Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Niektóre badania wskazują na to, że to pracownicy zatrudnieni na podstawie umów na czas nieokreślony mają lepsze samopoczucie psychiczne i są bardziej wydajni w pracy niż pracownicy zatrudnieni czasowo, inne zaś pokazują odwrotne zależności. Jedną z przyczyn tych rozbieżności może być różny kontekst społeczno-gospodarczym krajów, w których przeprowadzano te badania. Problem ten jest szczególnie ważny ponieważ zmiany na polskim rynku pracy są szczególnie dynamiczne

Usługi BHP i PPOŻ. w naszej ofercie
Zobacz

W ciągu ostatnich 20-30 lat rynek pracy zmienił się, rozwijając niestandardowe formy zatrudnienia. Wzrost liczby pracowników niestandardowych wynika z globalizacji, zwiększonej konkurencji i rozwoju technologicznego, wymuszając innowacje i ciągłe restrukturyzacje przedsiębiorstw. Niestandardowe zatrudnienie różni się od standardowego przez brak stałości, możliwość pracy w niestandardowym miejscu i mniejszą liczbę uprawnień pracowniczych. Istnieje kilka różnych form zatrudnienia niestandardowego, w tym tymczasowe, niepełny etat, wielostronne stosunki pracy i samozatrudnienie. W Polsce największą grupę stanowią pracownicy z umowami na czas określony, ale coraz popularniejsze stają się niestandardowe formy zatrudnienia niepracowniczego, takie jak umowy zlecenia i samozatrudnienie. W czasie pandemii COVID-19, praca zdalna stała się najpopularniejszą niestandardową formą zatrudnienia.

Rodzaj zatrudnienia a dobrostan psychiczny

Badania dotyczące wpływu zatrudnienia czasowego na dobrostan pracowników przynoszą niejednoznaczne wyniki. Choć niektóre badania sugerują, że zatrudnieni na czas określony są bardziej niezadowoleni ze swojej pracy i mają więcej problemów zdrowotnych niż pracownicy zatrudnieni na stałe, inne badania wskazują, że różnice między tymi grupami są niewielkie lub nie ma ich wcale. Istnieje także związek między zatrudnieniem czasowym a gorszym zdrowiem psychicznym w populacjach europejskich i pozaeuropejskich.

Rodzaj zatrudnienia a zaangażowanie w pracę

W badaniach porównywano pracowników zatrudnionych na czas określony z pracownikami stałymi, pod względem zaangażowania i produktywności w pracy. Wyniki badań nie są jednoznaczne, ale część danych sugeruje, że pracownicy na kontraktach krótkoterminowych angażują się mniej w pracę niż pracownicy na kontraktach bezterminowych. Jednakże, istnieją badania, które nie potwierdzają negatywnego związku pomiędzy pracą tymczasową a zaangażowaniem w pracę, a nawet wskazują, że osoby zatrudnione na stałe są mniej zaangażowane. Pracownicy zatrudnieni przez agencje pracy wykazują znacznie mniejsze zaangażowanie w porównaniu z osobami zatrudnionymi na podstawie umowy stałej lub czasowej. Również wyniki badań dotyczących produktywności pracowników tymczasowych nie są spójne, ale niektóre badania sugerują, że osoby zatrudnione na kontraktach czasowych wkładają w pracę więcej wysiłku niż pracownicy stałych. Niepewność pracy, typowa dla pracowników tymczasowych, może prowadzić do spadku zaangażowania, braku zaufania do organizacji, oporu przed zmianą organizacyjną oraz zmniejszonej produktywności.

Wnioski

Wyniki badań są niejednoznaczne, ale istnieje związek między zatrudnieniem czasowym a gorszym zdrowiem psychicznym i mniejszym zaangażowaniem w pracę. Pracownicy zatrudnieni przez agencje pracy wykazują mniejsze zaangażowanie w porównaniu z osobami zatrudnionymi na podstawie umowy stałej lub czasowej. Niepewność pracy, typowa dla pracowników tymczasowych, może prowadzić do spadku zaangażowania, braku zaufania do organizacji, oporu przed zmianą organizacyjną oraz zmniejszonej produktywności.

Źródło: materiały CIOP i BIP

 

 

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline