SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Audyt bezpieczeństwa

„I ten winien, co kijem bezpieczeństwo mierzył,
I ten, co bezpieczeństwo głupiemu powierzył.”

Ignacy Krasicki

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA – O usłudze

 

 

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie naszych ekspertów oferujemy Państwu kompleksowy audyt bezpieczeństwa. Zdajemy sobie sprawę, że nie istnieją dwie identyczne firmy, jednak nasza wiedza i zdobyte przez lata doświadczenie sięga niemal każdej możliwej branży. Z tego względu ocena stanu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie zostanie dokonana w oparciu o indywidualne procedury dostosowywane do specyfiki działalności i potrzeb Klienta, jednocześnie trzymając się sztywnych kryteriów wynikających z obowiązującego prawa.

CEL AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA ORAZ KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCY

Celem audytu bezpieczeństwa jest weryfikacja funkcjonowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo organizacji, informacji, danych, systemów i urządzeń teleinformatycznych zgodnie z obowiązującym prawem. Przywiązujemy szczególną uwagę do zmieniającego się otoczenia prawnego, a także indywidualnych potrzeb Klienta.zwiększenie poziomu bezpieczeństwa organizacji w każdym aspekcie jej funkcjonowania,

 • dostosowanie systemu do aktualnie obowiązujących przepisów prawa,
 • operacyjna odporność organizacji na zdarzenia zewnętrzne i wewnętrzne, nierozerwalnie związane z charakterem działalności,
 • zwiększenie wiarygodności biznesowej organizacji jako bezpiecznej i dbającej o interesy pracowników,
 • usprawnienie procesów związanych z bezpieczeństwem i redukcja wynikających z nich kosztów,
 • podniesienie poziomu świadomości i wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wśród pracowników i kadry kierowniczej.

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE OBSZARY

 • bezpieczeństwo fizyczne pracowników,
 • bezpieczeństwo danych osobowych,
 • bezpieczeństwo teleinformatyczne,
 • bezpieczeństwo informacji stanowiących tajemnicę handlową,
 • zarządzanie kryzysowe i ochrona infrastruktury krytycznej,
 • obiekty/pomieszczenia podlegające obowiązkowej ochronie.

ZAKRES CZYNNOŚCI JAKIE OBEJMUJE AUDYT BEZPIECZEŃSTWA

 • Weryfikacja dokumentacji dotycząca zasad ochrony, wymagana przez przepisy prawa polskiego i europejskiego,
 • analiza środków organizacyjno-technicznych służących neutralizacji potencjalnych zagrożeń,
 • analiza i ocena stanu ochrony fizycznej,
 • klasyfikacja stref bezpieczeństwa,
 • analiza stanu zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych obiektu,
 • sporządzenie wykazu potencjalnych zagrożeń dotyczących przedsiębiorstwa,
 • ocena poziomu zagrożenia obiektów, wskazanie newralgicznych i krytycznych punktów w systemie ochrony,
 • audyt bezpieczeństwa w formie raportu sugerującego naprawę newralgicznych aspektów.

>> Audyt bezpieczeństwa z założenia stanowi narzędzie służące do zdiagnozowania słabych punktów we wszystkich obszarach związanych z bezpieczeństwem i zaproponowania oraz wdrożenia metod ich poprawy. Po przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa zostanie sporządzony raport końcowy opisujący aktualny poziom bezpieczeństwa wraz zaleceniami i rekomendacjami w zakresie rozwiązań mających zapewnić wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem. Zapraszamy Państwa do współpracy, dzięki której organizacja spełni wszystkie aktualnie obowiązujące normy w zakresie bezpieczeństwa.

 

NASI EKSPERCI

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/10/Aleksandra-Gryguc-Zarzadzanie-bezpieczenstwem-kontakt-seka-pl.png
Aleksandra Gryguć. Absolwentka Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego oraz Akademii Obrony Narodowej na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego.

Od lat zajmuje się tematyką bezpieczeństwa zakładów przemysłowych oraz obiektów wielkopowierzchniowych. Autorka wykładów i szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej oraz bezpieczeństwa informacji.

Posiada doświadczenie w zakresie stosowania procedur bezpieczeństwa oraz wdrażania systemu zarządzania kryzysowego w krajach europejskich.

Nadzorowała prace zespołu ds. zarządzania kryzysowego w międzynardowej firmie przy realizacji projektów naukowo-badawczych, w ramach programów FP7, H2020 oraz NCBiR na rzecz obronności, w których koordynowała demonstracje nowych technologii w realnym środowisku na terenie Europy.

Jest konsultantem wielu firm przemysłowych w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem. Na bieżąco utrzymuje kontakty z międzynarodowymi ekspertami ds. ochrony infrastruktury krytycznej oraz zarządzania kryzysowego.

Kontakt: tel. 22 517 88 04 | kom. 798 742 402 | e-mail: aleksandra.gryguc@seka.pl