Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Sprawdź terminy sprawozdań środowiskowych

Corocznie wiele przedsiębiorców jest zobowiązanych do złożenia rocznych sprawozdań środowiskowych, za niezłożenie sprawozdań grożą dotkliwe kary finansowe! Poniżej aktualny kalendarz sprawozdań:


  • do 28 Lutego musisz złożyć raport KOBiZE.
  • do 31 Marca musisz sporządzić sprawozdanie/informację o opłatach za korzystanie ze środowiska.
  • do 15 Marca musisz sporządzić w bazie BDO sprawozdanie o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

oddziały SEKA S.A. kontaktJeśli potrzebujesz pomocy?! możesz zlecić Nam wykonanie powyższych sprawozdań środowiskowych.
Zapraszamy do kontaktu z oddziałami zlokalizowanymi w całej Polsce!

☎️ Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia raportowania środowiskowego, skontaktuj się teraz z

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2020/12/aleksander_florek_159x159.jpg
Absolwent Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Politechniki Śląskiej wydziału Organizacji i Zarządzania. Audytor Wewnętrzny systemu zarządzania środowiskiem wg ISO-14001. Nadzoruje pracę oddziałów SEKA S.A. w aspekcie handlowym i merytorycznym oraz odpowiada za pierwszy kontakt z klientem.

Kontakt: tel. 32 700 22 36 | kom. 503 091 080 | e-mail: aleksander.florek@seka.pl

Do 31 sierpnia 2020 r. należało złożyć roczne sprawozdanie za 2019 r. dotyczące odpadów komunalnych za pomocą BDO. Sprawozdanie przesyłają przedsiębiorcy obierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), zbierający odpady komunalne, w tym także prowadzący punkt skupu.

Do 11 września 2020 r. również za pomocą BDO należało złożyć marszałkowi województwa tzw. odpadowe roczne sprawozdania za 2019 r. Obowiązek dotyczy przedsiębiorców, którzy:

  • wprowadzają opakowania lub produkty w opakowaniach, eksportują je i dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy,
  • wprowadzają na terytorium kraju opony, oleje smarowe, preparaty smarowe, a także organizacje odzysku,
  • wprowadzają pojazdy (kategorii M1, N1 i L2e),
  • prowadzą stacje demontażu pojazdów i strzępiarki,
  • wprowadzają sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie lub akumulatory.

Do 30 września 2020 r. należało przeprowadzić audyt zewnętrzny za 2019 r. Obowiązek dotyczy organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzących zakłady przetwarzania, a także przedsiębiorców, którzy:

  • wystawiali dokumenty DPO/DPR, EDPO/EDPR potwierdzające eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych o masie powyżej 400 ton,
  • prowadzą recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych o masie powyżej 400 ton,

Do 31 października 2020 r. podmioty obowiązane były do prowadzenia ewidencji odpadów (za wyjątkiem prowadzących strzępiarki i stacje demontażu) muszą przekazać marszałkowi województwa sprawozdania, o których mowa w art. 75 ustawy o odpadach,  tj. roczne sprawozdanie o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

Do 31 grudnia 2020 r. istniała możliwość sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej. Wzory kart, na podstawie których można prowadzić taką ewidencję, znajdują się w załącznikach 5a-5g ustawy o odpadach. Do końca roku pozostawiono także możliwość prowadzenia działalności bez nakładania kar dla podmiotów, które wystąpiły o wpis do BDO, ale nie uzyskały jeszcze numeru rejestrowego. Podmioty te mają również możliwość prowadzenia papierowej ewidencji przed uzyskaniem wpisu do rejestru.

outsourcing kadrowo-płacowyZobacz też: „Karty przekazania odpadów” – od stycznia 2020 roku karty przekazania odpadów (KPO) wystawia się w systemie BDO.

Źródło: portalkomunalny.pl/; DGP

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA Z OBSZARU OCHRONY ŚRODOWISKA


Zespół SEKA S.A. przygotował szereg szkoleń zdalnych online w takich formatach jak: webinary, wideokonferencje i w formie e-learningu. Zobacz najbliższe.


bhp online


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

#BDO #CzynnikiŚrodowiska #DziałaniaProekologiczne #EdukacjaEkologiczna #Ekologia #EkologiawBiurze #EkologicznaElektrociepłownia #EkologiczneProjekty #ZmieńPiec #EkologiczneRolnictwo #EkologiczneUprawy #FundacjaDlaEdukacjiEkologicznej #GłównyInspektoratOchronyŚrodowiska #InformacjeoŚrodowisku #InformacjeoŚrodowiskuiiJegoOchronie #InspekcjaOchronyŚrodowiska #InspektorOchronyŚrodowiska #KOBiZE #OchronaPrzyrody #OchronaŚrodowiska #PolitykaEkologiczna #RaportyKOBiZE #RejestracjaBDO #RejestracjaDoBDO #Sprawozdawczość #SystemBDO #TerminySprawozdań #Ekooutsourcing