Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

SEKA S.A. informuje o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla „SEKA” SPÓŁKA AKCYJNA”. Projekt jest realizowany w okresie 01.07-30.09.2020 r. w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do kogo skierowane są usługi?

Projekty-unijne-200x200-SEKANasza oferta adresowana jest do wszystkich instytucji, które zamierzają pozyskać środki finansowe z Unii Europejskiej na szkolenia oraz które już realizują projekty szkoleniowe współfinansowane ze środków unijnych. Mogą to być zarówno przedsiębiorstwa, jak i organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie itp.

Zasadniczym celem tego typu projektów, zwanych projektami miękkimi – współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny jest inwestycja w człowieka, jego potencjał i rozwój. Dofinansowanie tego typu przedsięwzięć wynosi z reguły 100% wartości wszystkich zaplanowanych działań.

Korzyści

Współpraca z nami gwarantuje instytucjom korzystającym z naszych usług następujące korzyści:

 • profesjonalizm działania – sprawnie przeprowadzimy klienta przez procedurę składania i rozliczenia wniosków na realizację projektów,
 • kompleksowość usługi – doradztwo, przygotowanie wniosku i realizacja projektu unijnego zrealizujemy w ramach jednej usługi,
 • oszczędność czasu – to my przejmiemy obowiązek śledzenia wytycznych do wniosku i zapoznawania się z wieloma dokumentami i procedurami unijnymi,
 • oszczędność pieniędzy – klient nie będzie musiał zatrudniać kilku specjalistów do opracowania wniosku, zarządzania projektem i przygotowania go do kontroli,
 • fachowość informacji – zapoznamy klienta z najczęściej popełnianym błędami podczas realizacji projektów unijnych, w tym dot. zasady konkurencyjności, kwalifikowalności wydatków, kwalifikowalności uczestników,
 • wsparcie merytoryczne – współpracujemy z najlepszymi ekspertami w dziedzinie funduszy UE, co gwarantuje merytoryczność i skuteczność naszych działań.

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

ZAKRES OFERTY

Od ponad 12 lat świadczymy usługi z zakresu pozyskiwania i realizacji funduszy unijnych. W latach 2005-2015 zrealizowaliśmy 16 ogólnopolskich oraz 35 regionalnych projektów szkoleniowych i szkoleniowo-doradczych współfinansowanych ze środków UE. Do tej pory przeszkoliliśmy ponad 35 000 osób na terenie całej Polski. Wartość zrealizowanych przez nas projektów szkoleniowych wynosi ponad 95 mln złotych.

Nasze usługi z zakresu pozyskiwania projektów unijnych opierają się przede wszystkim na:

 • przygotowywaniu projektów szkoleniowych,
 • doradztwie w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich.

W zależności od indywidualnych potrzeb Klienta usługi obejmują m.in.:

 • przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu szkoleniowego,
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy,
 • uruchomienie projektu i stworzenie dokumentacji,
 • zarządzanie projektem szkoleniowym,
 • przygotowanie instytucji realizującej projekt do kontroli,
 • rozliczenie finansowe i merytoryczne oraz zamknięcie projektu.

I. PROJEKTY SZKOLENIOWE

 • przygotowanie we współpracy z Klientem analizy interesariuszy, problemów, celów i strategii aplikowania o dofinansowanie,
 • ustalenie harmonogramu pracy,
 • przygotowanie uzasadnienia dla realizacji projektu,
 • opracowanie struktury zarządzania projektem,
 • wykonanie opisu rezultatów projektu,
 • opracowanie harmonogramu działań,
 • przygotowanie szczegółowego kosztorysu projektu.

 • przygotowanie Wniosku aplikacyjnego w oparciu o dokumentacji,
 • sprawdzenie poprawności formalno-prawnej dostarczonych przez Klienta załączników,
 • złożenie Wniosku we właściwej Instytucji Wdrażającej.

 • udzielanie odpowiedzi na ewentualne pytania Instytucji Wdrażającej,
 • uczestnictwo w procesie negocjacji budżetowych,
 • dokonywanie ewentualnych zmian w projekcie przed podpisaniem umowy.

 • zarządzanie realizacją projektu,
 • realizacja zadań zgodnie z harmonogramem,
 • rozliczanie finansowe i merytoryczne projektu.

II. PROJEKTY INWESTYCYJNE

 • analiza dokumentacji oraz profilu działalności pod względem możliwości pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich,
 • koncepcja projektu – wskazanie rozwiązań na skuteczne aplikowanie.

 • opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją aplikacyjną,
 • przygotowanie studiów wykonalności, oceny oddziaływania na środowisko, biznesplanów.

 • sporządzanie raportów finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań kwartalnych oraz sprawozdania końcowego,
 • doradztwo w procesie prowadzenia inwestycji,
 • doradztwo w zakresie promocji i wizualizacji projektu,
 • przedkładanie dokumentacji do właściwej Instytucji Wdrażającej,
 • opracowywanie pełnej korespondencji na kierowane zapytania ze strony wszystkich organów wdrażających.

FORMA ŚWIADCZENIA USŁUGI

Usługi z zakresu projektów unijnych świadczymy w formie:

 • doradztwa,
 • tzw. „gorącej linii” (hot-line),
 • audytów przedprojektowych,
 • szkoleń.

Oferujemy kompleksową obsługę przedsiębiorstw, instytucji publicznych i innych podmiotów w całym procesie pozyskania środków unijnych: od przeprowadzenia audytu dotyczącego możliwości pozyskania dofinansowania, poprzez przygotowanie kompletnego projektu i wniosku wraz z niezbędnymi analizami i raportami, aż do zarządzania projektem i rozliczenia otrzymanego dofinansowania.

Każda współpraca opiera się na indywidualnym dopasowaniu zakresu usług i formy, w jakiej będą one świadczone.

Nasi klienci cenią nas za:

 • doświadczony i wykwalifikowany zespół ekspertów i doradców,
 • wysoką skuteczność w aplikowaniu o dotacje,
 • wieloletnie doświadczenie w aplikowaniu o środki unijne, zarządzaniu projektami i rozliczaniu wniosków,
 • indywidualne podejścia do klienta,
 • profesjonalną kadrę zarządzającą,
 • dużą grupę wysoko wykwalifikowanych trenerów.

NASI EKSPERCI

Nasz zespół ekspercki składa się z kilkudziesięciu wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów z zakresu przygotowania wniosków oraz zarządzania projektami unijnymi. Ponad 10-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych na projekty szkoleniowe i szkoleniowo-doradcze oraz w realizacji i rozliczaniu tychże projektów wpływa na wysoką jakość świadczonych usług. Każdy z naszych ekspertów posiada wyższe wykształcenie oraz kwalifikacje kierownika projektu – certyfikat PRINCE.

Działamy na terenie całej Polski, mamy 19 oddziałów wojewódzkich i przedstawicieli terenowych. Świadczone przez nas usługi oparte są na systemie jakości ISO 9001:2015.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline