Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

AUDYT DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ

WSZYSTKIE DOKUMENTY POD KONTROLĄ

200x200-audyt-dokumentacji-pracowniczejDo kogo skierowanesą nasze usługi?

Od blisko dwudziestu lat nasz Dział Prawny świadczy wysoko wyspecjalizowane usługi doradztwa w zakresie prawa pracy. Posiadami bogate doświadczenie w zakresie audytowania i opracowywania bezpiecznych dla pracodawców wzorów dokumentów personalnych.

Doświadczenia wielu lat z różnych branż pozwalają nam proponować rozwiązania i zapisy, które nie tylko zapewniają przestrzeganie prawa pracy u pracodawcy, ale również należycie zabezpieczają interesy pracodawców.

Cel audytu dokumentacji pracowniczej

Celem audytu jest analiza wszystkich dokumentów znajdujących się w aktach osobowych pracowników oraz innych dokumentów (np. wewnętrznych procedur, regulaminy itp.) niezbędnych do oceny przestrzegania przepisów prawa pracy przez pracodawców. Podsumowaniem audytu jest pisemny raport wraz z wnioskami i rekomendacjami oraz wzorami dokumentów.

KORZYŚCI

glowne-korzysci-audytu-audyt-dokumentacji-pracowniczej-seka-sa

OPIS USŁUGI

Zakres czynności audytowych:

Audyt dokumentacji pracowniczej obejmuje pełną analizę dokumentacji pracowniczej w zakresie stosowania i przestrzegania prawa pracy z uwzględnieniem takich zagadnień jak:

  • nawiązywanie stosunków pracy,
  • zakazy konkurencji,
  • zmiana warunków zatrudnienia,
  • rozwiązywanie stosunków pracy,
  • wydawanie świadectw pracy,
  • ochrona pracy kobiet,
  • odpowiedzialność materialna pracowników,
  • odpowiedzialność porządkowa pracowników,
  • akta osobowe pracowników,
  • ewidencjonowanie czasu pracy.

KOSZT USŁUGI

Szacujemy, że wykonanie audytu dokumentacji pracowniczej oraz przygotowanie raportu dla jednej placówki Klienta zajmie od 20 do 30 godzin czynności. Aby audyt spełnił swój cel, w naszej ocenie, powinien objąć wszystkie placówki Klienta z uwagi na bardzo prawdopodobne odmienne podejście do przedmiotowych zagadnień i przede wszystkim praktykę w poszczególnych miejscach prowadzenia działalności. Podstawowa stawka godzinowa SEKA S.A. przy tego typu czynnościach wynosi 220 zł netto.

POBIERZ ULOTKĘ

NASI EKSPERCI

Od 1996 roku świadczymy usługi doradztwa prawnego dla pracodawców z całej Polski. Rozumiejąc potrzeby biznesu oraz ciągle podnosząc kwalifikacje, specjalizujemy się w problematyce szeroko pojętego prawa pracy. Uczestniczymy w pracach parlamentarnych nad kolejnymi nowelizacjami przepisów, w tym również Kodeksu pracy, szkolimy i doradzamy w ponad pięćdziesięciu dużych firmach działających na terenie całego kraju.

Nasz doświadczony zespół składa się z pięciu prawników oraz czterech radców prawnych i adwokatów, którzy prowadzą postępowania przez sądami pracy, a także Sądem Najwyższym.

 

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/09/Robert-Maliszewski-Dyrektor-Działu-Prawnego-SEKA-SA.png
Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert prawa pracy, z piętnastoletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa dla pracodawców, obejmującego miedzy innymi wdrażanie nowych systemów wynagradzania, tworzenie zakładowych źródeł prawa pracy oraz restrukturyzację zatrudnienia oraz problematykę czasu pracy. Doradca w procesie tworzenia bezpiecznych dla pracodawców relacji ze związki zawodowymi, w tym w zakresie negocjacji oraz przy rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Konsultant Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Były wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem w Warszawie Uznany prelegent na Konwentach HR organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy, Współautor poradnika „Regulaminy w prawie pracy – po nowelizacji” oraz analizy prawnej do opracowania „Niestandardowe formy zatrudniania”.

 


Doktor nauk prawnych z niemal dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa oraz szkoleń w obszarze prawa pracy. Współautorka publikacji książkowych: „Kontrola w przedsiębiorstwie, poradnik dla przedsiębiorcy”, a także „Czas pracy” oraz autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy. Były wykładowca na studiach podyplomowych z prawa pracy w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie. W latach 2006–2010 redaktor merytoryczny poradnika „Dokumentacja kadrowa” wydawnictwa „Wiedza i Praktyka”.

 


Specjalista prawa pracy z siedmioletnim doświadczeniem w doradztwie prawnym. Zajmuje się analizą i przygotowywaniem opinii z zakresu prawa pracy, a także analizą i oceną regulaminów pracy, wynagradzania oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

Trener z zakresu prawa pracy. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla pracodawców oraz pracowników działów personalnych i działów kadr. Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami, a także w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej z zakresu prawa pracy.


zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/09/Konstanty-Wroblewski-kontak-prawnyt-seka-pl.jpg
Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w doradztwie dla pracodawców z zakresu szeroko pojętego prawa pracy. Doświadczony trener. Projektuje i prowadzi szkolenia z różnych tematów dotyczących prawa pracy dla pracodawców oraz pracowników działów personalnych i działów kadr, a także managerów i kierowników.

 

Autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy dla Grupy Wydawniczej „INFOR”. Współautor poradnika dla pracodawców „30 procedur kadrowych”.

seka-audyt-czasu-pracy-forum-prawa-pracyseka-dokumentacja-pracownicza-forum-prawa-pracyseka-efektywne-zatrudnianie-pracownikow-forum-prawa-pracy