SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

dr inż. Jan Kołdej

Z dniem 1 września 2020r st. brygadier dr inż. Jan Kołdej rozpoczął współpracę z SEKA S.A.. Pan Jan Kołdej pełni funkcję koordynatora ds. nadzoru ppoż. w naszej firmie
  • Doktor nauk technicznych – dyscyplina inżynieria środowiska specjalność ochrona atmosfery – Politechnika Częstochowska, 2011 r.
  • Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, 1995 r.
  • Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • Recenzent Centralnej Komisji Edukacyjnej
 • Nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy
  w Katowicach, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Dwusemestralne studia podyplomowe zakończone z wyróżnieniem w zakresie „Technologia materiałów wybuchowych” na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej, 20 września 2002 r.
 • Trzy semestralne studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego na Wydziale Edukacji Permanentnej Akademii Polonijnej w Częstochowie, 24 marca 2006 r.
 • Kurs przygotowawczy dla trenerów (nauczycieli) w zakresie ochrony ludności na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, 13.07.2001 r.
 • Czterotygodniowe szkolenie dla „Dowódców zespołów operacyjnych Bezzałogowych Statków Powietrznych – analityków GIS” Centrum Dronów w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowym Instytucie Badawczym, 22.06.2017 r.
 • Wyższy Kurs Obronny w zakresie obronności i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w Akademii Sztuki Wojennej na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego,
  Warszawa-Rembertów, 12.04.2019 r.
 • Autor licznych publikacji i prac naukowych oraz wystąpień na konferencjach naukowych i technicznych, organizator konferencji, seminarium i warsztatów
 • Reprezentowana dziedzina i dyscyplina naukowa: spalanie wybuchowe gazów, par cieczy palnych oraz pyłów, rozwój pożaru i badania przyczyn jego powstania, gaszenie pożarów, środki gaśnicze, likwidacja nadzwyczajnych zagrożeń środowiska naturalnego, materiały wybuchowe, analiza przyczyn i okoliczności zdarzeń z udziałem czynników CBRNE.

Po ukończeniu studiów pracował na stanowisku dowódcy zmiany, wykładowcy, starszego wykładowcy, głównego specjalisty  i naczelnika w wydziale kształcenia, zastępcy komendanta Centralnej Szkoły i komendanta i Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. Obecnie z SEKA S. A. związany od 01.09.2020 roku.

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2020/09/159x159_jan_koldej.jpg

tel.: 22 517 88 35 | kom.: 503 090 923 | e-mail: jan.koldej@seka.pl


bhp online

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA