Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

„Przestępczość środowiskowa – współczesne wyzwania dla organów ścigania i Inspekcji Ochrony Środowiska” – to temat konferencji on-line organizowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), która odbyła się 15 kwietnia 2021 r. Celem debaty było omówienie najważniejszych zagadnień związanych z walką z przestępczością środowiskową w Polsce.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba rozpoczynając debatę zaznaczył, że odbyła się ona w związku z przygotowaną przez Głównego Inspektora Środowiska nowelizacją przepisów Kodeksu karnego, Kodeksy wykroczeń i innych ustaw.

Jest to pierwsza od lat dziewięćdziesiątych tak duża nowelizacja, która jest krokiem w kierunku zwalczania przestępczości środowiskowej – mówił Jacek Ozdoba i dodał – Dla nas istotnym elementem jest również ściganie przestępczości, czyli kwestia wykrywalności.

Wzrost przestępczości

Podczas wystąpienia prokurator Ewa Ścierzyńska podkreślała, że liczba osób, wobec których Prokuratura skierowała akty oskarżenia w związku z nielegalnym postępowaniem z odpadami, wzrosła aż 15-krotnie – w 2015 r. były to 44 osoby, w 2020 r. 686 osób.

Z kolei mł. Insp. Piotr Trzciński, naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji wskazywał, że rocznie prowadzonych jest ponad 300 postępowań karnych dotyczących nielegalnego postępowania z odpadami.

Dużo nieprawidłowości w kwestii nielegalnego postępowania z odpadami generuje transgraniczne ich przemieszczenie. Jedynie w 2020 r. Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymała 239 transgranicznych transportów odpadów o łącznej masie przekraczającej 8,5 tys. ton, w których stwierdzono nieprawidłowości. Jak wynika z danych Komendy Głównej Straży Granicznej, instytucja ta przeprowadziła wówczas ponad 10 tys. kontroli tego typu transportów.

Rozwiązaniem – zmiana prawa

Działania Interpolu, Krajowej Administracji Skarbowej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Policji i innych organów ścigania nie wystarczą, by zwalczyć przestępczość środowiskową. W tym aspekcie potrzeba jest zmiana prawa.

Dr Kinga Makuch podczas wystąpienia zaznaczyła, że problemem są przepisy, w których szczególnie brakuje doprecyzowania znamion przestępstw środowiskowych. W Kodeksie karnym nie istnieje pojęcie „zbrodni środowiskowej”, a w ustawie Prawo ochrony środowisko są wyłącznie wykroczenia. Jeżeli chodzi o kary, to zazwyczaj są to grzywny.

Źródło: gios.gov.pl

edukacja bhp


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA