewnia też odzież ochronną.

Rozważna i ostrożna budowa

Szczególną rozwagę i ostrożność należy zachować podczas wykonywania robót budowlanych. Śnieg, wichura i niska temperatura stanowią dodatkowe zagrożenia, szczególnie podczas prac na wysokości czy otwartej przestrzeni. Pracodawca powinien bezwzględnie przestrzegać przepisów w zakresie stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej i pamiętać o zagrożeniach również dla osób postronnych, jakie stwarzają spadające z wysokości przedmioty (np. śnieg czy sople lodu).

Ważne!

Podczas gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi, w czasie burzy lub przy wietrze o prędkości powyżej 10 m/s zabronione są montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych, z kolei roboty rozbiórkowe należy wstrzymać.

 


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zapisz się na nasz newsletter!

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)
Dane osobowe
Informujemy, że:
- Administratorem Twoich danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
Pokaż całą klauzulę- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – drogą elektroniczną na adres: odo@seka.pl lub listownie na adres siedziby SEKA S.A., ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
-Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm. oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.);
-Odbiorcą danych, poza Administratorem są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne i informatyczne dla wewnętrznych systemów IT oraz wsparcie w zakresie e-mail marketingu;
- Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny dla wyżej wymienionych celów lub do czasu odwołania zgody / wniesienia sprzeciwu;
- Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
- Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – www.uodo.gov.pl;
- Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zamówienia subskrybcji;

Zapoznałem/am się i akceptuję Politykę prywatności