Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Kampania pt. „Serce do pracy” to inicjatywa, która ma na celu zachęcanie pracodawców do podejmowania działań na rzecz zapobiegania chorobom układu krążenia (ChUK) wśród pracowników. Do działań takich zaliczyć można promocję programów prozdrowotnych w miejscu pracy, a także edukację pracowników, w jaki sposób sami mogą zmienić swój styl życia na zdrowszy i zapobiegać ChUK.

Usługi BHP i PPOŻ. w naszej ofercie
Zobacz

ChUK stanowią poważne wyzwanie zdrowotne dla dzisiejszego świata – w 2020 roku były przyczyną ponad 19 mln zgonów na świecie. Pozostają one także główną przyczyną śmiertelności i zachorowalności w Europie. Statystyki, mimo że są niepokojące, wskazują, że śmiertelność z powodu ChUK zmniejsza się obecnie w prawie wszystkich krajach europejskich, w tym w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Ta pozytywna zmiana jest zasługą poprawy w zakresie profilaktyki i leczenia ChUK, co świadczy o tym, że warto inwestować w wiedzę na temat chorób i sposobów zapobiegania im.

Inicjatyw poświęconych walce z ChUK jest wiele, jednak kampania „Serce do pracy” wyróżnia się tym, że w centrum jej zainteresowania znajdują się przedstawiciele świata pracy: pracownicy oraz pracodawcy.

Aby cele kampanii, czyli skuteczna edukacja zdrowotna na rzecz walki z ChUK i promocja zdrowia w miejscu pracy pod kątem zapobiegania tym chorobom, mogły zostać osiągnięte, istotny jest aktywny udział przedstawicieli wszystkich grup obecnych w środowisku pracy – tzn. zarówno pracodawców (którzy mają „moc sprawczą” – mogą kontrolować czynniki ryzyka powstawania ChUK, występujące na stanowiskach pracy; mogą także inicjować w miejscu pracy różnego rodzaju aktywności prozdrowotne), jak też pracowników (którzy są końcowymi odbiorcami wszystkich takich działań). Nie do przecenienia jest tu także rola przedstawicieli służby bhp oraz służby medycyny pracy (dbających o bezpieczeństwo pracowników i ich zdrowie w miejscu pracy).

Choroby układu krążenia stanowią problem również wśród osób w wieku produkcyjnym. Środowisko pracy może być źródłem czynników ryzyka, które przyczyniają się do rozwoju chorób serca – tych zawodowych jak i niezwiązanych z wykonywaną pracą (klasycznych).

Choroby układu krążenia a praca

Do głównych zawodowych czynników ryzyka zaliczyć można:

  • duże obciążenie fizyczne (statyczne i dynamiczne),
  • czynniki toksyczne/chemiczne (disiarczek węgla, tlenek węgla, nitrogliceryna, ołów),
  • czynniki fizyczne (hałas, mikroklimat gorący, mikroklimat zimny, pole elektromagnetyczne),
  • pracę zmianową,
  • zespół wypalenia zawodowego,
  • stres związany z pracą.

Możliwe jest wyeliminowanie lub modyfikacja istniejących czynników, powodujących powstawanie choroby poprzez właściwą edukację na temat właściwego postępowania oraz zmotywowanie do przestrzegania wdrażanych zaleceń terapeutycznych.

ChUK mogą powodować stałą lub czasową absencję chorobową wśród pracowników. Często osoby przewlekle chore na ChUK są eliminowane z rynku pracy, lub same rezygnują z aktywności zawodowej, chociaż niejednokrotnie mają szanse być dalej aktywnymi zawodowo.

W Polsce duży odsetek pracowników po rozpoznaniu ChUK nie wraca do pracy, w większości przypadków w wyniku nadmiernej ostrożności, ale również niewiedzy na temat możliwości zawodowych osób obciążonych ChUK.

Ogromny postęp w zakresie wczesnego wykrywania i leczenia ChUK sprawił, że szanse na powrót do pracy osób z takimi chorobami, również po nagłym incydencie, wyraźnie wzrosła.

Warunkiem powrotu do pracy osób przewlekle chorych na ChUK jest dostosowanie miejsc pracy do ich możliwości lub ze względu na chorobą – przeniesienie ich na stanowiska pracy, które będą odpowiadać ich możliwościom zdrowotnym.

Źródło: materiały CIOP i BIP

 

 

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline