Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Dofinansowanie ze środków EFS

SEKA .S.A. zaprasza do udziału w projekcie dofinansowanym ze środków EFS
p.n. „Kompleksowe wsparcie osób dorosłych z podregionu miasto Poznań w zakresie kształcenia zawodowego” Głównym celem Projektu jest podniesienie kwalifikacji przez minimum 90% z 1190 osób dorosłych (714 kobiet), w wieku aktywności zawodowej, w szczególności w wieku 25-64 lat (głównie o niskich kompetencjach oraz kwalifikacjach i/lub 50+) z województwa wielkopolskiego (podregion miasto Poznań), zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji.

Grupę docelową Projektu stanowi 1190 osób dorosłych (714 kobiet), w  wieku aktywności zawodowej, w szczególności w wieku 25-64 lat (głównie o niskich kompetencjach i kwalifikacjach i/lub 50+) z województwa wielkopolskiego, uczących się, pracujących lub zamieszkujących na obszarze podregionu miasto Poznań – w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego – zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji.

Kryteria formalne (dostępu), które musi spełnić Uczestnik aby móc wziąć udział w Projekcie:

 • wiek 18+ (PESEL),
  • nie prowadzi działalności gosp. (oświadczenie + sprawdzenie w CEIDG/KRS);
  • uczy się, pracuje lub zamieszkuje, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, na obszarze podregionu miasto Poznań (oświadczenie),
  • nie jest zatrudniony przez Operatora lub/i Usługodawcę, świadczącego usługi rozwojowe (oświadczenie).

Kryteria pierwszeństwa:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej – (PESEL) lub
  • osoby w wieku powyżej 24 lat (tj. od 25 roku życia) – (PESEL) lub
  • osoby o niskich kwalifikacjach – (oświadczenie) lub
  • osoby bezrobotne – (oświadczenie) lub
  • osoby niepełnosprawnej (orzeczenie).

Wsparcie usług rozwojowych jest realizowane za pośrednictwem: Bazy Usług Rozwojowych

INFORMACJE I ZAPISY: www.efs.seka.pl

SEKA S.A. – Biuro Projektu:
Ul. Nieszawska 1
61-021 Poznań
tel.: 61/62-40-266
mail: burpoznan@seka.pl

UWAGA! Punkt kontaktowy jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA