SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

RODO w HR – SZKOLENIE


4 maja 2019 r. weszły w życie długo oczekiwane zmiany prawne w zakresie spraw kadrowych, dostosowujące przepisy prawa krajowego do zapisów RODO. Nowelizacja Kodeksu pracy oraz ustaw sektorowych takich jak: ustawa o Regulaminie Świadczeń Socjalnych czy Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. poz. 2298),  wskazuje na nowe ryzyka i obowiązki w pracy działów HR.

Aktualny stan prawny wymusza na pracodawcy zmianę dokumentacji pracowniczej, regulaminów wewnętrznych oraz nowego  podejścia do procesów rekrutacji wewnątrz organizacji. Pracownicy jako osoby, których dane są przetwarzane, nabywają dodatkowych uprawnień w procesach przetwarzania danych. W związku z nowym otoczeniem prawnym, wynikającym z nowego prawa jak i działalności organów kontrolnych istotne staje się wdrożenie odpowiednich procedur w każdym dziale HR.

Bezpieczne zarządzanie danymi

Najważniejsze obszary, w których pracownicy działów kadr i HR operują danymi osób fizycznych to:

  • rekrutacja – zbieranie CV;
  • akta pracownicze – umowy, świadczenia, w tym także gromadzenie danych wrażliwych, m.in. dokumentacja medyczna, informacje o członkach rodziny pracownika;
  • powierzanie danych – udostępnianie podmiotom zewnętrznym danych osobowych pracowników i współpracowników.

Z uwagi na szczególne obowiązki wspomnianych działów, poznanie i umiejętne zastosowanie przepisów Rozporządzenia w praktyce jest gwarancją bezpiecznego funkcjonowania firmy.

Zawiłość i mnogość przepisów niejednokrotnie powoduje wątpliwości u pracowników, dlatego też pracodawca powinien zapewnić im możliwość dokształcenia się w tym zakresie. Takie podejście może być korzystne dla firmy, ponieważ, działając zgodnie z prawem, nie naraża się na kary finansowe, które może nałożyć IODO.

Szkolenie jako remedium

Poradniki czy komentarze ekspertów tylko w wąskim zakresie omawiają poszczególne zagadnienia dotyczące RODO w HR. Zdaniem praktyków, najlepszym rozwiązaniem tego problemu jest obszerne szkolenie, które szczegółowo omawia temat.

„RODO w HR – wyzwania i  oczekiwania” to szkolenie oferowane przez SEKA S.A. Skierowane jest do pracowników działów kadr, HR i rekrutacji, a jego celem jest  aktualizacja wiedzy z zakresu przetwarzania danych osobowych osób fizycznych z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kodeksie pracy. Forma szkolenia jest szczególnie istotna, ponieważ wiedza teoretyczna omawiana jest na podstawie praktycznych przykładów, co daje możliwość lepszego zrozumienia i zapamiętania tematu.

Szkolenia RODO dla HR ruszają od listopada 2019 r.Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA