Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Prognoza zjawisk na rynku pracy na 2021 rok nie jest łatwa, bowiem już w obecnym stanie pandemii wynikło wiele zmiennych, które wpłynęły na zachowania i decyzje przedsiębiorców. Przewidywano duży skok bezrobocia, jednak nie miało to miejsca w całej Europie, ponieważ zadziałały różnego rodzaju tarcze antykryzysowe, a część pracodawców zdecydowała się utrzymać liczbę pracowników, spodziewając się rychłego końca kryzysu.

Jeśli miałbym zatem pokusić się o jakąś prognozę zjawisk na rynku pracy w roku 2021, musi być ona obarczona licznymi znakami zapytania. Już pierwszy z nich dotyczy tego, jak rozwijać się będzie w tym roku bezrobocie – w tekście „O rynku pracy, świadomości ekonomicznej i strategiach pracowników w 2021 roku” pisze dr hab. Adam Mrozowicki, prof. UWr z Instytutu Socjologii.

Czy czeka nas wzrost bezrobocia?

W październiku 2020 r. bezrobocie rejestrowane w Polsce wynosiło 6,1%, jest to ok. 1 mln bezrobotnych. Do tej liczby należy doliczyć niemal 2 miliona osób, które w II kwartale 2020 roku posiadały pracę, ale jej nie wykonywały z powodu COVID-19, niektórzy pracowali krócej niż zwykle, a niemal 250 tys. zrezygnowało z rejestracji w urzędzie pracy i nie poszukiwało pracy z powodu pandemii.

Danych dla II fali jeszcze nie mamy, ale w moim przekonaniu kolejne fale pandemii pogłębią ten trend. Osobiście spodziewam się zwolnień, o ile sytuacja na rynku pracy nie ulegnie szybkiej poprawie – pisze prof. dr hab. Adam Mrozowicki. – Z drugiej strony perspektywa wprowadzenia szczepionki oraz wsparcie w ramach Europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy (623 mld zł dotacji i 153 mld zł niskooprocentowanych pożyczek w latach 2021-2017) mogą powstrzymać ten negatywny trend.

Zatrudnienie prekaryjne powróci

Na podstawie danych GUS widać, że w pandemii pracę straciły osoby na umowach cywilnoprawnych oraz samozatrudnione świadczące pracę dla jednego pracodawcy. w II kw. 2020 r. w porównaniu z analogicznym kwartałem 2019 r. zatrudnienie w ramach umowy zlecenia zmalało o 32%, przy równoczesnym spadku o 24,6% liczby samozatrudnionych pracujących dla jednego klienta.

Wszystkie te formy zatrudnienia należą do niepewnych, a pracujący w ich ramach pracownicy stali się swoistym buforem na rynku pracy w sytuacji kryzysu – stwierdza prof. dr hab. Adam Mrozowicki i dodaje, że jest przekonany, iż prekaryjne zatrudnienie powróci na wysokim poziomie w warunkach post-pandemicznych.

Źródło: uni.wroc.pl

bhp online

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA