×

Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Akceptuję
Nie akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

21 lipca br. podczas obrad sejmowej Rady Ochrony Pracy Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek przedstawił sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 roku. PIP przeprowadziła mniej kontroli niż wystawiła nakazów i mandatów.

Z roku na rok spada liczba kontroli

W ubiegłym roku PIP przeprowadziła ponad 73 tys. Kontroli. Stanowiło to o 6,9 tys. kontroli mniej niż w 2018 roku. Spadek liczby kontroli obserwuje się od lat: w 2014 r. przeprowadzono ich 90,1 tys., a w 2019 r. o 16,8 tys. mniej (spadek o 18,6 proc.).

Liczba skarg kierowanych do PIP rośnie

Jak wynika z przedstawionego raportu aż 40 proc. kontroli stanowiły kontrole tzw. skargowe.  W tym przypadku ich liczba z roku na rok rośnie: w 2016 r. – na jednego inspektora pracy przypadało 28 skarg, a w 2019 r. – już 36.

Skargi dotyczyły kluczowych dla zatrudnionych obszarów, dotyczyły przede wszystkim:

  • wynagrodzenia za pracę,
  • formy zatrudnienia,
  • czasu pracy,
  • legalności i bezpieczeństwa pracy.

W toku ustawowej działalności skontrolowano prawie 58 tys. podmiotów, w tym 3,8 mln pracujących.

Mniej wypadków przy pracy

Jak zauważa Rada Ochrony Pracy pozytywnym trendem roku ubiegłego jest spadek wypadkowości, ale jedynie wśród osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W 2019 r. poszkodowanych w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym było 267 osób, w 2018 r. liczba ta wynosiła 298, a 2017 r. (aż) 302 osoby.

Z kolei za stan alarmujący należy uznać wypadki ze skutkiem śmiertelnym wśród pracowników zatrudnionych na innych umowach. W tej grupie wypadki ogółem stanowiły aż 83,5 proc. (w 2018 r. było to 78,4 proc., a w 2017 r. – 81,9 proc.).

Branża budowlana jak co roku pieczołowicie nadzorowana

W 2019 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 4288 kontroli na placach budów oraz podczas prowadzenia remontów i rozbiórek budynków. Niestety, ale aż w 92% kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie bezpiecznego wykonywania prac budowlanych!  Najczęstsze nieprawidłowości dotyczyły prac:

  • na wysokości bez zabezpieczeń przed możliwością upadku z wysokości,
  • przy użyciu rusztowań, wyznaczania i zabezpieczania stref niebezpiecznych.

„Pierwsze kontrole” nie zawsze „bezsankcyjne”

Inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 5,8 tys. tzw. „pierwszych kontroli”, które z reguły mają charakter audytu i z założenia są bezsankcyjne. Niemniej, co szósta taka kontrola ze względu na szczególnie rażące naruszenia prawa zakończyła się zastosowaniem mandatu karnego, wnioskiem do sądu lub zawiadomieniem prokuratury.

Źródło: pip.gov.pl, opzz.org.pl


bhp online


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA