SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Audyt z zakresu ochrony danych osobowych

Od kiedy Rozporządzenie o ochronie danych osobowych weszło w życie wiele przedsiębiorstw i instytucji zastanawia się, czy stosowane przez nie rozwiązania są dostosowane do obowiązującego prawa. Najlepszą receptą na rozwianie tego typu wątpliwości jest audyt z zakresu ochrony danych osobowych. W firmie SEKA S.A. doradzamy naszym partnerom na wielu płaszczyznach już od ponad trzech dekad. Również ochrona danych osobowych nie ma przed nami tajemnic. Dlatego Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty przeprowadzenie audytu.

W sprawie wykonania audytu RODO skontaktuj się bezpośrednio z Aleksandrą Lesińską Specjalistą ds. danych osobowych SEKA S.A. tel.: 506 279 187, e-mail: aleksandra.lesinska@seka.pl

Czemu służy audyt z zakresu ochrony danych osobowych?

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych ujednoliciło przepisy panujące w tym zakresie na terenie całej Unii Europejskiej. Oprócz tego, założeniem stojącym za jego opracowaniem było stworzenie prawa, które pozostanie aktualne niezależnie od postępu technicznego. Dlatego niektóre przepisy znajdujące się w rozporządzeniu bywają niejasne. Wiele firm nie zatrudnia na etacie ekspertów od bezpieczeństwa, którzy są w stanie prawidłowo zinterpretować rozporządzenie. Z kolei po wdrożeniu polityki związanej z ochroną danych osobowych, warto przeprowadzić audyt, by z niezależnego źródła upewnić się, czy wszystkie warunki zawarte w rozporządzeniu zostały spełnione. Audyt z zakresu ochrony danych osobowych pozwoli z czystym sumieniem przetwarzać firmom i instytucjom dane, które powierzyły im osoby fizyczne, a jednocześnie uniknąć kar finansowych  grożących za ewentualne niedostosowanie rozwiązań do obowiązujących przepisów.

Audyt danych osobowych wzór

Niektóre przedsiębiorstwa i instytucje zastanawiają się, jak samodzielnie przeprowadzić audyt danych osobowych. Szablon przeprowadzania takiego audytu niestety nie istnieje. Przyczyna jest prosta – każda firma i instytucja ma inne procesy przetwarzania danych w swojej organizacji. Każdy przypadek jest indywidualny i zgodnie z prawem przetwarzanie danych osobowych odbywa się na nieco innych zasadach. Jak w takim razie profesjonalne podmioty przeprowadzają audyt danych osobowych? Szablon w postaci listy kontrolnej opracowywany jest wówczas indywidualnie. Musi bowiem uwzględniać nie tylko stosowne aspekty prawne, ale również specyfikę danej instytucji – w tym rozwiązania IT, z których aktualnie korzysta się w niej do gromadzenia, udostępnienia oraz powierzenia  ochrony danych osobowych. To kolejny powód, by audyt powierzyć profesjonalistom i uniknąć ewentualnych przykrych implikacji.

Audyt z zakresu ochrony danych osobowych w ofercie SEKA S.A.

Nasza firma może przeprowadzić dla Państwa obiektywny audyt z zakresu ochrony danych osobowych, który obejmie wskazanie potencjalnych uchybień oraz wskazówki służące poprawie bezpieczeństwa informacji i danych osobowych. Co zostanie uwzględnione w audycie?

 • Inwentaryzacja zasobów informacyjnych w organizacji
 • Ustalenie procesów przetwarzania danych osobowych
 • Weryfikacja klauzul, zgód, podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych oraz umów cywilnoprawnych oraz umów powierzenia
 • Wizja lokalna uwzględniająca sprawdzanie świadomości pracowników i współpracowników
 • Dostosowanie poziomu zabezpieczeń i narzędzi do charakteru gromadzonych danych osobowych
 • Określenie przypadków powierzenia danych osobowych
 • Określenie harmonogramu wdrożenie
 • Opracowanie dokumentacji uwzględniając rejestr czynności przetwarzania oraz rejestr naruszeń

Audyt danych osobowych – cena

Ile kosztuje audyt danych osobowych? Cena zależy oczywiście od wielu czynników. Każda instytucja lub firma podlega nieco innym obowiązkom prawnym wynikającym z RODO. Im ich liczba jest większa, tym audytorzy mają w oczywisty sposób więcej pracy, dlatego koszt może automatycznie wzrosnąć. Znaczenie ma również liczba pracowników przetwarzających dane osobowe. Kolejny czynnik stanowi liczba procesów odbywających się w firmie, które obejmie audyt danych osobowych. Cena wzrasta, gdy więcej procesów związanych z ochroną danych podlega weryfikacji na podstawie audytu. Z tego względu ostateczny koszt audytu zawsze pozostaje sprawą indywidualnych. Nasi klienci mogą natomiast liczyć na przedstawienie rzetelnej wyceny tych usług, dzięki czemu dowiedzą się, za jakie elementy audytu płacą i jakie korzyści instytucja lub firma osiągnie z tego tytułu.

Dlaczego warto skorzystać z naszego wsparcia w tym zakresie?

Ponad 30 lat działania na rynku doradczym sprawia, że mamy doświadczenie we współpracy z klientami reprezentującymi różne branże i różne potrzeby. Audyt z zakresu ochrony danych osobowych musi uwzględniać specyfiką firmy lub instytucji, jak również cel przechowywania przez nią danych osobowych. Zatrudniamy najwyższej klasy specjalistów z zakresu prawa, bezpieczeństwa czy specjalistów od IT,  dlatego do każdego klienta możemy podejść indywidualnie. W razie potrzeby w przygotowywaniu audytów wspierają nas niezależni najwyższej klasy eksperci.


Województwo *

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – drogą elektroniczną na adres: odo@seka.pl lub listownie na adres siedziby SEKA S.A., ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U.2020.344 t.j. z późn. zm. oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Dz.U.2019.2460 t.j. z późn. zm.);
 • Odbiorcą danych, poza Administratorem są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne i informatyczne dla wewnętrznych systemów IT oraz wsparcie w zakresie e-mail marketingu;

 

#AudytRODO #RODO #zarządzaniebezpieczeństwem #bezpieczeństwoinformacji #systemzarządzaniabhp #audytbezpieczeństwainformacji #instrukcjabhp #systemzarządzaniabhpwprzedsiębiorstwie #systemyzarządzaniabezpieczeństweminformacji #systemyzarządzania #bezpieczeństwowpracy #ryzykobezpieczeństwa #bezpieczeństwowmiejscupracy #bezpieczeństwoinformacji #szkoleniebezpieczeństwoinformacji #rozwójsystemubezpieczeństwa #bezpieczeństwoorganizacji #OchronaDanychOsobowych