SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Ubiegłoroczne badania przeprowadzone przez Koalicję Bezpieczni w Pracy pokazały, że w polskich firmach 60% pracowników doświadczyło nieodpowiedniego traktowania przez przełożonego, a 46% padło ofiarą mobbingu. Niestety, jedynie co czwarty pracodawca podejmuje jakiekolwiek czynności, by przeciwdziałać temu zjawisku.

Jan Obojski, pełnomocnik ds. zarządzania logistycznego w ILS Grupa Inter Cars, ekspert Koalicji Bezpieczni w Pracy w rozmowie z agencją Newseria Biznes wskazuje, że mobbing dotyczy całej organizacji. Zła atmosfera wpływa na efektywność pracy, pogarsza się też reputacja firmy, jak również cała atmosfera wokół niej. Istotą samego mobbingu jest trwałość i uporczywość podejmowanych działań.

– Jeżeli presja na pracownika jest długotrwała, powtarzana, wówczas mamy do czynienia z mobbingiem. Takiego działania dopuszczają się pracodawcy i bezpośredni przełożeni, ale niewielu pracowników zdaje sobie sprawę z tego, że również inny pracownik może go mobbingować – mówi Jan Obojski .

80% badanych wskazało, że woli pracę z mniejszym wynagrodzeniem, ale w firmie o dobrej reputacji. Mobbing wpływa nie tylko na decyzje pracowników w kwestii zmiany przedsiębiorstwa, może mieć także poważne konsekwencje prawne dla firmy – pracownik ma prawo dochodzić swoich roszczeń, „jeśli wskutek uporczywego nękania rozwiązał umowę o pracę lub poniósł z tego tytułu konkretną szkodę”.

Ponadto złe samopoczucie pracowników, spowodowane czynnikami psychospołecznymi, do których zalicza się mobbing, ma duży wpływ na wykonywanie obowiązków zawodowych. Co dziesiąta osoba wskazuje, że w jej firmie wielokrotnie doszło do wypadku przy pracy spowodowanego stresem, nadmiarem obowiązków albo presją czasu.

Polski system prawny wciąż kuleje pod tym względem, brak jest skutecznych i kompleksowych narzędzi, by walczyć z tym zjawiskiem. Ważna jest więc edukacja zarówno pracowników jak i pracodawców. Niestety, badanie wykazało, że jedynie 26 proc. pracowników przyznaje, że w ich organizacji prowadzono działania na rzecz przeciwdziałania mobbingowi.

Źródło: https://info.newseria.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA