×

Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Akceptuję
Nie akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

do kogo jest skierowana usługa obsługa kadrowo płacowa?

 

Kadry-i-place-200x200-SEKAOdbiorcami naszych usług są średnie i duże firmy z wszystkich branż.

Obowiązki KADROWO-PŁACOWE ze względu na złożoność i częste zmiany przepisów w zakresie prawa pracy niejednokrotnie przysparzają przedsiębiorcom trudności. Zdarza się bowiem, że jedna osoba nie jest w stanie sama wykonywać wszystkich czynności wynikających z obowiązujących przepisów.

Podstawowe zadania działu kadr i płac wymagają ciągłego podnoszenia kwalifikacji i śledzenia zmian w przepisach, a są to:

 • naliczanie wynagrodzeń,
 • wyliczanie podstawy zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych,
 • przygotowywanie dokumentacji i rozliczeń dla ZUS, Urzędu Skarbowego, PFRON czy GUS.

PROFESJONALNY OBIEKTYWIZM

Firma SEKA S.A. zapewnia firmom usługi kadrowo-płacowe, dzięki którym z powodzeniem zarządzać będą kadrami i płacami na poziomie nieodbiegającym od globalnych korporacji, jednocześnie dostosowując swoją ofertę do wielkości przedsiębiorstw i specyfiki rynku pracy cechującego reprezentowaną przez nie branżę.

Specjalista zatrudniony w ramach outsorcingu ma możliwość bardziej obiektywnej oceny procesu zarządzania kadrami, gdyż:

 • po pierwsze – nie pozostaje w relacji zatrudniony–pracodawca,
 • po drugie – nadzorując firmy z różnych branż, ma większe doświadczenie i bardziej wszechstronną wiedzę, gdyż spotykał się z podobnymi zagadnieniami w innych przedsiębiorstwach.
 • po trzecie – jakość jego pracy jest stale weryfikowana przez wewnętrzny Dział Prawny, regularnie przeprowadzający audyty wewnętrzne.

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA KADROWO-PŁACOWE

Obowiązki przedsiębiorców z zakresu ochrony środowiska w świetle aktualnych wymagań prawnych

Szkolenie zdalne/wideokonferencja

07.12.2020

Zobacz więcej

Specjalista ds. płac – certyfikacja zawodu

Szkolenie zdalne/wideokonferencja

07.12.2020
11.12.2020

Zobacz więcej

Urlopy

Szkolenie zdalne/wideokonferencja

07.12.2020
08.12.2020

Zobacz więcej

WEBINAR: Formy świadczenia pracy

Szkolenie zdalne/wideokonferencja

07.12.2020

Zobacz więcej

WEBINARIUM „Nowy JPK od 01.10.2020 r.”

Szkolenie zdalne/wideokonferencja

07.12.2020
08.12.2020

Zobacz więcej
inne szkolenia

ZAKRES USŁUGI OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

Wychodząc naprzeciw wymaganiom naszych klientów, oferujemy wysoko wyspecjalizowane usługi kadrowo-płacowe w zakresie doradztwa z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i warunków pracy, które świadczymy w sposób zabezpieczający interesy pracodawców.

ADMINISTRACJA PŁAC PRACOWNIKÓW

 • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami regulaminu wynagradzania obowiązującego u danego Klienta.
 • Wyliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, ekwiwalentów za urlop oraz innych składników wynagrodzenia.
 • Realizacja wypłat dla pracowników oraz zapłata zobowiązań wobec ZUS i US z wydzielonego subkonta płacowego.
 • Sporządzanie i dostarczanie informacji, przeznaczonych dla pracowników, o wysokości wynagrodzenia, pobranych składkach na ubezpieczenia oraz zaliczkach na podatek dochodowy (tzw. paski płac).
 • Przygotowywanie dokumentacji i rozliczeń dla ZUS, US, PFRON, GUS.
 • Przygotowywanie zaświadczeń, druków i informacji dla pracowników.
 • Administracja płac osób zatrudnionych na podstawie niepracowniczych form zatrudnienia (umowy o dzieło, zlecenia itp.).
 • Rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

ADMINISTRACJA KADR

 • Bieżące prowadzenie i uzupełnianie dokumentacji kadrowej.
 • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, zmiany warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami Kodeksu pracy.
 • Informowanie o konieczności odnowienia badań lekarskich, szkoleń bhp itp., w związku z upływającym terminem ich ważności.
 • Ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i ewidencja ich wykorzystania.
 • Asystowanie i współpraca z Klientem przy kontrolach ZUS, PIP, US.

W ZAKRESIE KADROWO-PŁACOWYM

 • Przygotowywanie niestandardowych, nieperiodycznych raportów zgodnych z oczekiwaniami Klienta.
 • Przygotowywanie wniosków do celów emerytalno-rentowych (druki ZUS Rp-7), pomoc przy wypełnianiu druków Kp-1 oraz ZUS Rp-6.
 • Korekty deklaracji ZUS z lat ubiegłych, sprzed okresu świadczenia usług na rzecz danego Klienta.
 • Przygotowanie audytu płac i akt osobowych.
 • Przygotowanie regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS.

KONSULTACJE PRAWNE

 • Interpretacja przepisów prawa pracy, podatkowego i prawa dotyczącego ubezpieczeń społecznych.
 • Przygotowywanie pozwów i pism procesowych w postępowaniach sądowych.
 • Zastępstwo procesów.
 • Bieżące konsultacje prawne w zakresie prawa pracy.

FORMA ŚWIADCZENIA USŁUGI OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

Naszych klientów obsługujemy w cyklu miesięcznym w ramach:

 • stałego zlecenia,
 • pojedynczego zlecenia (przeprowadzamy jednorazowy audyt bądź realizujemy określony zakres usług).

Na życzenie klienta możemy ograniczyć zakres naszych usług wyłącznie do kadr lub płac. Prowadzimy również szkolenia z zakresu prawa pracy i naliczania płac. Usługi w ramach pojedynczych zleceń świadczymy również dla firm większych, zatrudniających ponad 250 pracowników.

Z powodzeniem zrealizowaliśmy je dla takich pracodawców, jak: PKP INTERCITY, PGE Obsługa Kadrowa, Renault Polska, BD Polska, Scania Polska, Procter & Gamble, FM Polska, Mostostal Warszawa, Krajowa Izba Doradców Podatkowych Warszawa.

KORZYŚCI OUTSOURCINGU:

W przypadku małych i średnich firm zlecenie usługi na zewnątrz przynosi większe korzyści niż zatrudnienie na etacie specjalistów od kadr i płac. Są to m. in.:

 • oszczędność kosztów przynosząca realne oszczędności dla firmy,
 • większa efektywność, eliminująca problemy związane z koniecznością zatrudnienia zmiennika na czas absencji specjalisty,
 • zwolnienie kadry zarządzającej i działu prawnego klienta z obowiązku bycia na bieżąco z nowelizacjami przepisów z zakresu prawa pracy i prawa podatkowego (zajmuje się tym dział prawny firmy SEKA),
 • świadczone w ramach umowy przez dział prawny firmy SEKA konsultacje w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów czy niejasności,
 • stała kontrola jakości usług kadrowo-płacowych poprzez audyty wewnętrzne, regularnie przeprowadzane przez firmę SEKA S.A.
 • zdjęcie z klienta odpowiedzialności reprezentowania firmy jako pracodawca przed Państwową Inspekcją Pracy, Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • zwolnienie pracodawcy z konieczności delegowania pracownika poprzez przeprowadzanie szkoleń z zakresu kadr i płac w placówkach klienta.

NASI EKSPERCI Z ZAKRESU OBSŁUGI KADROWO-PŁACOWEJ

28-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i warunków pracy, poparte współpracą z ponad 200 firmami z różnych branż sprawia, że firma SEKA oferuje usługi kadrowo-płacową w sposób zabezpieczający interesy pracodawców. W ciągu ponad ćwierć wieku obecności na rynku wykształciliśmy dużą i sprawdzoną grupę specjalistów, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje.

Działamy na terenie całej Polski – mamy 16 oddziałów wojewódzkich i przedstawicieli terenowych, co sprawia, że naszym klientom możemy zapewnić jednolite procedury i wysoki poziom usług. Potwierdzeniem naszej jakości i merytorycznej wiedzy jest certyfikat ISO 9001:2015 oraz certyfikat kompetencji szkoleniowych nadanych przez CIOP-PIB.

Poza szerokim gronem specjalistów możemy się poszczycić współpracą z grupą wybitnych ekspertów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, do której należą: