Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Przez społeczne koszty wypadków przy pracy należy rozumieć łączne koszty wypadków ponoszone przez przedsiębiorstwa, poszkodowanych i ich rodziny oraz koszty ponoszone przez całe społeczeństwo. Urazy spowodowane wypadkami zawsze zwiększają zapotrzebowanie na różne usługi sektora publicznego, takie jak np. usługi służby zdrowia, których koszty w toku ewolucji systemów socjalnych różnych państw przenoszono z poszkodowanych i pracodawców na resztę społeczeństwa. Są to zatem w dużym stopniu koszty ukryte, a w związku z tym najmniej uświadamiane sobie przez społeczeństwo.

Usługi BHP i PPOŻ. w naszej ofercie
Zobacz

Społeczne koszty wypadków powodują w rezultacie znaczne straty w gospodarce, które wg ostatnich szacunków Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) wynoszą w krajach uprzemysłowionych około 4% PKB. Z kolei Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy koszty wypadków przy pracy i chorób zawodowych obciążające przedsiębiorstwa, poszkodowanych i ich rodziny oraz całe społeczeństwo w 15 starych krajach EU oszacowała między 2,6% a 5,9% PKB.

Koszty wypadków przy pracy ponoszone przez przedsiębiorstwa

Zaobserwowano bardzo duże zróżnicowanie przeciętnego kosztu wypadku przy pracy między poszczególnymi przedsiębiorstwami: najniższy był w przedsiębiorstwach budowlanych, a najwyższy w przedsiębiorstwie górnictwa węglowego.

Analiza kosztów wypadków przy pracy wykazała charakterystyczne zjawisko polegające na większym udziale kosztów alternatywnych w ogólnych kosztach wypadków przy pracy obciążających przedsiębiorstwa. Koszt alternatywny lub tzw. koszt utraconych możliwości odnośnie do kosztów wypadków przy pracy dotyczy m.in. kosztów straconego czasu osoby poszkodowanej i innych osób w dniu wypadku, kosztów straconego czasu na dochodzenie powypadkowe i planowanie działań profilaktycznych, czasu lekarza i pielęgniarki w ambulatorium zakładowym poświęconego na udzielanie pomocy medycznej poszkodowanemu oraz zastępstw i pracy w nadgodzinach, jak też napraw uszkodzonych składników majątku wykonywanych przez pracowników przedsiębiorstwa w ramach wynagrodzenia. Koszty alternatywne stanowiły bowiem 52% ogólnych kosztów wypadków, a koszty księgowe 48%.

Koszty wypadków przy pracy obciążające poszkodowanych i ich rodziny

Badanie kosztów wypadków przy pracy obciążających poszkodowanych i ich rodziny wykazało bardzo silne zróżnicowanie kosztów wypadków ponoszonych przez poszkodowanych i ich rodziny w zależności od ciężkości wypadków.

Korzystanie przez poszkodowanych z opieki lekarskiej

Badania wykazały, iż na 1 wypadek przypadało przeciętnie 3,3 wizyty ambulatoryjnej, w tym na 1 wypadek powodujący absencję wynoszącą minimum 6 miesięcy przypadało 5,6 wizyty lekarskiej. Z leczenia stacjonarnego korzystało prawie 40% poszkodowanych w wypadkach. Wśród poszkodowanych niezdolnych do pracy od 1 miesiąca do 3 miesięcy ponad 46% korzystało z leczenia szpitalnego, natomiast wśród poszkodowanych niezdolnych do pracy co najmniej 6 miesięcy ponad 85% poszkodowanych trafiło do szpitala. Dla wypadków powodujących absencję od 3 do 6 miesięcy średnia długość leczenia szpitalnego wyniosła 6,6 dnia, dla wypadków o absencji powyżej 6 miesięcy – prawie 11 dni, a dla wypadków rentowych – 93 dni. Badania wykazały, iż na 1 wypadek przypadało średnio 0,35 zabiegu operacyjnego, a ich częstotliwość wzrastała wraz ze wzrostem stopnia ciężkości wypadków przy pracy.

Źródło matriały CIOP i PIB

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline