SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

AUDYT DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ

WSZYSTKIE DOKUMENTY POD KONTROLĄ

200x200-audyt-dokumentacji-pracowniczejDo kogo skierowanesą nasze usługi?

Od blisko dwudziestu lat nasz Dział Prawny świadczy wysoko wyspecjalizowane usługi doradztwa w zakresie prawa pracy. Posiadami bogate doświadczenie w zakresie audytowania i opracowywania bezpiecznych dla pracodawców wzorów dokumentów personalnych.

Doświadczenia wielu lat z różnych branż pozwalają nam proponować rozwiązania i zapisy, które nie tylko zapewniają przestrzeganie prawa pracy u pracodawcy, ale również należycie zabezpieczają interesy pracodawców.

Cel audytu dokumentacji pracowniczej

Celem audytu jest analiza wszystkich dokumentów znajdujących się w aktach osobowych pracowników oraz innych dokumentów (np. wewnętrznych procedur, regulaminy itp.) niezbędnych do oceny przestrzegania przepisów prawa pracy przez pracodawców. Podsumowaniem audytu jest pisemny raport wraz z wnioskami i rekomendacjami oraz wzorami dokumentów.

KORZYŚCI

glowne-korzysci-audytu-audyt-dokumentacji-pracowniczej-seka-sa

OPIS USŁUGI

Zakres czynności audytowych:

Audyt dokumentacji pracowniczej obejmuje pełną analizę dokumentacji pracowniczej w zakresie stosowania i przestrzegania prawa pracy z uwzględnieniem takich zagadnień jak:

  • nawiązywanie stosunków pracy,
  • zakazy konkurencji,
  • zmiana warunków zatrudnienia,
  • rozwiązywanie stosunków pracy,
  • wydawanie świadectw pracy,
  • ochrona pracy kobiet,
  • odpowiedzialność materialna pracowników,
  • odpowiedzialność porządkowa pracowników,
  • akta osobowe pracowników,
  • ewidencjonowanie czasu pracy.

KOSZT USŁUGI

Szacujemy, że wykonanie audytu dokumentacji pracowniczej oraz przygotowanie raportu dla jednej placówki Klienta zajmie od 20 do 30 godzin czynności. Aby audyt spełnił swój cel, w naszej ocenie, powinien objąć wszystkie placówki Klienta z uwagi na bardzo prawdopodobne odmienne podejście do przedmiotowych zagadnień i przede wszystkim praktykę w poszczególnych miejscach prowadzenia działalności. Podstawowa stawka godzinowa SEKA S.A. przy tego typu czynnościach wynosi 220 zł netto.

POBIERZ ULOTKĘ

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Szkolenie zdalne/wideokonferencja

28.10.2020

Zobacz więcej

WEBINAR: Wynagrodzenia za pracę

Szkolenie zdalne/wideokonferencja

09.11.2020

Zobacz więcej

WEBINAR: Formy świadczenia pracy

Szkolenie zdalne/wideokonferencja

16.11.2020

Zobacz więcej

Specjalista ds. płac – certyfikacja zawodu

Szczecin

17.11.2020
27.11.2020

Zobacz więcej

Prawo pracy dla menedżerów

Szczecin

23.11.2020
24.11.2020

Zobacz więcej
inne szkolenia

NASI EKSPERCI

Od 1996 roku świadczymy usługi doradztwa prawnego dla pracodawców z całej Polski. Rozumiejąc potrzeby biznesu oraz ciągle podnosząc kwalifikacje, specjalizujemy się w problematyce szeroko pojętego prawa pracy. Uczestniczymy w pracach parlamentarnych nad kolejnymi nowelizacjami przepisów, w tym również Kodeksu pracy, szkolimy i doradzamy w ponad pięćdziesięciu dużych firmach działających na terenie całego kraju.

Nasz doświadczony zespół składa się z pięciu prawników oraz czterech radców prawnych i adwokatów, którzy prowadzą postępowania przez sądami pracy, a także Sądem Najwyższym.

 

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/09/Robert-Maliszewski-Dyrektor-Działu-Prawnego-SEKA-SA.png
Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert prawa pracy, z piętnastoletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa dla pracodawców, obejmującego miedzy innymi wdrażanie nowych systemów wynagradzania, tworzenie zakładowych źródeł prawa pracy oraz restrukturyzację zatrudnienia oraz problematykę czasu pracy. Doradca w procesie tworzenia bezpiecznych dla pracodawców relacji ze związki zawodowymi, w tym w zakresie negocjacji oraz przy rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Konsultant Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Były wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem w Warszawie Uznany prelegent na Konwentach HR organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy, Współautor poradnika „Regulaminy w prawie pracy – po nowelizacji” oraz analizy prawnej do opracowania „Niestandardowe formy zatrudniania”.

 


Doktor nauk prawnych z niemal dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa oraz szkoleń w obszarze prawa pracy. Współautorka publikacji książkowych: „Kontrola w przedsiębiorstwie, poradnik dla przedsiębiorcy”, a także „Czas pracy” oraz autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy. Były wykładowca na studiach podyplomowych z prawa pracy w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie. W latach 2006–2010 redaktor merytoryczny poradnika „Dokumentacja kadrowa” wydawnictwa „Wiedza i Praktyka”.

 


Specjalista prawa pracy z siedmioletnim doświadczeniem w doradztwie prawnym. Zajmuje się analizą i przygotowywaniem opinii z zakresu prawa pracy, a także analizą i oceną regulaminów pracy, wynagradzania oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

Trener z zakresu prawa pracy. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla pracodawców oraz pracowników działów personalnych i działów kadr. Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami, a także w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej z zakresu prawa pracy.


zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/09/Konstanty-Wroblewski-kontak-prawnyt-seka-pl.jpg
Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w doradztwie dla pracodawców z zakresu szeroko pojętego prawa pracy. Doświadczony trener. Projektuje i prowadzi szkolenia z różnych tematów dotyczących prawa pracy dla pracodawców oraz pracowników działów personalnych i działów kadr, a także managerów i kierowników.

 

Autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy dla Grupy Wydawniczej „INFOR”. Współautor poradnika dla pracodawców „30 procedur kadrowych”.

seka-audyt-czasu-pracy-forum-prawa-pracyseka-dokumentacja-pracownicza-forum-prawa-pracyseka-efektywne-zatrudnianie-pracownikow-forum-prawa-pracy