Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Pracodawca musi dostarczyć pracownikowi odzież i obuwie robocze, w przypadku gdy:
• odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
• występują szczególne wymogi technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.
Odzież i obuwie robocze przydzielane są pracownikowi nieodpłatnie i stanowią własność pracodawcy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy, pracownik musi zwrócić je pracodawcy.

Środki ochrony indywidualnej należy bezwzględnie stosować w sytuacji, kiedy nie można uniknąć zagrożeń lub wystarczająco ich ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej (na przykład wentylacji, barier ochronnych, przegród) lub poprzez odpowiednią organizację pracy.

Wymagania

Środki ochrony indywidualnej, w które pracodawca wyposaża pracowników, muszą spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności, co potwierdza znak CE.

Środki ochrony indywidualnej powinny spełniać następujące kryteria:

  • Mieć odpowiednie dopasowanie do istniejącego zagrożenia, uwzględniając rodzaj, natężenie lub stężenie czynników szkodliwych i niebezpiecznych.
  • Uwzględniać wymagania ergonomii i stan zdrowia pracownika
  • Być dostosowane do warunków panujących w miejscu pracy.
  • Po odpowiedniej regulacji, być właściwie dopasowane do pracownika.
  • Pozwalać na wzajemne dopasowanie się bez utraty właściwości ochronnych, w sytuacji gdy konieczne jest jednoczesne stosowanie kilku środków ochrony.

Użytkowanie własnej odzieży i obuwia przez pracowników

Pracownicy mają możliwość korzystania z własnej odzieży lub obuwia roboczego, jednakże pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Pracodawca jest zobowiązany ustalić listę stanowisk, na których taka praktyka jest akceptowana. Ponadto, wymagana jest zgoda pracownika na skorzystanie z własnej odzieży i obuwia, przy założeniu, że spełniają one standardy bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny.

Dopuszczenie do pracy

Pracodawca nie ma prawa pozwolić pracownikowi na rozpoczęcie pracy bez odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz dedykowanej odzieży i obuwia roboczego przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Dodatkowo, pracodawca jest zobowiązany monitorować i zapewniać przestrzeganie przez pracowników obowiązku używania tych środków zgodnie z ich przeznaczeniem.

Konserwacja

Pracodawca ma obowiązek przeprowadzać pranie, naprawy, odpylanie oraz odkażanie przypisanych pracownikom środków ochrony indywidualnej, jak również odzieży i obuwia roboczego. W przypadku, gdy pracodawca nie jest w stanie zapewnić prania odzieży roboczej, pracownik ma możliwość samodzielnego przeprowadzenia tych czynności, a w zamian otrzymuje ekwiwalent pieniężny.

źródło: prawo.pl

najbliższe szkolenia z zakresu BHP

Zobacz też:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40 kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline