Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Szkolenia BHP

Bezpieczeństwo pracy na każdym stanowisku jest wyjątkowo ważnym zagadnieniem, poruszanym w każdej firmie. Dotyczy ono zarówno podstawowego przeszkolenia pracowników odnośnie do stosowania zasad BHP, jak i przygotowania ich do bezpiecznej pracy w specyficznych warunkach. Różnorodność zagrożeń, z jakimi się spotykają na swoich stanowiskach, jest bardzo duża, podobnie jak charakter i konsekwencje, które z nich wynikają. Dlatego też szkolenia BHP stanowią stałą pozycję na liście przygotowania zawodowego i obowiązków pracownika czy pracodawcy.

Seka od wielu lat świadczy usługi związane ze wdrażaniem procedur i przepisów BHP w firmach.  Jedną z form wsparcia, jakie oferujemy przedsiębiorcom, jest bogata oferta kursów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia BHP mają charakter ogólny i są skierowane do szerokiej grupy kandydatów. Organizujemy też specjalistyczne szkolenia BHP, przeznaczone dla konkretnej grupy zawodowej i osób, które pracują w otoczeniu specyficznych czynników ryzyka.

Okresowe szkolenia BHP dla różnych grup zawodowych

Okresowe szkolenia BHP dotyczą każdej osoby, która przystępuje do wykonywania zadań na stanowisku pracy. Przepisy nakładają na pracownika obowiązek odnawiania uprawnień w tym zakresie co 3-5 lat, zależnie od tego, w jakiej grupie zawodowej znajduje się kandydat. Systematyczne powtarzanie szkolenia BHP jest ważne, ponieważ przepisy i normy oraz dostępne środki ochrony stale ulegają zmianie. Ponadto często się zdarza, że zdobyta na zajęciach wiedza przez pięć lat nie jest wykorzystywana i bywa zapominana. Powtórzenie szkolenia BHP po kilku latach pozwala ją odświeżyć i uaktualnić. Efektami są właściwe zachowanie i szybka reakcja w sytuacji zagrożenia.

Ponieważ każda grupa zawodowa pracuje w innych warunkach i ma kontakt z innymi zagrożeniami, okresowe szkolenia BHP są przygotowywane dla każdej z nich oddzielnie. W efekcie na zajęciach pracownicy fizyczni zgłębiają zagadnienia związane z pracą przy maszynach, inżynierowie i technicy – z nadzorem nad bezpieczną obsługą maszyn, a laboranci zaliczają szkolenia BHP, a w ich trakcie kładzie się nacisk na skażenia chemiczne i biologiczne.

Specjalne szkolenia BHP

Seka organizuje szkolenia BHP, które są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców. Dlatego ofertę systematycznie uzupełniamy o nowe pozycje, których poszukują nasi klienci. Kładziemy też nacisk na doskonalenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie systemem BHP, pełniących funkcje społecznych inspektorów pracy, wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników czy też pracujących z chemikaliami.

Jesteśmy firmą, która od lat działa w branży BHP, dlatego mamy nie tylko doświadczenie, ale też narzędzia i infrastrukturę niezbędną do prowadzenia szkoleń. Na bieżąco aktualizujemy wiedzę i śledzimy zmiany w przepisach oraz procedurach, które obowiązują przedsiębiorców. Szkolenia BHP prowadzą doświadczeni instruktorzy, którzy mają za sobą wiele lat praktyki. Dzięki temu dzielą się z kursantami nie tylko profesjonalną wiedzą, ale też własnymi doświadczeniami. Zachęcamy do nawiązania współpracy z Seka i wyboru interesującego Państwa szkolenia BHP.

Oferowane Szkolenia bhp

Abyście Państwo mogli zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy nasza firma oferuje szkolenia bhp na najwyższym poziomie, realizowane przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców.