Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Skorzystaj z dofinansowania i podnieś kompetencje swoich pracowników

Czemu warto korzystać z dofinansowania KFS?

Zależy Ci na rozwoju firmy i kompetencji Twoich pracowników, ale masz na to ograniczone środki? To nie musi być przeszkodą! Skorzystaj z dofinansowania Krajowego Funduszu Pracy i wyposaż siebie oraz swoich pracowników w umiejętności, które są najbardziej potrzebne w Twojej firmie.
Dzięki KFS możesz uzyskać dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kształcenia ustawicznego, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do 10 osób – 100%.
Poniżej wyjaśniamy, kto może ubiegać się o dofinansowanie z KFS, na jakich zasadach i jak to zrobić.

Zaufaj naszemu doświadczeniu!

Pomożemy Ci w przejściu całej procedury oraz dostarczymy wszystkie dokumenty wymagane od firmy szkoleniowej.
Nam również zależy, żeby Twój wniosek o środki z KFS został zaakceptowany!

Pula środków w KFS na szkolenia w 2024 r.

Webinar: Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2024

Prośba o kontakt - zapytanie ofertowe

Zgoda na kontakt

12 + 12 =

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

 

Czym jest KFS?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy działa od 2014 roku i jest częścią Funduszy Pracy. Jego rolą jest wspieranie kształcenia ustawicznego, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Głównym celem jest przeciwdziałanie utracie pracy, poprzez możliwość zdobycia kompetencji, które pozwolą się dopasować do zmieniających się wymagań rynku pracy. Co roku KFS dysponuje określoną pulą środków, o które mogą wnioskować pracodawcy. W 2024 roku pula środków to blisko 300 mln złotych.

Kto może korzystać ze środków KFS?

O środki może ubiegać się każda jednostka organizacyjna prowadząca działalność w Polsce, składając wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy. Mogą to być firmy państwowe i prywatne, fundacje czy jednostki sektora publicznego. Wystarczy, że zatrudnia się przynajmniej jedną osobę na umowę o pracę – na cały etat lub jego część.

Na co możesz przeznaczyć środki z KFS?

 • diagnoza potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
 • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy, w których wezmą udział Twoi pracownicy z Twojej inicjatywy lub za Twoją zgodą,
 • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Na jakich zasadach odbywa się dofinansowanie?

Pozyskane z KFS środki mają formę bezzwrotnego wsparcia.
Środki z KFS możesz wykorzystać na sfinansowanie kształcenia ustawicznego dla siebie i swoich pracowników w wysokości:
80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy zatrudniającego do 10 osób – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Pamiętaj, że aby ubiegać się o środki KFS, należy spełnić warunki dotyczące udzielania pomocy de minimis oraz jeden z priorytetów KFS na dany rok kalendarzowy. Sprawdź je poniżej.

Kiedy i gdzie możesz starać się o dofinansowanie?

Aby ubiegać się o dotację, powinieneś złożyć wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na miejsce rejestracji Twojej działalności. Nabory wniosków do KFS odbywają się na początku roku i trwają zazwyczaj tylko kilka dni. Dlatego zachęcamy do uważnego śledzenia komunikatów na stronach internetowych Powiatowych Urzędów Pracy.

Jakie szkolenia SEKA mogą być sfinansowane ze środków KFS?

Wszystkie nasze szkolenia mogą być sfinansowane ze środków KFS. W naszej ofercie znajdziesz m.in. szkolenia bhp, zawodowe, np. energetyczne, spawalnicze, F-gazy, obsługa wózków jezdniowych, pompy ciepła, kurs kadrowo-płacowy. Szczegółowy wykaz znajdziesz w naszej wyszukiwarce szkoleń. W razie pytań, skontaktuj się z nami, pomożemy w wyborze szkolenia.

Jak uzyskać dofinansowanie z KFS – krok po kroku

w

1. Dowiedz się, kiedy rusza nabór wniosków o środki z KFS w Twoim Powiatowym Urzędzie Pracy.

2. Wybierz pracowników i szkolenie z oferty SEKA S.A.

W razie potrzeby pomożemy Ci wybrać szkolenie, które najlepiej odpowie na potrzeby Twoje lub pracowników.

i

3. Wypełnij wniosek i złóż go w terminie w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Aktualny wniosek wraz z załącznikami znajdziesz na stronie internetowej PUP.

R

4. Decyzja Powiatowego Urzędu Pracy oraz podpisanie dokumentów.

Po ok. 30 dniach otrzymasz z urzędu decyzję w sprawie swojego wniosku. Po pozytywnym rozpatrzeniu, podpisujesz umowę z PUP, w której określasz warunki szkolenia. Środki na szkolenia pracowników z KFS zostaną przekazane na konto wskazane w Twoim wniosku.

5. Realizacja szkolenia i przekazanie dokumentacji.

Po dopełnieniu niezbędnych formalności można realizować szkolenie. Po opłaceniu faktury dostarczasz do Powiatowego Urzędu Pracy dokumenty potwierdzające udział w szkoleniu i wniesienie opłaty.

Szkolenia w ofercie SEKA realizowane w ramach dofinansowania z KFS. Zobacz więcej...
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych – szkolenie 2 dniowe przygotowujące do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje  
 • Operator Wózków Jezdniowych  
 • Operator wózka wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych
 • Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem
 • F-Gazy z egzaminem
 • Kurs pompy ciepła – instalator pomp ciepła z egzaminem F-G
 • Spawanie metodą MAG-135 – poziom 1
 • Spawanie metodą TIG-141 – poziom
 • Spawanie blach i rur metodą TIG
 • Kurs spawania blach i rur metodą TIG
 • Kurs spawania w trzech modułach, MAG spawanie pachwinowe oraz czołowo blach, MMA spawanie pachwinowe, Tig spawanie pachwinowe w stali nierdzewnej
 • Kurs przepalacza plazmowego
 • Kurs lutowania twardego
 • Kurs obsługi podestów ruchomych
 • Podesty robocze
 • Obsługa urządzeń transportu bliskiego – podesty robocze kat. IP
 • Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń elektroenergetycznych – G1
 • Szkolenie dla osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci przetwarzających, przesyłających ciepło i sprężone powietrze – G2
 • Szkolenie przygotowujące do egzaminu – kwalifikacje na stanowisku eksploatacji i dozoru: urządzeń, instalacji i sieci gazowych „G3”
 • Przygotowanie do obsługi suwnic, żurawików, wyciągarek
 • Suwnice sterowane z poziomu 0
 • Obsługa suwnic II stopnia
 • MS Excel podstawowy, średnio zaawansowany, zaawansowany
 • Kurs umiejętności komputerowych przygotowujący do egzaminu ECDL Base
 • Pracownik biurowy z obsługą komputera ECDL BASE
 • ECDL base
 • Kurs Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń
 • Kurs Specjalista ds. kadr
 • Specjalista ds. wynagrodzeń
 • Kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego
 • Asystent/ka ds. księgowości z certyfikacją ECDL

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Pomożemy Ci w przejściu całej procedury oraz dostarczymy wszystkie dokumenty wymagane od firmy szkoleniowej.

Nam również zależy, żeby Twój wniosek o środki z KFS został zaakceptowany!

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2024

Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45. roku życia.
 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
 8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.
Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy
 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

Baza Usług Rozwojowych to platforma internetowa , w której oferowane są usługi rozwojowe tj. szkolenia, kursy zawodowe, doradztwo, studia podyplomowe czy mentoring. Administrowana przez PARP platforma pośredniczy pomiędzy dostawcą usług, a osobami czy podmiotami poszukującymi usługi rozwojowej.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline