Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

 
 
Naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę kadrowo-płacową oraz doradztwo w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i warunków pracy. Stawiamy na najwyższą jakość i transparentność, a nasze usługi świadczymy w sposób zabezpieczający interesy pracodawców. Jesteśmy przygotowani na obsługę kadrowo-płacową z uwzględnieniem zmian, które od stycznia 2022 roku wprowadza Polski Ład.
 
Niezależnie od wielkości firmy, kadry i płace to jedne z kluczowych działów, zapewniające stabilną pracę firmy. Zakres prac związany z obsługą tego obszaru będzie różnił się w poszczególnych firmach w zależności od jej profilu działalności jednak sfera zagadnień wymagających bieżącej obsługi jest niezwykle rozległa.
 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami, odpowiemy na Twoje wszelkie pytania:

tel. 22 517 88 23 lub tel. 22 517 88 48

Obsługa kadrowo-płacowa w SEKA to:

 • Brak dodatkowych opłat! Jedna opłata ryczałtowa, która zawiera całkowity koszt obsługi za pracownika.

 • Obsługa kadrowo-płacowa uwzgledniająca zmiany wprowadzane przez Polski Ład

 • Dodatkowe wsparcie działu prawnego SEKA

 • Obsługa klientów w języku angielskim

 • Możliwość pracy na systemach kadrowo-płacowych klienta

ZAKRES USŁUG:

ADMINISTRACJA PŁAC PRACOWNIKÓW

 

 • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami regulaminu wynagradzania obowiązującego u danego Klienta.
 • Wyliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, ekwiwalentów za urlop oraz innych składników wynagrodzenia.
 • Realizacja wypłat dla pracowników oraz zapłata zobowiązań wobec ZUS i US z wydzielonego subkonta płacowego.
 • Sporządzanie i dostarczanie informacji, przeznaczonych dla pracowników, o wysokości wynagrodzenia, pobranych składkach na ubezpieczenia oraz zaliczkach na podatek dochodowy (tzw. paski płac).
 • Przygotowywanie dokumentacji i rozliczeń dla ZUS, US, PFRON, GUS.
 • Przygotowywanie zaświadczeń, druków i informacji dla pracowników.
 • Administracja płac osób zatrudnionych na podstawie niepracowniczych form zatrudnienia (umowy o dzieło, zlecenia itp.).
 • Rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

OUTSOURCING BADAŃ LEKARSKICH

 • wystawianie skierowań na badanie lekarskie (wstępne, okresowe i kontrolne)
 • monitorowanie ważności badań na podstawie bazy pracowników otrzymanej od klienta
 • prowadzenie rejestru i zarządzanie bazą danych w celu nadzorowania terminów realizacji badań medycyny pracy w celu zachowania ciągłości i aktualności badań lekarskich pracowników
 • wysyłanie podpisanych skierowań na e-miale pracowników z instrukcją postępowania
 • przyjmowanie od pracowników, w formie elektronicznej, skanów wystawionych zaświadczeń lekarskich po odbytych badaniach

KADRY I PŁACE

 

 • Przygotowywanie niestandardowych, nieperiodycznych raportów zgodnych z oczekiwaniami Klienta.
 • Przygotowywanie wniosków do celów emerytalno-rentowych (druki ZUS Rp-7), pomoc przy wypełnianiu druków Kp-1 oraz ZUS Rp-6.
 • Korekty deklaracji ZUS z lat ubiegłych, sprzed okresu świadczenia usług na rzecz danego Klienta.
 • Przygotowanie audytu płac i akt osobowych.
 • Przygotowanie regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS.

ADMINISTRACJA KADR

 • Bieżące prowadzenie i uzupełnianie dokumentacji kadrowej.
 • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, zmiany warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami Kodeksu pracy.
 • Informowanie o konieczności odnowienia badań lekarskich, szkoleń bhp itp., w związku z upływającym terminem ich ważności.
 • Ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i ewidencja ich wykorzystania.
 • Asystowanie i współpraca z Klientem przy kontrolach ZUS, PIP, US.

KONSULTACJE PRAWNE

 

 • Interpretacja przepisów prawa pracy, podatkowego i prawa dotyczącego ubezpieczeń społecznych.
 • Przygotowywanie pozwów i pism procesowych w postępowaniach sądowych.
 • Zastępstwo procesów.
 • Bieżące konsultacje prawne w zakresie prawa pracy.

Obsługa kadr i płac bez dodatkowych opłat!

Jedna opłata ryczałtowa, która zawiera całkowity koszt obsługi za pracownika.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej!

KONTAKT:

Prośba o kontakt - zapytanie ofertowe - obsługa kadrowo-placowa

Zgoda na kontakt

6 + 3 =

KORZYŚCI OUTSOURCINGU W SEKA:

W przypadku małych i średnich firm zlecenie usługi na zewnątrz przynosi większe korzyści niż zatrudnienie na etacie specjalistów od kadr i płac. Są to m. in.:

 

 • oszczędność kosztów przynosząca realne oszczędności dla firmy,
 • większa efektywność, eliminująca problemy związane z koniecznością zatrudnienia zmiennika na czas absencji specjalisty,
 • zwolnienie kadry zarządzającej i działu prawnego klienta z obowiązku bycia na bieżąco z nowelizacjami przepisów z zakresu prawa pracy i prawa podatkowego (zajmuje się tym dział prawny firmy SEKA),
 • świadczone w ramach umowy przez dział prawny firmy SEKA konsultacje w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów czy niejasności,
 • stała kontrola jakości usług kadrowo-płacowych poprzez audyty wewnętrzne, regularnie przeprowadzane przez firmę SEKA S.A.
 • zdjęcie z klienta odpowiedzialności reprezentowania firmy jako pracodawca przed Państwową Inspekcją Pracy, Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • zwolnienie pracodawcy z konieczności delegowania pracownika poprzez przeprowadzanie szkoleń z zakresu kadr i płac w placówkach klienta.

W SEKA dostajesz więcej!

W SEKA czujemy się odpowiedzialni za biznes naszych klientów i oferujemy dodatkowe wsparcie prawne.

W odróżnieniu od oferty innych firm specjalizujących się w obsłudze kadrowo-płacowej w SEKA S.A. posiadamy własny Dział Prawny, który od ponad 18 lat świadczy dla pracodawców z całej Polski doradztwo z zakresu szeroko pojętego prawa pracy, tak aby było ono profesjonalnym wsparciem dla biznesu. W ramach stałego doradztwa prawnego nasz zespół przygotowuje projekty dokumentów, opinie i analizy, a także pomaga w interpretacji przepisów prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych.

Szkolenia z obszaru kadr i płac

Kadry i płace to bardzo szerokie zagadnienie. Osoby zatrudnione na stanowiskach związanych z ich obsługą, muszą stale podnosić swoje kompetencje. Warto mieć na uwadze zmieniające się przepisy. Dlatego nasze szkolenie z zakresu kadr i płac mają zróżnicowany charakter i koncentrują się na wybranych obszarach.

DOŚWIADCZENIE

28-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i warunków pracy, poparte współpracą z ponad 200 firmami z różnych branż sprawia, że firma SEKA oferuje usługi kadrowo-płacową w sposób zabezpieczający interesy pracodawców. W ciągu ponad ćwierć wieku obecności na rynku wykształciliśmy dużą i sprawdzoną grupę specjalistów, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje.

Działamy na terenie całej Polski – mamy 16 oddziałów wojewódzkich i przedstawicieli terenowych, co sprawia, że naszym klientom możemy zapewnić jednolite procedury i wysoki poziom usług. Potwierdzeniem naszej jakości i merytorycznej wiedzy jest certyfikat ISO 9001:2015 oraz certyfikat kompetencji szkoleniowych nadanych przez CIOP-PIB.

Z powodzeniem zrealizowaliśmy je dla takich pracodawców, jak: PKP INTERCITY, PGE Obsługa Kadrowa, Renault Polska, BD Polska, Scania Polska, Procter & Gamble, FM Polska, Mostostal Warszawa.

FORMA ŚWIADCZENIA USŁUGI

Naszych klientów obsługujemy w cyklu miesięcznym w ramach:

 • stałego zlecenia,
 • pojedynczego zlecenia (przeprowadzamy jednorazowy audyt bądź realizujemy określony zakres usług).

Na życzenie klienta możemy ograniczyć zakres naszych usług wyłącznie do kadr lub płac. Prowadzimy również szkolenia z zakresu prawa pracy i naliczania płac. Usługi w ramach pojedynczych zleceń świadczymy również dla firm większych, zatrudniających ponad 250 pracowników.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

Odpowiemy na Twoje wszelkie pytania

tel. 22 517 88 23 lub tel. 22 517 88 48
kadryplace@seka.pl

Do kogo jest skierowana usługa obsługa kadrowo płacowa?

Odbiorcami naszych usług są średnie i duże firmy z wszystkich branż.

Obowiązki KADROWO-PŁACOWE ze względu na złożoność i częste zmiany przepisów w zakresie prawa pracy niejednokrotnie przysparzają przedsiębiorcom trudności. Zdarza się bowiem, że jedna osoba nie jest w stanie sama wykonywać wszystkich czynności wynikających z obowiązujących przepisów.

Podstawowe zadania działu kadr i płac wymagają ciągłego podnoszenia kwalifikacji i śledzenia zmian w przepisach, a są to:

 • naliczanie wynagrodzeń,
 • wyliczanie podstawy zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych,
 • przygotowywanie dokumentacji i rozliczeń dla ZUS, Urzędu Skarbowego, PFRON czy GUS.

Firma SEKA S.A. zapewnia firmom usługi kadrowo-płacowe, dzięki którym z powodzeniem zarządzać będą kadrami i płacami na poziomie nieodbiegającym od globalnych korporacji, jednocześnie dostosowując swoją ofertę do wielkości przedsiębiorstw i specyfiki rynku pracy cechującego reprezentowaną przez nie branżę.

Specjalista zatrudniony w ramach outsorcingu ma możliwość bardziej obiektywnej oceny procesu zarządzania kadrami, gdyż:

 • po pierwsze – nie pozostaje w relacji zatrudniony–pracodawca,
 • po drugie – nadzorując firmy z różnych branż, ma większe doświadczenie i bardziej wszechstronną wiedzę, gdyż spotykał się z podobnymi zagadnieniami w innych przedsiębiorstwach.
 • po trzecie – jakość jego pracy jest stale weryfikowana przez wewnętrzny Dział Prawny, regularnie przeprowadzający audyty wewnętrzne.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline