Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Nie od dziś wiadomo, jak poważnym zagrożeniem w zakładach pracy może być ogień. Dlatego prawo ściśle reguluje zagadnienia związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Przepisy zobowiązują pracodawcę do tego, aby każdy pracownik przeszedł szkolenie przeciwpożarowe obejmujące potencjalne zagrożenia, a także sposoby przeciwdziałania im.

Na czym dokładnie polegają szkolenia przeciwpożarowe?

Szkolenia przeciwpożarowe są obowiązkowe dla każdego pracownika wykonującego swoje obowiązki w danym budynku. Ich głównym zadaniem jest przedstawienie pracownikom ryzyka związanego z ewentualnym pożarem. Ponadto kursanci dowiadują się, w jaki sposób należy się zachować, kiedy pożar już nastąpi. Równie istotnym elementem szkolenia przeciwpożarowego jest nauka przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom.

Chociaż przepisy jasno definiują obowiązek przejścia szkolenia przeciwpożarowego, nie określają dokładnie jego treści. Jest to całkiem racjonalne, zważywszy na fakt, że w każdym zakładzie pracy funkcjonują odmienne zagrożenia, między innymi za sprawą konstrukcji i wyposażenia budynku, ale także wykorzystywanych w nim maszyn i urządzeń. Warto pamiętać, że potencjalnym źródłem pożaru może być bardzo wiele czynników, na przykład instalacja elektryczna. Szkolenie przeciwpożarowe jest więc dokładnie dostosowane do konkretnych stanowisk pracy, a także specyfiki danego zakładu.

Skuteczność szkolenia PPOŻ zależy w dużej mierze od dobrego przygotowania instruktora. Specjalista, który będzie prowadził kurs w danym budynku, wcześniej powinien dobrze zapoznać się ze specyfiką zakładu pracy. Rozwiązania, które zostały zastosowane w budynku, muszą być poddane głębokiej analizie. Instruktor powinien także sprawdzić, które strefy budynku są szczególnie objęte zagrożeniem pożarowym. Do jego zadań należy ponadto sprawdzenie istniejących dróg ewakuacyjnych. Dopiero taka wiedza pozwala na rzetelne przeprowadzenie szkolenia pracowników.

Jakie rodzaje kursów przeciwpożarowych można wyróżnić?

Wstępne szkolenie przeciwpożarowe jest przeznaczone dla nowo zatrudnionych pracowników. Uczestnicy poznają zasady przeciwdziałania zagrożeniu pożarowemu. Każda osoba rozpoczynająca pełnienie obowiązków w zakładzie pracy musi jak najszybciej przejść taki kurs.

Bardzo zbliżone do wstępnego jest podstawowe szkolenie przeciwpożarowe. Jego zakres koncentruje się między innymi na czynnikach ryzyka pojawiających się w konkretnym zakładzie pracy. Oprócz tego kursanci uczą się, w jaki sposób postępować, kiedy w zakładzie pojawi się ogień. Ważnym elementem tego szkolenia jest prawidłowe korzystanie z dostępnych dróg ewakuacyjnych.

Trzecim rodzajem szkolenia przeciwpożarowego jest szkolenie specjalistyczne. Takie szkolenie przechodzą pracodawcy oraz pracownicy odpowiedzialni za zabezpieczenie budynku bądź późniejsze przeprowadzanie szkoleń innych pracowników. Specjalistyczne szkolenie pożarowe dzieli się na dwie części: teoretyczną oraz praktyczną. W części teoretycznej instruktorzy przekazują kursantom ogólną wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W części praktycznej odbywają się natomiast ćwiczenia działań, jakie należy podjąć w warunkach zagrożenia pożarowego. Do najważniejszych aspektów tej części szkolenia należą sprawna ewakuacja budynku oraz udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym. Chociaż w świetle przepisów część praktyczna nie jest obowiązkowa, dobrze przygotowani do swojego zawodu instruktorzy decydują się na taki krok, ponieważ zdają sobie sprawę, jak bardzo zdobyta przez kursantów wiedza może się przydać w sytuacji realnego zagrożenia.

Jak przebiegają szkolenia przeciwpożarowe dostępne w naszej ofercie?

W SEKA S.A. już od 3 dekad przeprowadzamy dla naszych klientów profesjonalne szkolenia przeciwpożarowe. Zaliczają się do nich również szkolenia specjalistyczne skierowane do osób odpowiedzialnych za zwalczanie zagrożenia i ewakuację budynku. Przez lata wypracowaliśmy sprawdzone metody prowadzenia szkoleń, które składają się z trzech etapów:

  • wykład z prezentacją multimedialną – ta część kursu ukazuje specyfikę zagrożenia pożarowego, procedury bezpieczeństwa i sposoby ewakuacji. Jest dostosowana do branży, w której działa przedsiębiorstwo,
  • prezentacja filmów instruktażowych – dzięki obrazowemu przedstawieniu pozwala lepiej zrozumieć przekazywaną w trakcie wykładu wiedzę,
  • ćwiczenia praktyczne – w tym techniki gaszenia ognia przy pomocy różnych rodzajów gaśnic, jak również infrastruktury dostępnej w budynku.

Jednak nasza oferta jest znacznie szersza. Obejmuje między innymi szkolenia energetyczne, szkolenia z zakresu ochrony środowiska, szkolenia BHP oraz liczne szkolenia zawodowe.

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA PPOŻ.


Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej