Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Kampania społeczna CIOP – PIB – Stres Cyfrowy

Pojęcie stresu cyfrowego po raz pierwszy zostało zdefiniowane w roku 1984. Określa się go, jako „współczesna choroba adaptacyjna spowodowana niemożnością radzenia sobie z nowymi technologiami komputerowymi – doświadczenie stresu podczas używania nowoczesnej technologii informacyjnej przez użytkowników tej technologii ” Zjawisko to nasiliło się gwałtownie za sprawą pandemii koronawirusa, która zmusiła rzesze pracowników do przejścia na pracę zdalną.

Z badań przeprowadzonych przez CIOP – PIB wynika, że w Polsce aż 60% osób wykonujących pracę zdalną uskarża się na trudności z rozdzieleniem pracy od życia prywatnego i upatruje w tym główny mankament pracy wykonywanej zdalnie.

Wśród przyczyn wywołujących stres cyfrowy wymienia się:

 • Przeciążenie technologiczno-informacyjne („techno-overload”), które może być spowodowane dłuższym i intensywniejszym czasem wykonywania przez pracownika zadań;
 • Zaburzenie równowagi cyfrowej pomiędzy pracą a życiem po pracy („techno-invasion”) ze względu na konieczność bycia w pracy cały czas;
 • Niedostateczne umiejętności cyfrowe (komputerowe i internetowe) („techno-complexity”);
 • Brak  poczucia bezpieczeństwa technologicznego („techno-insecurity”), w sytuacji kiedy pracownicy mogą czuć się zagrożeni utratą pracy;
 • Niepewność technologiczna („techno-uncertainty”) spowodowana koniecznością ciągłych zmian i aktualizacji oprogramowania i sprzętu.

Konsekwencje

Do konsekwencji omawianego zjawiska zalicza się:

 • obniżenie wydajności pracy,
 • brak satysfakcji,
 • zaburzenia poczucia równowagi cyfrowej pomiędzy pracą a życiem osobistym,
 • wypalenie,
 • brak koncentracji,
 • drażliwość generująca konflikty,
 • absencja chorobowa,
 • zaburzenia pamięci.

Cele kampanii

Choć pojęcie stresu cyfrowego zostało wprowadzone już dosyć dawno dopiero ostatnio zaistniałe zmiany wywołane pandemią spowodowały zainteresowanie tym problemem. Według danych GUS 9,7% pracujących w naszym kraju wykonuj pracę zdalną. Zjawisko stresu cyfrowego stało się więc problemem społecznym. Kampania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Pracy jest:

 1. Promocja zdrowia i dobrego samopoczucia w miejscu pracy;
 2. Promowanie programów i działań mających na celu poprawę dobrostanu psychofizycznego pracowników poprzez zapewnienie równowagi cyfrowej w czasie pracy i po pracy;
 3. Podnoszenie świadomości pracowników i pracodawców w zakresie konsekwencji i zagrożeń powstałych w wyniku braku równowagi cyfrowej podczas wykonywania pracy zdalnej;
 4. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie negatywnych skutków stresu wynikającego z braku równowagi cyfrowej oraz o sposobach radzenia sobie z nim.

 

Źródło: www.ciop.pl

edukacja bhp

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA