SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń i seminariów BHP organizowanych przez naszą firmę na zlecenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tylko do 16 grudnia 2019r!

W okresie od 30 lipca do 17 grudnia na zlecenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi organizujemy:

Szkolenia okresowe BHP.

 • Pracowników robotniczych
 • Pracowników administracyjno-biurowych
 • Pracodawców i osób kierujących pracownikami

Zakres tematyczny

 • Seminarium : Ocena i dokumentowanie ryzyka zawodowego.
 • Seminarium Zakłucia, zranienia, skaleczenia, a bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Seminarium: Czynniki szkodliwe i niebezpieczne występujące na stanowiskach pracy oraz zasady doboru środków ochrony indywidualnej.
 • Seminarium: Przystosowanie pomieszczeń i stanowisk pracy do wymogów bhp i ppoż.
 • Seminarium: Zasady bezpieczeństwa w pierwszej pracy.
 • Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
 • Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych.
 • Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Harmonogram

1. 2019-08-20 8.00-14.30 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
98-200 Sieradz
ul. Armii Krajowej 7,

2. 2019-08-22 9.00-15.30 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych
Łódź, SEKA S.A. ul. Gdańska 80

3. 2019-08-22 8.00-14.30 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
98-200 Sieradz
ul. Armii Krajowej 7,

4. 2019-08-23 8.00-14.30 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
98-200 Sieradz
ul. Armii Krajowej 7,

5. 2019-08-27 9.00-15.30 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych
Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego w Łodzi
Kosynierów Gdyńskich 61, 93-357 Łódź

6. 2019-08-28 9.00-15.30 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
Łódź, SEKA S.A. ul. Gdańska 80

7. 2019-08-28 9.00-15.30 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
98-200 Sieradz
ul. Armii Krajowej 7,

8. 2019-08-28 9.00-15.30 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych
Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego w Łodzi
Kosynierów Gdyńskich 61, 93-357 Łódź

9. 2019-08-29 9.00-15.30 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych
Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego w Łodzi
Kosynierów Gdyńskich 61, 93-357 Łódź

10. 2019-08-29 9.00-15.30 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
98-200 Sieradz
ul. Armii Krajowej 7,

11. 2019-08-29 9.00-15.30 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych
HTL-STREFA S.A.
Adamówek 7
95-035 Ozorków

12. 2019-08-29 9.00-15.30 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
98-200 Sieradz
ul. Armii Krajowej 7,

13. 2019-08-30 9.00-15.30 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
HTL-STREFA S.A.
Adamówek 7
95-035 Ozorków

14. 2019-09-12 9.00-15.30 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
Łódź, SEKA S.A. ul. Gdańska 80

15. 2019-09-18 8.00-14.30 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
98-200 Sieradz
ul. Armii Krajowej 7,

16. 2019-09-18/19 8.00-14.30 Szkolenie okresowe dla pracowników i osób kierujących pracownikami Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
98-200 Sieradz
ul. Armii Krajowej 7,

17. 2019-09-19 8.00-14.30 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
98-200 Sieradz
ul. Armii Krajowej 7,

18. 2019-09-20 8.00-14.30 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych
ul. Nadbzurzańska Dolna 7/9,
99-400 Łowicz

19. 2019-09-23 9.00-15.30 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych
Łódź, SEKA S.A. ul. Gdańska 80

20. 2019-09-26 9.00-15.30 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
Łódź, SEKA S.A. ul. Gdańska 80

21. 2019-09-26/27 8.00-14.30 Szkolenie okresowe dla pracowników i osób kierujących pracownikami Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
98-200 Sieradz
ul. Armii Krajowej 7,

22. 2019-09-30 8.00-14.30 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
98-200 Sieradz
ul. Armii Krajowej 7,

23. 2019-10-01 8.00-14.30 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
98-200 Sieradz
ul. Armii Krajowej 7,

24. 2019-09-2026/27 8.00-14.30 Szkolenie okresowe dla pracowników i osób kierujących pracownikami
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
98-200 Sieradz
ul. Armii Krajowej 7,

25. 2019-10-03 9.00-15.30 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych
Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Stanisława Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice

26. 2019-10-03 .00-14.30 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
98-200 Sieradz
ul. Armii Krajowej 7,

27. 2019-10-07/08 9.00-15.30 Szkolenie okresowe dla pracowników i osób kierujących pracownikami Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Stanisława Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice

28. 2019-10-07/08 .00-14.30 Szkolenie okresowe dla pracowników i osób kierujących pracownikami
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
98-200 Sieradz
ul. Armii Krajowej 7,

29. 2019-10-09 9.00-15.30 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
EKA S.A. ul. Gdańska 80,

30. 2019-10-15 9.00-15.30 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych
Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Stanisława Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice

31. 2019-10-16 9.00-15.30 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
HTL-STREFA S.A.
Adamówek 7
95-035 Ozorków

32. 2019-10-16 8.00-14.30 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
98-200 Sieradz
ul. Armii Krajowej 7,

33. 2019-10-16 8.00-14.30 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
98-200 Sieradz
ul. Armii Krajowej 7,

34. 2019-10-16 9.00-15.30 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
HTL-STREFA S.A.
Adamówek 7
95-035 Ozorków

35. 2019-10-16 9.00-15.30 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
Łódź, SEKA S.A. ul. Gdańska 80

36. 2019-10.17/18 8.00-14.30 Szkolenie okresowe dla pracowników i osób kierujących pracownikami
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
98-200 Sieradz
ul. Armii Krajowej 7,

37. 2019-10.17 9.00-15.30 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych
Łódź, SEKA S.A. ul. Gdańska 80

38. 2019-10.17/18 9.00-15.30 Szkolenie okresowe dla pracowników i osób kierujących pracownikami Łódź, SEKA S.A. ul. Gdańska 80

39. 2019-10.17/18 9.00-15.30 Szkolenie okresowe dla pracowników i osób kierujących pracownikami Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Stanisława Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice

40. 2019-10-20/21 8.00-14.30 Szkolenie okresowe dla pracowników i osób kierujących pracownikami Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
98-200 Sieradz
ul. Armii Krajowej 7,

41. 2019-10-21 9.00-15.30 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych
Łódź, SEKA S.A. ul. Gdańska 80

42. 2019-10-23 9.00-15.30 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
HTL-STREFA S.A.
Adamówek 7
95-035 Ozorków

43. 2019-10-23 9.00-15.30 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
Łódź, SEKA S.A. ul. Gdańska 80

44. 2019-11-07 9.00-15.30 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
Łódź, SEKA S.A. ul. Gdańska 80

45. 2019-11-07 8.00-14.30 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
98-200 Sieradz
ul. Armii Krajowej 7,

46. 2019-11-07 8.00-14.30 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
98-200 Sieradz
ul. Armii Krajowej 7,

47. 2019-11-08 9.00-15.30 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych
Łódź, SEKA S.A. ul. Gdańska 8

48. 2019-11-07/08 9.00-15.30 Szkolenie okresowe dla pracowników i osób kierujących pracownikami Łódź, SEKA S.A. ul. Gdańska 80

49. 2019-11-14 9.00-15.30 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych
Łódź, SEKA S.A. ul. Gdańska 80

50. 2019-11-15 9.00-15.30 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
Łódź, SEKA S.A. ul. Gdańska 80

51. 2019-11-27 8.00-14.30 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
Łódź, SEKA S.A. ul. Gdańska 80

52. 2019-12-11 9.00-15.30 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
Łódź, SEKA S.A. ul. Gdańska 80

53. 2019-12-13 9.00-15.30 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych
Łódź, SEKA S.A. ul. Gdańska 80

54. 2019-12-12/13 9.00-15.30 Szkolenie okresowe dla pracowników i osób kierujących pracownikami Łódź, SEKA S.A. ul. Gdańska 80

1. 2019-08-30 8.00-13.00 Seminarium: Pierwsza pomoc przedmedyczna
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
98-200 Sieradz
ul. Armii Krajowej 7,

2. 2019-09-04 8.00-13.00 Seminarium: Czynniki szkodliwe na stanowiskach pracy i dobór środków ochrony indywidualnej
PRDiM
Czartki 60
98-200 Sieradz

3. 2019-09-04 9.00-14.00 Seminarium: Pierwsza pomoc przedmedyczna
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
98-200 Sieradz
ul. Armii Krajowej 7,

4. 2019-09-06 8.00-13.00 Seminarium: Zapewnienie bezpieczeństwa w małych firmach budowlanych PRDiM
Czartki 60
98-200 Sieradz

5. 2019-09-09 8.00-13.00 Seminarium: Pierwsza pomoc przedmedyczna
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu 98-200 Sieradz
ul. Armii Krajowej 7,

6. 2019-09-10 8.00-13.00 Seminarium: Pierwsza pomoc przedmedyczna
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
98-200 Sieradz
ul. Armii Krajowej 7,

7. 2019-09-13 9.00-14.00 Seminarium: Pierwsza pomoc przedmedyczna
Łódź, SEKA S.A. ul. Gdańska 80

8. 2019-09-16 8.00-13.00 Seminarium: Zakłucia, zranienia, skaleczenia a bezpieczeństwo i higiena pracy.
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
98-200 Sieradz
ul. Armii Krajowej 7,

9. 2019-09-19 8.00-13.00 Seminarium: Pierwsza pomoc przedmedyczna
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
98-200 Sieradz
ul. Armii Krajowej 7,

10. 2019-09-20 8.00-13.00 Seminarium: Pierwsza pomoc przedmedyczna
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
98-200 Sieradz
ul. Armii Krajowej 7,

11. 2019-09-25 8.00-13.00 Seminarium: Czynniki szkodliwe na stanowiskach pracy i dobór środków ochrony indywidualnej
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
98-200 Sieradz
ul. Armii Krajowej 7,

12. 2019-09-26 8.00-13.00 Seminarium: Pierwsza pomoc przedmedyczna
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
98-200 Sieradz
ul. Armii Krajowej 7,

13. 2019-09-27 9.00-14.00 Seminarium: Pierwsza pomoc przedmedyczna
Łódź, SEKA S.A. ul. Gdańska 80

14. 2019-09-27 8.00-13.00 Seminarium: Pierwsza pomoc przedmedyczna
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
98-200 Sieradz
ul. Armii Krajowej 7,

15. 2019-09-30 8.00-13.00 Seminarium: Zapewnienie bezpieczeństwa w małych firmach budowlanych PRDiM
Czartki 60
98-200 Sieradz

16. 2019-09-30 9.00-14.00 Seminarium: Pierwsza pomoc przedmedyczna
Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Stanisława Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice

17. 2019-10-01 9.00-14.00 Seminarium: Czynniki szkodliwe na stanowiskach pracy i dobór środków ochrony indywidualnej
Łódź, SEKA S.A. ul. Gdańska 80

18. 2019-10-02 9.00-14.00 Seminarium: Zapewnienie bezpieczeństwa w małych firmach budowlanych Łódź, SEKA S.A. ul. Gdańska 80

19. 2019-10-02 8.00-13.00 Seminarium: Zakłucia, zranienia, skaleczenia a bezpieczeństwo i higiena pracy.
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
98-200 Sieradz
ul. Armii Krajowej 7,

20. 2019-10-08 9.00-14.00 Seminarium: Pierwsza pomoc przedmedyczna
Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Stanisława Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice

21. 2019-10-10 9.00-14.00 Seminarium: Pierwsza pomoc przedmedyczna
POLFAREX S.A ul. Józefów 9
99-300 Kutno
Polska

22. 2019-10–10 9.00-14.00 Seminarium: Pierwsza pomoc przedmedyczna
POLFARMEX S.A. ul. Józefów 9
99-300 Kutno
Polska

23. 2019-10-15 9.00-14.00 Seminarium: Pierwsza pomoc przedmedyczna
Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Stanisława Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice

24. 2019-10-16 8.00-13.00 Seminarium: Zasady bezpieczeństwa pierwszej pracy
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
98-200 Sieradz
ul. Armii Krajowej 7

25. 2019-10-17 8.00-13.00 Seminarium: Pierwsza pomoc przedmedyczna
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
98-200 Sieradz
ul. Armii Krajowej 7

26. 2019-10-18 9.00-14.00 Seminarium: Pierwsza pomoc przedmedyczna
PRIMA S.A. ul. Liściasta 17,
91-357 Łódź

27. 2019-10-22 9.00-14.00 Seminarium: Czynniki szkodliwe na stanowiskach pracy i dobór środków ochrony indywidualnej
Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Stanisława Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice

28. 2019-10-22 9.00-14.00 Seminarium: Pierwsza pomoc przedmedyczna
Łódź, SEKA S.A. ul. Gdańska 80

29. 2019-10-25 9.00-14.00 Seminarium: Pierwsza pomoc przedmedyczna
PRIMA S.A. ul. Liściasta 17,
91-357 Łódź
30. 2019-10-29 9.00-14.00 Seminarium: Pierwsza pomoc przedmedyczna
Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Stanisława Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice

31. 2019-10-30 9.00-14.00 Seminarium: Zapewnienie bezpieczeństwa w małych firmach budowlanych Łódź, SEKA S.A. ul. Gdańska 80

32. 2019-10-31 9.00-14.00 Seminarium: Czynniki szkodliwe na stanowiskach pracy i dobór środków ochrony indywidualnej
Łódź, SEKA S.A. ul. Gdańska 80

Aktualizacja: 20.08.2019

UWAGA: zastrzegamy sobie możliwość nanoszenia zmian w harmonogramie, zainteresowane osoby prosimy o bieżące weryfikowanie zestawienia dat i miejsc szkoleń na naszej stronie internetowej.

KONTAKT: Paulina Rączkiewicz
Specjalista ds. kluczowych klientów SEKA S.A., Oddz. Łódź
tel. 42 280 10 56 | tel. kom. 503 532 485
e-mail: paulina.raczkiewicz@seka.pl

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!