SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby obsługujące sieci, urządzenia i instalacje energetyczne powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje potwierdzone złożeniem odpowiedniego egzaminu. SEKA S.A. oferuje szeroki wachlarz szkoleń energetycznych G1, G2 i G3. przygotowujących do egzaminu potwierdzającego uzyskane uprawnienia.

Kategoria G1 – uprawnienia obejmujące urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

Kategoria G2 – uprawnienia obejmujące urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło.

Kategoria G3 – uprawnienia obejmujące urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące  i zużywające paliwa gazowe.

Oferujemy miedzy innymi szkolenia:

Kurs przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji, dozoru i pomiarów elektrycznych. Uczestnik szkolenia, w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu, uzyskuje świadectwo kwalifikacyjne do obsługi, konserwacji, remontu, montażu uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz.U. Nr 89 poz.828; Dz.U. Nr 192 poz. 1184).

 

 

The participant of the training can be any person carrying out tasks related to the exploitation of equipment and electrical installations as well as their supervision. The training will be provided in english and is dedicated for people who use that language in their daily work. Training covers issues to prepare the participant to pass the exam and obtain the qualification certificate (exploitation and/or surveillance).

 

 

Przygotowanie do egzaminu, którego zdanie uprawnia do pracy przy eksploatacji urządzeń instalacji i sieci gazowych.Uczestnik kursu, w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu, uzyskuje świadectwo kwalifikacyjne do obsługi, konserwacji, remontu, montażu uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz.828; Dz. U. Nr 192 poz. 1184).

 

Przygotowanie do egzaminu, którego zdanie uprawnia do pracy przy eksploatacji urządzeń instalacji i sieci energetycznych, wytwarzających, przesyłających i zużywających ciepło. Uczestnik kursu, w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu, uzyskuje świadectwo kwalifikacyjne do obsługi, konserwacji, remontu, montażu uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz.828; Dz. U. Nr 192 poz. 1184).

 

Zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującym stanem prawnym w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji i dozoru sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych. Zdobycie aktualnej wiedzy dotyczącej wymagań stawianych w eksploatacji i dozorze dla maszyn i urządzeń elektrycznych.

 

Zdobycie praktycznych umiejętności wykonywania pomiarów ochronnych instalacji i urządzeń elektrycznych. Dzięki szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć jak:

  • Dobierać urządzenia kontrolne i odpowiednio się nimi posługiwać,
  • Rozpoznawać oznakowanie i stosowane parametry przewodów w sieci, instalacjach, urządzeniach elektrycznych,
  • Dobierać mierniki i sprzęt stosownie do rodzaju wykonywanych prac pomiarowych,
  • Znać przepisy dotyczące wykonywania obowiązkowych pomiarów kontrolnych
  • Prawidłowo określać wynik pomiaru przewidując możliwe błędy odczytu.

 

Zdobycie praktycznych umiejętności wykonywania pomiarów ochronnych instalacji i urządzeń elektrycznych. Zaznajomienie z przepisami i wymaganiami organizacji stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do i powyżej 1 kV wraz z przygotowaniem do egzaminu. Przygotowanie do egzaminu, którego zdanie uprawnia do pracy przy eksploatacji urządzeń instalacji i sieci energetycznych, wytwarzających, przesyłających i zużywających ciepło. Przygotowanie do egzaminu, którego zdanie uprawnia do pracy przy eksploatacji urządzeń instalacji i sieci gazowych.

 

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz. U. nr 89, poz. 828, zm.: 2003 r. Dz. U. nr 129, poz. 1184, z 2005 r. Dz. U. nr 1411, poz. 1189) określa m.in.: określa zakres prac i stanowisk związanych z obsługą, konserwacją i nadzorem sieci i urządzeń energetycznych wymagających uzyskania uprawnień. Dzięki naszej ofercie zyskasz wszystkie niezbędne kwalifikacje.

 

Kontakt: Tomasz Dąbrowski Specjalista ds. szkoleń
tel. 22 517 88 20 | kom. 509 686 939 | e-mail: t.dabrowski@seka.plZobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!