SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Społeczeństwo się starzeje, a rezerwy młodych kandydatów się kurczą. Pracodawcy będą zmuszeni ostro konkurować o młodych pracowników lub sięgnąć po tzw. silversów. Bez względu na wybór pracownika, pracodawca ma obowiązek zapewnienia mu ergonomicznego stanowiska pracy.

Wbrew powszechnemu przekonaniu to pracownicy w wieku dojrzałym mogą być bardziej opłacalni dla pracodawcy. Przede wszystkim cechuje ich m.in.: bogate doświadczenie, lojalność, odpowiedzialność, dokładność, szacunek dla pracy, czy przywiązanie do firmy. Ponadto pracodawca ponosi mniejsze koszty z powodu absencji chorobowej pracownika po 50. roku życia.

Ergonomia na stanowiskach pracy

Istotnym elementem, o który pracodawca powinien zadbać zatrudniając silversa, jest poprawne dostosowanie miejsca pracy do jego psychofizycznych możliwości i potrzeb. Chodzi o to, by wykonywanie czynności służbowych było łatwiejsze, mniej obciążające dla organizmu i jednocześnie efektywne.

Przystosowując miejsce pracy należy:

 • dostosować urządzenia, narzędzia i wyposażenie do indywidualnych rozmiarów pracownika;
 • zminimalizować konieczność skręcania i pochylania tułowia oraz obciążenie stawów nadgarstkowych podczas wykonywania prac ręcznych;
 • zapewnić większe natężenie oświetlenia dla pracownika w wieku 40–55 lat o 50% i dla pracownika po 55. roku życia o 100%;
 • zwiększyć kontrast oraz litery i symbole na różnego rodzaju wyświetlaczach, monitorach oraz materiałach drukowanych;
 • zredukować olśnienie;
 • wyeliminować konieczność rozróżniania barw niebieskiej od zielonej w znakach i sygnałach wizualnych;
 • zapobiegać nadmiernemu ogrzewaniu i przegrzewaniu w miejscu pracy;
 • zapewnić optymalną temperaturę w miejscu pracy oraz możliwość stosowania ubrań chroniących przed zimnem;
 • przenieść pracownika do zadań wymagających bardziej przewidywania niż szybkiego reagowania;
 • zapewnić możliwość wykonywania czynności zawodowych w sposób minimalizujący ryzyko dolegliwości ze strony kręgosłupa;
 • zachęcać i ułatwić pracownikowi możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju formach aktywności fizycznej (w miejscu zamieszkania, pracy, poza nimi), dostosowanych do możliwości i potrzeb pracownika.

Zatrudnianie lub utrzymanie starszych pracowników w firmie wymaga zrozumienia zmian, którym podlegają ludzie wraz z wiekiem i dostosowanie do tych wytycznych zarówno kultury organizacyjnej jak też profilaktyki prozdrowotnej.

Źródło: Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera „Zarządzanie zdrowiem w fi rmie a starzenie się personelu – informator”


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA