Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Jednym z najistotniejszych problemów rynku pracy zarówno w Polsce, jak i w całej UE staje się starzenie społeczeństwa. W świetle prognoz demograficznych, niesłychanie ważną kwestią staje się utrzymanie jak najwyższej aktywności zawodowej osób po 60 roku życia.

Potencjał starszych pracowników

 „Kompetencje tych pracowników [60+]nie są wykorzystywane, choć są oni bardzo dobrze przygotowani i zmotywowani, a ich oczekiwania w zakresie wynagrodzenia i czasu pracy są bardziej elastyczne niż w przypadku młodszych pracowników.” – z materiałów CIOP i PIB

W naszym kraju tylko co szósta osoba powyżej 60 roku życia jest aktywna zawodowo. Choć ponad 2/3 seniorów dobrze ocenia swoją kondycję fizyczną, to jednocześnie tyle samo ma poczucie wykluczenia społecznego, a ponad połowa odczuwa gorsze traktowanie na rynku pracy.

Stereotypy

Gorsza pozycja starszych pracowników na rynku pracy wynika z utrwalenia się wśród pracodawców szeregu stereotypów. Często osoby w wieku 60+ postrzegane są jako osoby: zmęczone życiem, powolne, mające słabą pamięć, schorowane, osamotnione, biedne, nadmiernie skupione na swoim zdrowiu, roszczeniowe, bierne, sztywne w sposobie zachowania i myślenia. Powszechne opinie dotyczące ludzi starszych nie pasują do współczesnego świata, dlatego się ich „odstawia na boczny tor”, izoluje. Niejednokrotnie stereotypy nie mają pokrycia w rzeczywistości, ale kierując się nimi jednakowo oceniamy i traktujemy wszystkich ludzi starszych doprowadzając do ich dyskryminacji.

Nowe postrzeganie pracowników 60+

Na szczęście obecnie poglądy na temat starości się zmieniają. Ludzie starsi postrzegani są coraz częściej jako osoby radosne, towarzyskie, aktywne zawodowo. Należy jednak mieć na uwadze, że niezależnie od tego, jakimi posługujemy się stereotypami pozytywnymi czy negatywnymi, można łatwo skrzywdzić pracownika 60+. Każdy pracownik jest inny i dlatego warto patrzeć na niego indywidualnie, chcąc zrozumieć jego sytuację, ograniczenia i atuty.

Źródło – materiały CIOP i PIB oraz PIP

„90% seniorów deklaruje, że żyje w poczuciu sensu życia i lubi dzielić się wiedzą i doświadczeniem z innymi. Aż 85% potwierdza chęć do nauki nowych rzeczy, a 82% jest zdania, że ma jeszcze w życiu wiele do zrobienia. Aż 60% pozytywnie ocenia swój stan zdrowia, a 68% – sprawność fizyczną. Na obniżone poczucie sensu i słabszy potencjał do doskonalenia umiejętności i rozwoju skarżą się seniorzy, którzy niekorzystnie oceniają swój stan zdrowia. Natomiast mniejszy stres i większe zadowolenie z pracy towarzyszą tym seniorom, którzy mają możliwość korzystania z elastycznych form pracy i wykonują swoje obowiązki w niepełnym wymiarze godzin.” – z materiałów CIOP i PIB.

Zobacz też:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40 kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40