SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

 

WIEDZA DAJE PEWNOŚĆ

seka-szkolenia_bezpieczenstwoNasza wykwalifikowana kadra ekspertów pomoże Państwu w poznaniu i zrozumieniu sposobów wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w organizacji oraz praktycznym przygotowaniu do podjęcia działań podczas wystąpienia sytuacji kryzysowej.

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA

podstawowe-zagadnienia-seka-szkolenia_bezpieczenstwo

 

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCY

 • Merytoryczne i praktyczne przygotowanie do sytuacji kryzysowej i skutecznej koordynacji
  działań w przypadku wystąpienia zagrożeń,
 • rozwój umiejętności w zakresie diagnozy newralgicznych obszarów i zarządzania sytuacją
  kryzysową,
 • kształtowanie właściwych zachowań w zetknięciu z sytuacją kryzysową na różnych szczeblach
  w strukturach organizacyjnych firm i instytucji,
 • nabycie umiejętności efektywnego wykorzystania procedur bezpieczeństwa obowiązujących
  w firmie i instytucji.

RODZAJE SZKOLEŃ

 • Szkolenia merytoryczne
  Wykłady eksperckie z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej, spraw obronnych, ochrony danych osobowych.
 • Szkolenia symulacyjne
  Multimedialne ćwiczenia odbywające się w oparciu o wirtualne sytuacje kryzysowe, osadzone w realnej przestrzeni geograficznej danej organizacji.
 • Treningi praktyczne
  Stworzenie warunków umożlwiających kształtowanie umiejętności zastosowania przyswojonej wiedzy w praktyce. Wsparcie organizacji podczas ćwiczeń terenowych z udziałem wielu podmiotów.
 • Wsparcie po-szkoleniowe
  Sporządzanie raportu analizującego przebieg i wyniki szkolenia, możliwość opracowania i przedstawienia rozwiązań naprawczych, wsparcie merytoryczne w procesie wdrażania zmian
  i nowych procedur.
 • Doradztwo i konsultacje
  Wsparcie w rozwoju Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, w szczególności zarządzania kryzysowego, ochrony danych osobowych, spraw obronnych, zarządzania ciągłością działania.