Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

W 2020 r. liczba firm świadczących usługi BHP w Polsce wynosiła ok. 5,6 tys., a pracowało w nich ok. 10 tys. specjalistów ds. bhp. Eksperci prognozują, że w najbliższych 10 latach popyt na usługi bhp będzie głównie wzrastał i w 2030 r. liczba takich podmiotów może kształtować się na poziomie nieco ponad 12 tys.

Wielkość popytu będzie prawdopodobnie uzależniona od:

  • branży reprezentowanej przez zamawiających usługi;
  • wielkości przedsiębiorstwa zamawiającego usługi bhp;
  • sposobu zarządzania firmą;
  • ogólnej koniunktury w kraju.

Duże znaczenie przy zlecaniu zadań specjalistom spoza zakładu pracy będzie mieć rosnąca świadomość pracodawców odnośnie do istotności bhp w firmie.

Wysoki poziom popytu na usługi BHP

Popyt na usługi zewnętrzne utrzyma się na wysokim poziomie lub będzie rósł szczególnie przy pracach wymagających stałego nadzoru, takich jak np. sektor budowlany, lub pracach szczególnie niebezpiecznych np. w przemyśle chemicznym.

Z kolei branżą, w której istnieje prawdopodobieństwo zmniejszenia popytu na specjalistów bhp spoza zakładu pracy, jest administracja, ze względu na odejście od obowiązku regularnych szkoleń bhp dla pracowników biurowych (nowelizacja Kodeksu pracy z 2019 r.).

Eksperci rynkowi prognozują, że w najbliższej dekadzie usługi, które będą poszukiwane u specjalistów bhp spoza zakładu pracy to:

  1. Szkolenia, których organizacja jest coraz częściej nieprzypadkowa i odbywa się z wykorzystaniem dobrych praktyk, takich jak zlecanie szkoleń nowym wykonawcom celem rotowania szkoleniowców, co ma pozytywnie wpływać na poziom uwagi szkolonych.
  2. Dokonywanie ekspertyz i sporządzanie dokumentacji.

Deficytowe usługi BHP

Eksperci wskazują również, że wśród zadań służby bhp, określonych w rozporządzeniu, znajdują się takie, które można określić mianem deficytowych (ze względu na najniższe zapotrzebowanie na nie wśród zlecających usługi bhp – mimo ich obiektywnej istotności dla bezpieczeństwa i higieny pracy). Na podstawie wywiadów eksperckich zidentyfikowano 2 usługi deficytowe:

  1. Ocena ryzyka zawodowego – w szczególności wśród mikro i małych przedsiębiorstw, co w opinii ekspertów związane jest z postrzeganiem tej usługi jako kosztu, a dokonywane jest nierzadko po kontroli i zaleceniach Państwowej Inspekcji Pracy.
  2. Doradztwo – które w opinii ekspertów wymaga zbudowania partnerskiej relacji pomiędzy zarządzającym przedsiębiorstwem a pracownikami służby BHP lub specjalistami BHP spoza zakładu pracy.

Źródło: CIOP-PIB raport „Diagnoza i prognoza rynku usług BHP oraz charakterystyka służby BHP w Polsce”

bhp online


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA