Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Obsługa z prawa pracy

Doradztwo-z-prawa-pracy-200x200-SEKA

Polskie prawo pracy nakierowane jest przede wszystkim na zabezpieczenie interesów pracowników. Dlatego pracodawcy, chcąc zachować równowagę, muszą być dobrze przygotowani do zgodnego z prawem zabezpieczania realizacji swoich celów. Kompleksowa obsługa z prawa pracy oferowana przez firmę SEKA stanowi w tym zakresie pełne wsparcie dla małych, średnich i największych przedsiębiorstw. Nasze doświadczenie sprawia, że niezależnie od branży, znajdujemy najkorzystniejsze rozwiązania dla pracodawców zapewniając im doradztwo i wsparcie prawne z uwzględnieniem potrzeb biznesu.

 

Prawo pracy z punktu widzenia pracodawcy

Polskie prawo pracy jest bardzo obszerne i złożone. Obok przepisów Kodeksu pracy, kilkudziesięciu ustaw i rozporządzeń, należy też pamiętać o tysiącach orzeczeń Sadu Najwyższego, wytycznych itp. dokumentach, które kształtują praktykę stosowania prawa pracy. Dodatkowo pojawiają się także porozumienia zbiorowe, regulaminy i statuty oraz inne dokumenty regulujące relacje pomiędzy pracodawcami a pracownikami, niekiedy reprezentowanymi przez związki zawodowe. Prowadzenie polityki kadrowej wymaga zatem obszernej wiedzy i umiejętności . Poza sprawami kadrowo-płacowymi obejmuje ona także zagadnienia prawne. Oprócz wiedzy ogromne znaczenie ma również praktyka i doświadczenie. Dlatego kompleksowa obsługa z prawa pracy to niezwykle korzystne rozwiązanie dla film pragnących prowadzić optymalną politykę zatrudnienia, dbać o swoje interesy jako pracodawcy i zachowywać bezpieczeństwo prawne, a przy tym nie krępować rozwoju własnego biznesu.

Kompleksowa obsługa z prawa pracy w ofercie SEKA

SEKA to firma która od ponad trzech dekad kompleksowo wspiera polskie przedsiębiorstwa poprzez doradztwo i pomoc prawną. Obsługa z prawa pracy to jeden z najważniejszych elementów naszej oferty, ponieważ wiemy jak bardzo istotna jest dla naszych obecnych i potencjalnych klientów.

W ramach doradztwa z zakresu prawa pracy przygotowujemy dokumenty, opinie, analizy, wykonujemy audyty, uczestniczymy w procesach negocjacji ze związkami zawodowymi, zapobiegamy sytuacjom spornym i zabezpieczamy interesy pracodawcy. Pomagamy przy wdrażaniu motywacyjnych systemów wynagradzania. W ramach wsparcia związanego z obsługą z prawa pracy zajmujemy się m.in.:

 • Problematyką czasu pracy,
 • Zagadnieniami związanymi z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
 • Zagadnieniami procedury zwolnień grupowych,
 • Sytuacją prawną pracowników w przypadkach przejęć i fuzji,
 • Kształtowaniem relacji pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi,
 • Opracowywaniem zapisów premiowych i innych składników motywacyjnych,
 • Przygotowaniem i aktualizacją wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, tj.: układów zbiorowych pracy, regulaminów: pracy, wynagradzania i ZFŚS oraz wewnętrznych procedur zwianych z zatrudnieniem,
 • Wykonywaniem specjalistycznych audytów.

Audyt z zakresu prawa pracy

W ramach audytu dokonujemy oceny stosowania i przestrzegania prawa pracy, a w szczególności czasu pracy oraz przestrzegania wymogów bhp wraz z opracowaniem wniosków zmierzających do wprowadzenia rozwiązań i regulacji zgodnych z obowiązującym stanem prawnym, uwzględniających zabezpieczenia interesów pracodawcy.

Przepisy kodeksu pracy są wystarczająco elastyczne, aby np. zniwelować zjawisko nieuzasadnionych nadgodzin. Dlatego audyt czasu pracy daje podstawy, aby pracodawca nie był stroną przegraną w procesach o niewypłacone nadgodziny.

Negocjacje z zakresu prawa pracy

W zależności od potrzeb Klienta prowadzimy negocjacje i mediacje ze związkami zawodowymi i uczestniczymy:

 • W procesie rozwiązywania sporów zbiorowych,
 • Zawierania porozumień i ustalania treści tzw. zakładowych źródeł prawa pracy,
 • Przeprowadzania zwolnień grupowych,
 • W trudnych dla pracodawcy przypadkach pomagamy w przygotowywaniu i przeprowadzeniu procesu rozwiązywania stosunków pracy.

Reprezentacja przed sądem

W sytuacjach, gdy konfliktu nie udało się rozwiązać bez udziału sądu, nasi radcy prawni oraz adwokaci skutecznie i efektywnie reprezentują Klientów z zakresu prawa pracy.

Dlaczego warto skorzystać z naszej pomocy?

Obsługa z prawa pracy w wykonaniu firmy SEKA to najkorzystniejsza oferta na rynku. Wsparcie z zakresu przestrzegania przepisów prawa pracy stanowi tylko jej wycinek. Przede wszystkim doradzamy i szukamy szans dla klienta. Staramy się optymalizować zadania związane z prawem pracy pod kątem potrzeb biznesowych naszych partnerów.

Obsługa z prawa pracy powierzona firmie SEKA oznacza, że klient uzyskuje dostęp do doradztwa i wiedzy najlepszych specjalistów, którzy z nami współpracują. Mamy ponad 30 lat doświadczenia i współpracowaliśmy z klientami reprezentującymi różne branże i charakteryzującymi się zróżnicowanymi potrzebami. Chętnie zajmujemy się obsługą z prawa pracy kompleksowo i na bieżąco w ramach stałej współpracy, jak również podejmujemy się pojedynczych zadań.

seka-audyt-czasu-pracy-forum-prawa-pracy seka-dokumentacja-pracownicza-forum-prawa-pracy seka-efektywne-zatrudnianie-pracownikow-forum-prawa-pracy

NASI EKSPERCI

Od 1996 roku świadczymy usługi doradztwa prawnego dla pracodawców z całej Polski. Rozumiejąc potrzeby biznesu oraz ciągle podnosząc kwalifikacje, specjalizujemy się w problematyce szeroko pojętego prawa pracy. Uczestniczymy w pracach parlamentarnych nad kolejnymi nowelizacjami przepisów, w tym również Kodeksu pracy, szkolimy i doradzamy w ponad pięćdziesięciu dużych firmach działających na terenie całego kraju.

Nasz doświadczony zespół składa się z pięciu prawników oraz czterech radców prawnych i adwokatów, którzy prowadzą postępowania przez sądami pracy, a także Sądem Najwyższym.

 

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/09/Robert-Maliszewski-Dyrektor-Działu-Prawnego-SEKA-SA.png

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert prawa pracy, z piętnastoletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa dla pracodawców, obejmującego miedzy innymi wdrażanie nowych systemów wynagradzania, tworzenie zakładowych źródeł prawa pracy oraz restrukturyzację zatrudnienia oraz problematykę czasu pracy. Doradca w procesie tworzenia bezpiecznych dla pracodawców relacji ze związki zawodowymi, w tym w zakresie negocjacji oraz przy rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Konsultant Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Były wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem w Warszawie Uznany prelegent na Konwentach HR organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy, Współautor poradnika „Regulaminy w prawie pracy – po nowelizacji” oraz analizy prawnej do opracowania „Niestandardowe formy zatrudniania”.


Doktor nauk prawnych z niemal dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa oraz szkoleń w obszarze prawa pracy. Współautorka publikacji książkowych: „Kontrola w przedsiębiorstwie, poradnik dla przedsiębiorcy”, a także „Czas pracy” oraz autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy. Były wykładowca na studiach podyplomowych z prawa pracy w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie. W latach 2006–2010 redaktor merytoryczny poradnika „Dokumentacja kadrowa” wydawnictwa „Wiedza i Praktyka”.


Specjalista prawa pracy z siedmioletnim doświadczeniem w doradztwie prawnym. Zajmuje się analizą i przygotowywaniem opinii z zakresu prawa pracy, a także analizą i oceną regulaminów pracy, wynagradzania oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Trener z zakresu prawa pracy. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla pracodawców oraz pracowników działów personalnych i działów kadr. Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami, a także w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej z zakresu prawa pracy.