SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę
Lubelski oddział Seka S.A. przeszkoli ponad 1200 osób

Lubelski oddział Seka S.A. przeszkoli ponad 1200 osób

BEZPŁATNE SZKOLENIA  Z ZAKRESU PREWENCJI WYPADKOWEJ Oddział SEKA S.A. w Lublinie wygrał zorganizowany przez lubelski oddział ZUS przetarg na zorganizowanie bezpłatnych szkoleń z zakresu prewencji wypadkowej dla pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw, w tym rejestrujących po raz pierwszy swoją działalność, oraz osób przez nich zatrudnionych, a także osób... czytaj więcej
Nuda w pracy może być niebezpieczna

Nuda w pracy może być niebezpieczna

Nieadekwatne dopasowanie zakresu obowiązków do zdolności i kwalifikacji pracownika może prowadzić do nudy w pracy, która jest niebezpieczna, również pod kątem bhp. Zarządzanie czasem pracy to obecnie jedno z ważniejszych szkoleń, które pracodawca powinien ukończyć, by efektywnie wykorzystać potencjał każdego pracownika. Powody nudy w pracy mogą być różne: od... czytaj więcej
Ergonomia pracy przy komputerze

Ergonomia pracy przy komputerze

Ergonomia pracy przy komputerze Właściwa pozycja ciała w czasie pracy przy komputerze zwiększa nie tylko komfort pracy, ale w dłuższym okresie zapobiega licznym dolegliwościom, wśród, których najczęstsze to schorzenia układu mięśniowo – szkieletowego (m.in.: kręgosłupa) i wzroku. Chociaż każdy, kto spędza przed komputerem więcej niż cztery godzinny dziennie na pewno... czytaj więcej
Ergonomiczne krzesło biurowe

Ergonomiczne krzesło biurowe

Ergonomia w pracy – to m.in.: odpowiednie dopasowanie urządzeń oraz przedmiotów codziennego użytku do możliwości i ograniczeń człowieka. Poprawnie zaprojektowane stanowisko pracy pozytywnie wpływa na stan zdrowia i samopoczucie pracownika. Obecnie większość stanowisk pracy jest wyposażona w monitory ekranowe. I jak wykazały badania Loudhouse Research 2016, na... czytaj więcej
Ocena ryzyka z OiRA w 4 krokach

Ocena ryzyka z OiRA w 4 krokach

Za pomocą nowego filmu OiRA (interaktywnego narzędzia online do oceny ryzyka) przygotowanego przez agencję informacyjną Unii Europejskiej do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy EU-OSHA będzie można przeprowadzić własną ocenę ryzyka. Film został nakręcony w ramach projektu dotyczącego interaktywnego narzędzia online do oceny ryzyka (OiRA). Można go oglądać w języku... czytaj więcej
Organizacja centrum nadzoru wizyjnego

Organizacja centrum nadzoru wizyjnego

Centrum nadzoru wizyjnego (CNW) to nic innego jak miejsce pracy operatora monitoringu wizyjnego. Od organizacji CNW zależy skuteczność i efektywność pracownika Centrum. Podczas organizacji centrum nadzoru wizyjnego jest kilka czynników, na które należy zwrócić szczególną uwagę, by nie  następowały poważne zakłócenia w pracy CNW. Przede wszystkim należy zadbać o... czytaj więcej
W 2018 r. PIP planuje przeprowadzić 72 tys. kontroli

W 2018 r. PIP planuje przeprowadzić 72 tys. kontroli

Państwowa Inspekcja Pracy opracowała na przyszły rok plan zadań, który obejmuje najbardziej wrażliwe obszary prawnej ochrony pracy i te związane z bezpieczeństwem oraz ochroną życia i zdrowia pracowników. Zgodnie z programem długofalowym na lata 2016-2018 inspektorzy sprawdzą prawidłowość zawierania umów cywilnoprawnych w przedsiębiorstwach budowlanych, w branży... czytaj więcej
Szkolenie bhp dla pracownika obcojęzycznego

Szkolenie bhp dla pracownika obcojęzycznego

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia szkolenia bhp. Dla obcojęzycznego pracownika powinno się ono odbyć w języku dla niego zrozumiałym. Art. 2373 Kodeksu Pracy szczegółowo określa obowiązki pracodawcy w zakresie szkolenia bhp. Zgodnie z § 2 k.p. pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie... czytaj więcej
Pracownik ma prawo do wiedzy w sferze bhp

Pracownik ma prawo do wiedzy w sferze bhp

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jest też zobowiązany do szczególnej staranności w przeciwdziałaniu zagrożeniom dla życia i zdrowia występującym w zakładzie pracy m.in. poprzez przekazanie pracownikowi stosownej wiedzy z zakresu  przepisów i zasad bhp. Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z 17.01.2013 r., I ACa... czytaj więcej
Obowiązki pracodawcy wobec pracowników niepełnosprawnych

Obowiązki pracodawcy wobec pracowników niepełnosprawnych

Pracodawca zatrudniający pracowników niepełnosprawnych powinien zapewnić dostosowanie stanowisk pracy oraz dojść do nich – do potrzeb i możliwości tych pracowników, wynikających ze zmniejszonej sprawności – tak wynika z §48 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Art.... czytaj więcej
Pracodawca może nie dopuścić do pracy „zmęczonego” pracownika

Pracodawca może nie dopuścić do pracy „zmęczonego” pracownika

Do obniżenia wydajności psychofizycznej pracowników może dojść nie tylko z powodu stosowania różnego rodzaju używek. Tak się dzieje również w wyniku wzmożonej, intensywnej pracy, wykonywania zadań w nadgodzinach, czy też bezsenności. Czynniki te mogą doprowadzić do skrajnego wycieńczenia organizmu, w niektórych przypadkach nawet do śmierci pracownika. Natomiast... czytaj więcej
Wysokie temperatury a obowiązki pracodawcy

Wysokie temperatury a obowiązki pracodawcy

Latem temperatura na zewnątrz niejednokrotnie przekracza 30°C. Praca w pomieszczeniach zamkniętych bez skutecznego systemu wentylacji czy klimatyzacji staje się w tym czasie poważnym problemem zarówno dla pracownika jak i pracodawcy. Pracownik narażony jest na tzw. stres gorąca. Przepisy bhp nie określają górnej granicy temperatury, w jakiej może być wykonywana... czytaj więcej