Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Kultura bezpieczeństwa – wspólna sprawa – to hasło tegorocznego Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy ogłoszonego przez Międzynarodową Organizację Pracy. Organizatorzy podkreślają szczególną wagę dialogu społecznego w tworzeniu kultury bezpieczeństwa.

Czas pandemii covid-19

Ostatnie dwa lata wykazały jak ważny jest dialog społeczny dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego. Bez współdziałania rządu, pracodawców, pracownicy i instytucji zajmujących się zdrowiem publicznym oraz warunkami pracy osiągnięcie założonych celów byłoby niezwykle trudne.

Dialog na poziomie kraju i zakładu pracy

Znaczenie dialogu społecznego jest nie do przecenienia na etapie tworzenia regulacji prawnych. Dzięki niemu możliwe jest szybsze tworzenie legislacji przy jednoczesnym zapewnieniu adekwatności tworzonych przepisów do rzeczywistych problemów i zapotrzebowania społecznego. Na poziomie zakładu pracy dialog pozwala na tworzenie zasad bezpieczeństwa uwzględniających specyfikę warunków pracy a także gwarantuje obustronne zrozumienie pracowników i pracodawców.

Bezpieczeństwo i Zdrowie w Pracy Prawem Fundamentalnym

28 kwietnia obchodzony jest również Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych ogłaszany przez Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych (ITUC). Hasło tegorocznych obchodów zostało wybrane w celu zwrócenia uwagi na fakt, że zapewnienie bezpiecznych warunków pracy jest pierwszorzędnym prawem pracowniczym. Zapewnienie przyjaznego środowiska pracy powinno zatem zaczynać się już na poziomie tworzenie regulacji krajowych. ITUC i jej partnerzy wzywają rządy do podjęcia działań poprzez:

  • ratyfikację i wdrożenie podstawowych konwencji MOP dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa,
  • ratyfikację i wdrożenie wszystkich konwencji sektorowych lub dotyczących konkretnych zagrożeń,
  • ustanowienie krajowych organów ds. zdrowia i bezpieczeństwa, skupiających związki zawodowe i przedstawicieli pracodawców,
  • wprowadzenie wymogu powszechnej służby zdrowia w miejscu pracy oraz odpowiedniego odszkodowania, w tym uznanie Covid-19 za chorobę zawodową.

Najbliższe szkolenia BHP i PPOŻ.


☎️ Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa; audytu, szkolenia i nadzoru, skontaktuj się z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel. 22 517 88 66 e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Zobacz też: bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40 kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40 Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA