Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Od 1 września wchodzi w życie ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej (Dz. U. 2021 poz. 1726). Celem wprowadzonych zmian jest zaostrzenie kar w zakresie regulowanym przez ustawy.

Najważniejsze zmiany:

 1. W Kodeksie Wykroczeń podniesiona zostaje kara z zaśmiecanie. Po zmianie wynosi ona nie mniej niż 500 złotych.
 2. Do Kodeksu Karnego wprowadzono karę pozbawienia wolności za porzucanie odpadów niebezpiecznych. Wprowadzono zasadę zasądzania nawiązki na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wobec sprawców umyślnych przestępstw przeciwko środowisku. Wysokość zasądzanej kwoty to 10 000 do 10 000 000 złotych.
  Wydłużeniu uległy kary pozbawienia wolności za:
  • spowodowanie znacznych zniszczeń w świecie roślinnym i zwierzęcym,
  • zanieczyszczenie wody, powietrza lub powierzchni ziemi w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu człowieka, powodujący obniżenie ich jakości lub znaczne zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym
  • składowanie, usuwanie, przetwarzanie, zbieranie, unieszkodliwianie, transportowanie odpadów lub substancji w sposób mogący zagrażać życiu i zdrowiu, powodujący obniżenie jakości wody, powietrza lub ziemi albo znaczne zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym,
  • przywóz lub wywóz odpadów niebezpiecznych bez zezwolenia (zgłoszenia) lub z naruszeniem jego warunków.
 3. Do ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wprowadzono zapis o odpowiedzialności podmiotu zbiorowego (np. spółki z o.o.) za przestępstwa przeciwko środowisku popełnione przez osobę fizyczną (np. pracownika). W tym przypadku orzekana jest kara w wysokości od 10 000 do 5 000 000 zł.

Źródło: odpady-help.pl

Zapoznaj się z szeroką ofertą usług SEKA S.A. z zakresu ochrony środowiska i skontaktuj się z nami!

Prośba o kontakt - zapytanie ofertowe - ochrona środowiska

Zgoda na kontakt

Polityka prywatności

8 + 14 =

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline