SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

SEKA S.A. oferuje szkolenia z zakresu sprawozdawczości KOBiZE

Posiadasz pozwolenie wodnoprawne? Pamiętaj, aby przestrzegać warunków decyzji, wykonywać analizy i przesyłać je do organów i właścicieli kanalizacji. Zgodnie z nowym Prawem wodnym (obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.) – podmiotom, które nie będą przestrzegać warunków posiadanych decyzji, odmawiać się będzie wydanie nowej decyzji (zgodnie z art. 399 ust 2).

KOBiZE

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami zajmuje się administracją unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji w Polsce. Prowadzi również krajową bazę, w której zbierane są dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych oraz i innych substancji oraz związanych z tym parametrami. Odpowiedzialny jest za sporządzania corocznych raportów w tym zakresie.

Nasza oferta

Naszą ofertę szkoleniową kierujemy do pracowników małych, średnich i dużych przedsiębiorstw odpowiedzialnych za przygotowanie raportów do Krajowej Bazy KOBiZE w szczególności do specjalistów ds. ochrony środowiska specjalistów ds. BHP i pracowników działów księgowości.

Nasze szkolenia to praktyczna pomoc dla wszystkich podmiotów zobligowanych do składania raportów do Krajowej Bazy, dzięki nim zyskasz niezbędną wiedzę o Systemie Zarządzania Emisjami i Zasadach jego funkcjonowania.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny szkoleń obejmuje:

  • omówienie aktów prawnych regulujących obowiązujący w Polsce system zarzadzania emisjami,
  • przedstawienie podstawowych pojęć wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska i systemu zarządzania emisjami
  • obowiązki nałożone na przedsiębiorców w ramach raportowania do KOBiZE,
  • wyjaśnienie struktury formularza raportu składanego do KOBiZE

W czasie szkolenia przewidziane są ćwiczenia praktyczne w wypełnianiu raportu w wersji elektronicznej jak również w pozyskiwaniu i wyliczaniu potrzebnych danych do raportu.
Szkolenie pozwoli również na konsultacje z ekspertami i uzyskanie porad w zakresie problemów dotyczących uczestników szkolenia.

Przypominamy terminy składania raportów:

28 lutego mija termin złożenia raportów KOBiZE.
15 marca mija termin złożenia sprawozdań o wytworzonych odpadach.
31 marca mija termin wnoszenia opłat środowiskowych.

Skorzystaj już dzisiaj z naszej oferty szkoleniowej:Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zapisz się na nasz newsletter!