SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA – O usłudze

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie naszych ekspertów oferujemy Państwu kompleksowy audyt bezpieczeństwa. Zdajemy sobie sprawę, że nie istnieją dwie identyczne firmy, jednak nasza wiedza i zdobyte przez lata doświadczenie sięga niemal każdej możliwej branży. Z tego względu ocena stanu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie zostanie dokonana w oparciu o indywidualne procedury dostosowywane do specyfiki działalności i potrzeb Klienta, jednocześnie trzymając się sztywnych kryteriów wynikających z obowiązującego prawa.

CEL AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA ORAZ KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCY

Celem audytu bezpieczeństwa jest weryfikacja funkcjonowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo organizacji, informacji, danych, systemów i urządzeń teleinformatycznych zgodnie z obowiązującym prawem. Przywiązujemy szczególną uwagę do zmieniającego się otoczenia prawnego, a także indywidualnych potrzeb Klienta.zwiększenie poziomu bezpieczeństwa organizacji w każdym aspekcie jej funkcjonowania,

 • dostosowanie systemu do aktualnie obowiązujących przepisów prawa,
 • operacyjna odporność organizacji na zdarzenia zewnętrzne i wewnętrzne, nierozerwalnie związane z charakterem działalności,
 • zwiększenie wiarygodności biznesowej organizacji jako bezpiecznej i dbającej o interesy pracowników,
 • usprawnienie procesów związanych z bezpieczeństwem i redukcja wynikających z nich kosztów,
 • podniesienie poziomu świadomości i wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wśród pracowników i kadry kierowniczej.

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE OBSZARY

 • bezpieczeństwo fizyczne pracowników,
 • bezpieczeństwo danych osobowych,
 • bezpieczeństwo teleinformatyczne,
 • bezpieczeństwo informacji stanowiących tajemnicę handlową,
 • zarządzanie kryzysowe i ochrona infrastruktury krytycznej,
 • obiekty/pomieszczenia podlegające obowiązkowej ochronie.

ZAKRES CZYNNOŚCI JAKIE OBEJMUJE AUDYT BEZPIECZEŃSTWA

 • Weryfikacja dokumentacji dotycząca zasad ochrony, wymagana przez przepisy prawa polskiego i europejskiego,
 • analiza środków organizacyjno-technicznych służących neutralizacji potencjalnych zagrożeń,
 • analiza i ocena stanu ochrony fizycznej,
 • klasyfikacja stref bezpieczeństwa,
 • analiza stanu zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych obiektu,
 • sporządzenie wykazu potencjalnych zagrożeń dotyczących przedsiębiorstwa,
 • ocena poziomu zagrożenia obiektów, wskazanie newralgicznych i krytycznych punktów w systemie ochrony,
 • audyt bezpieczeństwa w formie raportu sugerującego naprawę newralgicznych aspektów.

>> Audyt bezpieczeństwa z założenia stanowi narzędzie służące do zdiagnozowania słabych punktów we wszystkich obszarach związanych z bezpieczeństwem i zaproponowania oraz wdrożenia metod ich poprawy. Po przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa zostanie sporządzony raport końcowy opisujący aktualny poziom bezpieczeństwa wraz zaleceniami i rekomendacjami w zakresie rozwiązań mających zapewnić wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem. Zapraszamy Państwa do współpracy, dzięki której organizacja spełni wszystkie aktualnie obowiązujące normy w zakresie bezpieczeństwa.

 

NASI EKSPERCI