SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Szkolenia z dofinansowaniem

SEKA S.A. wygrała nowy projekt unijny pn. „Kompleksowe wsparcie osób dorosłych z podregionu miasto Poznań w zakresie kształcenia zawodowego”. 28 listopada br. odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. Projekt obejmuje podregion miasto Poznań i będzie realizowany w ciągu dwóch lat.

– To już druga tura projektów, skierowanych do pracowników, którzy chcą podnosić, uzupełnić czy zdobyć kwalifikacje i umiejętności, ułatwiające im funkcjonować na rynku pracy – mówił Wicemarszałek Wojciech Jankowiak podczas konferencji. – To ważne działania, zwłaszcza w naszym regionie, gdzie ten rynek jest bardzo trudny, charakteryzujący się dużym deficytem wykwalifikowanych pracowników.

Projekty są realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 z Poddziałania 8.3.2 „Kształcenie zawodowe dorosłych”. Warte są prawie 32,5 mln złotych, z czego ponad 29 mln złotych dołoży Unia Europejska.

W ramach projektu SEKA S.A. wsparciem zostanie objętych 1190 osób dorosłych (714 kobiet):

  • w wieku aktywności zawodowej, w szczególności w wieku 25-64 lat (głównie o niskich kompetencjach i kwalifikacjach i/lub 50+),
  • uczących się,
  • pracujących lub zamieszkujących na obszarze podregionu miasto Poznań.

Osobom tym w zależności od ich sytuacji na rynku pracy (osoba pracująca czy bezrobotna) będzie udzielane wsparcie nawet do 93 proc. kosztów kształcenia.

W projekcie będą podejmowane działania: promocja, rekrutacja, doradztwo zawodowe, usługi rozwojowe realizowane poprzez BUR, monitoring usług rozwojowych.

Jak skorzystać z dofinansowania na wybraną usługę?

Uczestnik projektu sam wybiera usługę, która odpowiada jego potrzebom rozwojowym. Następnie sam (nie pracodawca) zgłasza się do operatora.

Kolejność działania:

  • Pracownik, skorzystawszy z porady operatora, może podnieść/zdobyć/uzupełnić kwalifikacje podczas szkoleń, kursów czy warsztatów, których baza zamieszczona jest w Bazie Usług Rozwojowych, odpowiadających jego konkretnym potrzebom.
  • Ważne, aby (do)kształcenie odbywało się w formach pozaszkolnych, np. podczas kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych itp.
  • Przewidziano również możliwość formalnego potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych, zdobytych przez uczestników w sposób pozaformalny i nieformalny.

Źródło: https://www.umww.pl/Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zapisz się na nasz newsletter!