SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

W Polsce od lat zmniejsza się liczba wypadków przy pracy. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w 2019 r. zgłoszono 83 205 osób poszkodowanych w tego typu wypadkach, co daje o 1,3% mniej niż w analogicznym okresie 2018 r. Bez wątpienia wpływa na to coraz większa dbałość o bezpieczeństwo pracowników, a także ich przeszkolenie.

Pod koniec marca GUS opublikował wstępne dane wypadków przy pracy za 2019 r. Porównując je do poprzedniego roku (2018) wyraźnie widać, że liczba wypadków z roku na rok się zmniejsza. Zmniejszył się tzw. wskaźnik wypadkowości (liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących) z 6,37 do 6,15.

O 24,6% spadła też liczba poszkodowanych w wypadkach ciężkich, a w wypadkach z innym skutkiem – o 1,1%.

Z kolei liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym nie zmieniła się i stanowi 0,2% wszystkich osób poszkodowanych.

Biorąc pod uwagę województwa, najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w: dolnośląskim (7,55), wielopolskim (7,26) i śląskim (7,21). Najniższy w województwach: mazowieckim (4,53) i małopolskim (4,64).

Gdzie doszło do największej liczby wypadków?

Analizując dane pod względem rodzajów działalności, można zauważyć, że w dalszym ciągu do największej liczby wypadków dochodzi w sekcjach:

  • górnictwo i wydobywanie (niestety w tym przypadku wskaźnik wzrósł z 14,73 w 2018 r. do 15,68 w 2019 r.),
  • dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (spadek z 14,25 do 13,83),
  • opieka zdrowotna i pomoc społeczna (10,04).

Najniższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w branżach:

  • informacja i komunikacja (spadek z 1,32 do 1,22),
  • pozostała działalność usługowa (spadek z 1,75 do 1,62),
  • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (1,72).

Najczęstsze przyczyny wypadków

W tej kategorii od lat nic się nie zmienia. Najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy jest nieprawidłowe zachowanie się pracownika. To nieodpowiednie zachowanie powoduje 60,8 % wszystkich wypadków przy pracy!

Do 36,7 % wypadków dochodzi podczas poruszania się, a 31% urazów powstaje w wyniku zderzenia z nieruchomym obiektem lub uderzenia w taki obiekt. 79 % poszkodowanych osób doznało urazu kończyn: dolnych (35,2%) oraz górnych (43,8%).

Warto tutaj zauważyć, że pracodawca może wpłynąć na ten czynnik i zredukować liczbę wypadków przy pracy. W tym celu powinien systematycznie szkolić pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także udzielania pierwszej pomocy. Wiedza oraz doświadczenie znacząco wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa na stanowisku pracy.

Źródło: https://stat.gov.pl/


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA