Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

do kogo jest skierowana usługa obsługa kadrowo płacowa?

 

Kadry-i-place-200x200-SEKAOdbiorcami naszych usług są średnie i duże firmy z wszystkich branż.

Obowiązki KADROWO-PŁACOWE ze względu na złożoność i częste zmiany przepisów w zakresie prawa pracy niejednokrotnie przysparzają przedsiębiorcom trudności. Zdarza się bowiem, że jedna osoba nie jest w stanie sama wykonywać wszystkich czynności wynikających z obowiązujących przepisów.

Podstawowe zadania działu kadr i płac wymagają ciągłego podnoszenia kwalifikacji i śledzenia zmian w przepisach, a są to:

 • naliczanie wynagrodzeń,
 • wyliczanie podstawy zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych,
 • przygotowywanie dokumentacji i rozliczeń dla ZUS, Urzędu Skarbowego, PFRON czy GUS.

PROFESJONALNY OBIEKTYWIZM

Firma SEKA S.A. zapewnia firmom usługi kadrowo-płacowe, dzięki którym z powodzeniem zarządzać będą kadrami i płacami na poziomie nieodbiegającym od globalnych korporacji, jednocześnie dostosowując swoją ofertę do wielkości przedsiębiorstw i specyfiki rynku pracy cechującego reprezentowaną przez nie branżę.

Specjalista zatrudniony w ramach outsorcingu ma możliwość bardziej obiektywnej oceny procesu zarządzania kadrami, gdyż:

 • po pierwsze – nie pozostaje w relacji zatrudniony–pracodawca,
 • po drugie – nadzorując firmy z różnych branż, ma większe doświadczenie i bardziej wszechstronną wiedzę, gdyż spotykał się z podobnymi zagadnieniami w innych przedsiębiorstwach.
 • po trzecie – jakość jego pracy jest stale weryfikowana przez wewnętrzny Dział Prawny, regularnie przeprowadzający audyty wewnętrzne.

ZAKRES USŁUGI OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

Wychodząc naprzeciw wymaganiom naszych klientów, oferujemy wysoko wyspecjalizowane usługi kadrowo-płacowe w zakresie doradztwa z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i warunków pracy, które świadczymy w sposób zabezpieczający interesy pracodawców.

ADMINISTRACJA PŁAC PRACOWNIKÓW

 • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami regulaminu wynagradzania obowiązującego u danego Klienta.
 • Wyliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, ekwiwalentów za urlop oraz innych składników wynagrodzenia.
 • Realizacja wypłat dla pracowników oraz zapłata zobowiązań wobec ZUS i US z wydzielonego subkonta płacowego.
 • Sporządzanie i dostarczanie informacji, przeznaczonych dla pracowników, o wysokości wynagrodzenia, pobranych składkach na ubezpieczenia oraz zaliczkach na podatek dochodowy (tzw. paski płac).
 • Przygotowywanie dokumentacji i rozliczeń dla ZUS, US, PFRON, GUS.
 • Przygotowywanie zaświadczeń, druków i informacji dla pracowników.
 • Administracja płac osób zatrudnionych na podstawie niepracowniczych form zatrudnienia (umowy o dzieło, zlecenia itp.).
 • Rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

ADMINISTRACJA KADR

 • Bieżące prowadzenie i uzupełnianie dokumentacji kadrowej.
 • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, zmiany warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami Kodeksu pracy.
 • Informowanie o konieczności odnowienia badań lekarskich, szkoleń bhp itp., w związku z upływającym terminem ich ważności.
 • Ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i ewidencja ich wykorzystania.
 • Asystowanie i współpraca z Klientem przy kontrolach ZUS, PIP, US.

W ZAKRESIE KADROWO-PŁACOWYM

 • Przygotowywanie niestandardowych, nieperiodycznych raportów zgodnych z oczekiwaniami Klienta.
 • Przygotowywanie wniosków do celów emerytalno-rentowych (druki ZUS Rp-7), pomoc przy wypełnianiu druków Kp-1 oraz ZUS Rp-6.
 • Korekty deklaracji ZUS z lat ubiegłych, sprzed okresu świadczenia usług na rzecz danego Klienta.
 • Przygotowanie audytu płac i akt osobowych.
 • Przygotowanie regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS.

KONSULTACJE PRAWNE

 • Interpretacja przepisów prawa pracy, podatkowego i prawa dotyczącego ubezpieczeń społecznych.
 • Przygotowywanie pozwów i pism procesowych w postępowaniach sądowych.
 • Zastępstwo procesów.
 • Bieżące konsultacje prawne w zakresie prawa pracy.

FORMA ŚWIADCZENIA USŁUGI OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

Naszych klientów obsługujemy w cyklu miesięcznym w ramach:

 • stałego zlecenia,
 • pojedynczego zlecenia (przeprowadzamy jednorazowy audyt bądź realizujemy określony zakres usług).

Na życzenie klienta możemy ograniczyć zakres naszych usług wyłącznie do kadr lub płac. Prowadzimy również szkolenia z zakresu prawa pracy i naliczania płac. Usługi w ramach pojedynczych zleceń świadczymy również dla firm większych, zatrudniających ponad 250 pracowników.

Z powodzeniem zrealizowaliśmy je dla takich pracodawców, jak: PKP INTERCITY, PGE Obsługa Kadrowa, Renault Polska, BD Polska, Scania Polska, Procter & Gamble, FM Polska, Mostostal Warszawa, Krajowa Izba Doradców Podatkowych Warszawa.

KORZYŚCI OUTSOURCINGU:

W przypadku małych i średnich firm zlecenie usługi na zewnątrz przynosi większe korzyści niż zatrudnienie na etacie specjalistów od kadr i płac. Są to m. in.:

 • oszczędność kosztów przynosząca realne oszczędności dla firmy,
 • większa efektywność, eliminująca problemy związane z koniecznością zatrudnienia zmiennika na czas absencji specjalisty,
 • zwolnienie kadry zarządzającej i działu prawnego klienta z obowiązku bycia na bieżąco z nowelizacjami przepisów z zakresu prawa pracy i prawa podatkowego (zajmuje się tym dział prawny firmy SEKA),
 • świadczone w ramach umowy przez dział prawny firmy SEKA konsultacje w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów czy niejasności,
 • stała kontrola jakości usług kadrowo-płacowych poprzez audyty wewnętrzne, regularnie przeprowadzane przez firmę SEKA S.A.
 • zdjęcie z klienta odpowiedzialności reprezentowania firmy jako pracodawca przed Państwową Inspekcją Pracy, Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • zwolnienie pracodawcy z konieczności delegowania pracownika poprzez przeprowadzanie szkoleń z zakresu kadr i płac w placówkach klienta.

NASI EKSPERCI Z ZAKRESU OBSŁUGI KADROWO-PŁACOWEJ

28-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i warunków pracy, poparte współpracą z ponad 200 firmami z różnych branż sprawia, że firma SEKA oferuje usługi kadrowo-płacową w sposób zabezpieczający interesy pracodawców. W ciągu ponad ćwierć wieku obecności na rynku wykształciliśmy dużą i sprawdzoną grupę specjalistów, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje.

Działamy na terenie całej Polski – mamy 16 oddziałów wojewódzkich i przedstawicieli terenowych, co sprawia, że naszym klientom możemy zapewnić jednolite procedury i wysoki poziom usług. Potwierdzeniem naszej jakości i merytorycznej wiedzy jest certyfikat ISO 9001:2015 oraz certyfikat kompetencji szkoleniowych nadanych przez CIOP-PIB.

Poza szerokim gronem specjalistów możemy się poszczycić współpracą z grupą wybitnych ekspertów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, do której należą: