Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Proces wdrożenia ma na celu dostosowanie nowo zatrudnionego pracownika do środowiska pracy i panujących w nim zasad. Właściwie zaprojektowany wpływa na szybsze dopasowanie się pracownika do nowej roli, zwiększenie jego poczucia bezpieczeństwa i zminimalizowanie ryzyka odejścia z organizacji.

Pierwszym etapem procesu jest właściwe wprowadzenie pracownika na stanowisko pracy. W kolejnym etapie pracownik odbywa wstępny staż pracy, który jest obserwowany, a następnie oceniany przez przełożonego. W ostatnim etapie wdrożenia wyznaczany jest kierunek rozwoju zawodowego pracownika.

W celu realizacji procesu adaptacji wykorzystuje się dostępne narzędzia o charakterze powitalnym i integrującym. Do działań o charakterze powitalnym można zaliczyć:

  • list powitalny (e−mail lub telefon) od dyrektora (kierownika) placówki,
  • przedstawienie pracownika pozostałym członkom zespołu (działu, oddziału, itp.),
  • zamieszczenie krótkiego wywiadu z nowym pracownikiem na firmowym intranecie,
  • e−mail informujący pozostałych członków zespołu (placówki) o nowym pracowniku,
  • nieformalne spotkania z zespołem na terenie firmy lub poza jej obszarem,
  • wyznaczenie opiekuna (bezpośredni przełożony lub inna osoba wybrana do tego zadania).

Kluczową rolę w procesie adaptacji odgrywa komunikacja, którą można podzielić na cztery główne fazy:
• przekazanie ogólnych informacji na temat firmy,
• szczegółowe zapoznanie z zasadami funkcjonowania firmy,
• określenie zadań, odpowiedzialności i oczekiwań związanych z pracą na stanowisku (w tym instruktaż stanowiskowy),
• zapoznanie ze współpracownikami.

Kreatywne i często niekonwencjonalne metody wdrożenia nowych pracowników na pewno pomagają budować wizerunek firmy oraz uatrakcyjniają pierwsze dni w pracy i redukują stres. Przede wszystkim należy jednak podkreślić, e w efekcie znacząco wpływają one na ich zaangażowanie i przywiązanie do firmy. Właściwe wdrożenie pracownika do pracy w istotny sposób wpływa również na jego bezpieczeństwo pracy oraz postrzeganie firmy jako atrakcyjnego miejsca pracy. Posiadanie profesjonalnego procesu adaptacji staje się nie tylko wymogiem dla nowoczesnych przedsiębiorstw, ale i elementem walki konkurencyjnej o pozyskanie talentów z rynku pracy.

Badania pokazały, że sformalizowane procedury adaptacji są najbardziej skuteczną metodą adaptacji. Pracownicy, którzy ukończyli takie programy stają się bardziej zaangażowani w pracę oraz cechuje ich niższy poziom fluktuacji w porównaniu do tych, którzy nie zostali poprawnie zaadaptowani.

Przy prowadzeniu procesu adaptacji warto skorzystać z szerokiego wachlarza dostępnych narzędzi i zapoznać się z dobrymi praktykami, które spotykają się z uznaniem nowo zatrudnionych pracowników.

Inwestycja we właściwe wdrożenie pracownika powinna przynieść firmie w szybszym czasie wymierne efekty w postaci rezultatów pracy nowo zatrudnionego oraz ograniczać rotację pracowników, co prowadzi do większego poczucia bezpieczeństwa wśród załogi i pozytywnej atmosfery w miejscu pracy.

 

Źródło materiały CIOP i PIB

Zobacz też:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40 kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40