SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zapraszamy do udziału w kursie! Specjalista ds. Kadr i Płac – Certyfikacja zawodu SEKA S.A. oddział Kraków

Termin: 26.09.2020-21.11.2020 r.

Usługa kierowana również do uczestników projektu „MAŁOPOLSKIE BONY ROZWOJOWE”  oraz ” KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA (możliwość dofinansowania !!!)

Kurs prowadzony jest w formie zdalnej on-line / wideokonferencja

Dzięki udziałowi w Kursie będą Państwo:
• Swobodnie poruszali się w obszarze zagadnień personalnych.
• Posiadali praktyczne umiejętności w zakresie kompleksowej obsługi związanej z zatrudnianiem pracowników i naliczaniem wynagrodzeń.
• Wiedzieli z jakich podstaw prawnych korzystać pracując w dziale personalnym i gdzie szukać odpowiedzi na pojawiające się w praktyce problemy i wątpliwości.

Kurs poprowadzi zespół ekspertów, doświadczonych trenerów- praktyków, specjalistów.
Czas trwania:
104 godziny lekcyjne realizowane w trybie weekendowym:

soboty i niedziele w godzinach 09.00 do 15.30
Kurs jest podzielony na dwie części:
• Moduł kadrowy,
• Moduł płacowy.

MODUŁ KADROWY (72 godziny dydaktyczne)
1. Podstawy prawne i funkcjonowanie
– Źródła oraz zasady prawa pracy (przepisy ogólne, układy zbiorowe, regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzeń).
– Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji personalnej z elementami ochrony danych osobowych
2. Podstawy świadczenia pracy
– Nawiązanie i ustanie stosunku pracy:
– Zmiana treści umowy o pracę:
– Ustanie stosunku pracy:
– Zasady rozwiązywania umów o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika:
– Świadczenie pracy w ramach umów cywilno-prawnych.
3. Czas pracy i urlopy
– Czas pracy jako istotny element wynagrodzenia za pracę
– Urlopy pracownicze (nabycie prawa do urlopu, wymiar urlopu i zasady jego udzielania, urlopy zdrowotne i inne dodatkowe).
4. Obowiązki zakładu pracy wobec niektórych grup pracowniczych
– Ochrona pracy kobiet
– Ochrona pracy młodocianych
– Szczególne obowiązki zakładu pracy wobec osób niepełnosprawnych
5. Obowiązki pracowników i pracodawcy wynikające ze stosunku pracy
– Porządek i dyscyplina pracy
– Odpowiedzialność materialna pracowników
– Odpowiedzialność pracownika i firmy za naruszenie przepisów prawa pracy w świetle kontroli  Państwowej Inspekcji Pracy
– Wybrane zagadnienia z działu X Kodeksu Pracy
– Pracownik i pracodawca przed sądem
6. Świadczenia socjalne
– Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
– Wynagrodzenie za pracę i jego ochrona
– Prawo ubezpieczeń społecznych (zarys systemu, w tym: zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

MODUŁ PŁACOWY (32 godziny dydaktyczne)
7. Wynagrodzenie ze stosunku pracy
8. Wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych – ujęcie składkowe i podatkowe
9. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publiczno – prawnych

– Rozliczenia z ZUS-em
– Rozliczenia z urzędem skarbowym
10. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
11. Program Płatnik – warsztaty przy komputerach.

Dla zainteresowanych osób po zakończeniu kursu przewidziany jest – 4 godziny egzamin certyfikacyjny dla zawodu :

• Specjalista ds. wynagrodzeń, kod zawodu 242310
• Specjalista ds. kadr, kod zawodu 242307

zapisz sie na szkolenie online ZAPISY

Beata Polańska-Tsitsari tel. 12 203 19 23 kom. 515 147 635  e-mail: beata.polanska@seka.pl

Uwaga!
Powyższe szkolenie to jedno z wielu organizowanych w SEKA S.A. Oddział Kraków.
Jeśli interesują Państwa inne tematy prosimy o telefon lub e-mail.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !


bhp online

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA