Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

SZKOLENIA Z DIIZOCYJANIANÓW

Diizocyjaniany to substancje chemiczne szeroko stosowane w przemyśle. Ze względu na to, że mogą mieć poważny negatywny wpływ na zdrowie, osoby zajmujące się nimi zawodowo, powinny przejść specjalistyczne szkolenia. To wymóg prawny.

Podstawa prawna szkolenia

Od 24 sierpnia 2023 roku obowiązek szkoleń dla pracowników i osób samozatrudnionych zajmujących się diizocyjanianami nakłada rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1149 z dnia 3 sierpnia 2020 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do diizocyjanianów.
Po szkoleniu pracownicy powinni mieć wiedzę o zagrożeniach związanych z tymi substancjami oraz świadomość zagrożeń związanych z ich zastosowaniem. Powinni znać również dobre praktyki i odpowiednie środki zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem prawidłowego stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

KOGO DOTYCZY WYMÓG SZKOLENIA Z DIIZOCYJANIANÓW?

Obowiązkowe szkolenie dotyczy m.in.: pracowników firm produkujących i wykorzystujących: farby, kleje, lakiery, pianki budowlane, izolacje, uszczelniacze, meble, materace, sprzęt AGD, komponenty dla przemysłu automotive.

Najważniejsze informacje o zastosowaniu diizocyjaninów w różnych branżach

 1. Przemysł chemiczny
  Diizocyjaniany są głównymi składnikami w produkcji poliuretanów, które znajdują zastosowanie w produkcji pianek, klejów, powłok ochronnych, izolacji termicznej i akustycznej oraz wielu innych produktów.
 2. Przemysł budowlany
  Diizocyjaniany są stosowane w produkcji pianek poliuretanowych, wykorzystywanych jako materiały izolacyjne w konstrukcjach budowlanych. Mogą być używane do izolacji termicznej budynków, rur,
  a także jako wypełniacze w systemach izolacyjnych.
 3. Przemysł meblarski
  Diizocyjaniany są wykorzystywane do produkcji pianek poliuretanowych, używanych jako wkłady do tapicerki mebli. Dzięki nim meble są wygodne, trwałe i odporne na deformacje. Diizocyjaniny mogą być również stosowane do produkcji powłok lakierowych, które nadają meblom atrakcyjny wygląd i zabezpieczają je przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz działaniem czynników zewnętrznych.
 4. Inne branże
  Diizocyjaniany znajdują zastosowanie również w innych branżach, takich jak: przemysł samochodowy (np. w produkcji pianek do foteli samochodowych), przemysł elektroniczny (np. jako materiały izolacyjne w elektronice) czy przemysł obuwniczy (np. w produkcji pianek do wkładek ortopedycznych).

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
Z DIIZOCYJANIANÓW

 1. Zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności
  Szkolenia z diizocyjanianów dostarczą uczestnikom pogłębionej wiedzy na temat właściwości, zastosowań, przechowywania, stosowania oraz bezpiecznego obchodzenia się z tymi substancjami.

   

 2. Poprawa bezpieczeństwa w miejscu pracy
  Poznanie najlepszych praktyk związanych z obsługą diizocyjanianów przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy. Uczestnicy będą świadomi potencjalnych zagrożeń związanych z ekspozycją na te substancje oraz nauczą się, jak minimalizować ryzyko wystąpienia wypadków i chorób zawodowych z nimi związanych.

   

 3. Zminimalizowanie ryzyka wypadków i strat finansowych
  Większa wiedza i świadomość pracowników dotycząca diizocyjanianów może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia wypadków z nimi związanych.

   

 4. Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy
  Posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z diizocyjanianów może przyspieszyć awans w pracy lub zwiększyć szanse na znalezienie nowej, lepszej pracy. Pracodawcy coraz częściej poszukują pracowników, którzy mają specjalistyczną wiedzę i umiejętności związane z bezpieczną obsługą substancji chemicznych.

3 POZIOMY SZKOLENIA Z DIIZOCYJANIANÓW

Rozporządzenie określa 3 poziomy szkoleń dla pracowników i osób samozatrudnionych zajmujących się diizocyjanianami: poziom ogólny, średniozaawansowany i zaawansowany. Szkolenia na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym powinnyobejmować wiedzę ze szkolenia ogólnego.

Zakres tematyczny 3 poziomów szkoleń

Poziom ogólny:

 • chemia diizocyjanianów
 • zagrożenia związane z toksycznością (z uwzględnieniem toksyczności ostrej)
 • narażenie na działanie diizocyjanianów
 • dopuszczalne wartości narażenia zawodowego
 • sposób powstawania działania uczulającego
 • zapach jako wskaźnik zagrożenia
 • znaczenie lotności dla powstawania zagrożeń
 • lepkość, temperatura i masa cząsteczkowa diizocyjanianów
 • higiena osobista
 • wymagane środki ochrony indywidualnej, z uwzględnieniem instrukcji praktycznych w zakresie ich prawidłowego użytkowania i ich ograniczeń
 • ryzyko kontaktu ze skórą i narażenia przez drogi oddechowe
 • ryzyko związane ze stosowanym procesem aplikacji
 • system ochrony skóry i dróg oddechowych
 • wentylacja
 • oczyszczanie, wycieki, konserwacja
 • usuwanie pustych opakowań
 • ochrona osób postronnych
 • określenie krytycznych etapów obróbki produktu
 • określenie krytycznych etapów obróbki produktu
 • szczególne krajowe systemy kodów (w stosownych przypadkach)
 • bezpieczeństwo behawioralne

Poziom średniozaawansowany:

 • zakres wiadomości z poziomu ogólnego
 • dodatkowe aspekty bezpieczeństwa behawioralnego
 • konserwacja
 • zarządzanie zmianą
 • ocena istniejących instrukcji w zakresie bezpieczeństwa

Poziom zaawansowany:

 • zakres wiadomości z poziomu ogólnego
 • wymagana dodatkowa certyfikacja niezbędna dla określonych zastosowań objętych zakresem szkolenia
 • natryskiwanie poza kabiną
 • otwarta obróbka ciepłych lub gorących preparatów (> 45 °C)

W SEKA realizujemy szkolenia na wszystkich 3 poziomach.

ZAŚWIADCZENIE O SZKOLENIU

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają oficjalne zaświadczenie potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności.

Ważna informacja: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest ważne przez 5 lat. Po tym czasie jest obowiązek ponownego odbycia szkolenia i uzyskania zaświadczenia o jego ukończeniu.

WYKŁADOWCY

Nasze szkolenia prowadzą doświadczeni wykładowcy – specjaliści ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), mający wykształcenie chemiczne/techniczne oraz wiedzę na temat procesów technologicznych i przemysłowych w zakresie substancji niebezpiecznych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
SEKA S.A. Oddział Katowice
ul. Dąbrówki 16 A
40-081 Katowice
Kontakt
tel.: 32 700 22 30
katowice@seka.pl

Prośba o kontakt - zapytanie ofertowe

Zgoda na kontakt

4 + 2 =

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline