SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Szkolenia, kursy i uprawnienia zawodowe

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

Do kogo skierowane są szkolenia i uprawnienia zawodowe?

Szkolenia-i-uprawnienia-zawodowe-200x200-SEKAwyszukiwarka szkoleń

Do wszystkich pracodawców, którzy chcą mieć wykwalifikowaną kadrę.

Do wszystkich osób, które poprzez podniesienie własnych kompetencji chcą być bardziej konkurencyjni na rynku pracy.

Opierając się na wieloletnim doświadczeniu, stworzyliśmy kompletną ofertę dopasowaną rodzajem i zakresem usług do najbardziej wymagających Klientów. Zalety oferty możemy ująć w kilku cechach:

Zakres naszych usług, obejmuje m.in. szkolenia obowiązkowe (bhp), ppoż., pierwsza pomoc, zawodowe, prawo pracy i zamówień publicznych, warsztaty komputerowe czy umiejętności miękkie, a także szkolenia prowadzone w nowoczesnej formule on-line.
Nasza oferta skierowana jest do instytucji oraz firm z każdej branży zarówno dużych (mających wiele oddziałów), jak i średnich czy małych, a także do osób prywatnych.
Dzięki nowoczesnym i innowacyjnym formom kształcenia (on-line), a także szeroką siecią placówek szkoleniowych, jesteśmy w stanie zapewnić wysoki standard nauczania niemal w każdym miejscu wskazanym przez Klienta.
Szkolenia z definicji są systematycznym doskonaleniem, zdobywaniem wiedzy i umiejętności, środkiem umożliwiającym zmianę obecnej sytuacji, a także realizację konkretnych celów firmy pracownika. Wpływają na indywidualny rozwój pracownika, dostarczają lub ugruntowują wiedzę i rozwijają jego kompetencje. Przeprowadziliśmy szkolenia dla ponad 1 mln osób i wiemy, że inwestycja w wiedzę pracowników jest opłacalna dla pracodawcyWYBIERZ ROZWÓJ – SPRAWDŹ OFERTĘ

ZAKRES SZKOLEŃ I UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH

Od 1989 roku szkolimy pracowników firm, instytucji publicznych oraz osoby  prywatne. Naszą działalność rozpoczęliśmy, oferując szkolenia z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, które do dziś stanowią podstawowy trzon naszej działalności. Obecnie rozszerzyliśmy naszą ofertę o kolejne ważne dla naszych Klientów szkolenia, m.in.: z zakresu prawa, rachunkowości, zarządzania zasobami ludzkimi, komputerowe, jak również zawodowe.

Realizujemy też projekty szkoleniowe dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Szkolenia prowadzimy w dwóch formach:

 • stacjonarnie,
 • on-line (np. e-learning, blended-learning).

SZKOLENIA STACJONARNE

Oferujemy szeroki zakres tematyczny szkoleń, który obejmuje różnorodne obszary życia zawodowego, takie jak: bhp i ppoż., pierwsza pomoc, szkolenia zawodowe czy z zakresu prawa pracy i zamówień publicznych, rachunkowość i finanse, ochrona środowiska, warsztaty komputerowe,  a także szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych (miękkich).

Szkolenia-Pierwsza-pomoc-200x200-SEKA-SANajważniejsze w ratowaniu zdrowia i życia osób poszkodowanych w różnego typu wypadkach są pierwsze cztery minuty po zajściu zdarzenia, zwane „złotymi” minutami. Im szybciej nadejdzie pomoc, tym większe szanse na przeżycie, a także na zminimalizowanie negatywnych następstw wypadku ma osoba poszkodowana. Dążymy do tego, aby jak najwięcej osób poznawało zasady udzielania pierwszej pomocy.Pierwsza pomoc to proste, bez przyrządowe działania, wymagające jedynie podstawowej wiedzy. Oferowane przez nas szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy prowadzone są w sposób profesjonalny i kompleksowy przez doświadczonych, ratowników medycznych, przy wykorzystaniu materiałów multimedialnych i profesjonalnego sprzętu szkoleniowego (manekiny, aparaty AED,  itp.). Szkolenia skierowane są do wszystkich, którzy chcą zdobyć podstawowe umiejętności i poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

WYBIERZ NAJBLIŻSZE MIASTO I ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

wyszukiwarka szkoleń

Szkolenia-Zawodowe-200x200-SEKA-SAUmożliwiają przekwalifikowanie lub zdobycie nowego zawodu oraz podniesienie kwalifikacji, co pomaga Klientom dopasować się do ciągłych zmian zachodzących na rynku pracy. Profesjonalny zespół trenerów i wykładowców zapewnia szkolenia najwyższej jakości, które dzielimy na:

 


Szkolenia-Energetyczne-SEP-200x200-SEKA-SASzkolenia oraz kończące je egzaminy są konieczne do wykonywania zawodu na stanowiskach takich jak m.in: monter, elektromonter, specjalista energetyk, pracownik gazowni oraz innych zakładów, w których spełnienie wymagań kwalifikacyjnych jest obligatoryjne. Szkolenie zakończone jest egzaminem przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną, w wyniku którego słuchacze uzyskują świadectwa kwalifikacyjne umożliwiające wykonywanie zawodu we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zakres uprawnień
Zapewniamy szkolenia pozwalające na zdobycie uprawnień do montażu, obsługi, konserwacji, naprawy oraz remontu instalacji i urządzeń energetycznych sklasyfikowanych w trzech grupach:

 • Grupa I – elektryczne
  • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroeneregtycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
  • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
  • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,
  • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW,
  • urządzenia elektrotermiczne,
  • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
  • elektryczna sieć trakcyjna,
  • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym, aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń.
 • Grupa II – cieplne
  • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
  • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW,
  • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
  • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW,
  • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW,
  • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW,
  • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych,
  • urządzenia do składowania, magazynowania i rozkładu paliw, o pojemności, składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg,
  • piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW,
  • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji związana z wyżej wymienionymi urządzeniami.
 • Grupa III – gazowe
  • urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
  • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
  • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu),
  • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
  • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa,
  • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50kW,
  • turbiny gazowe,
  • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń.

wyszukaj szkolenia energetyczne


Szkolenia-Spawalnicze-200x200-SEKA-SAPozwalają na zdobycie kwalifikacji spawacza w kilku metodach, m.in. TIG, MAG, MMA i spawanie gazowe. Posiadamy własną spawalnię wyposażoną w 20 stanowisk spawalniczych o najwyższym standardzie. Przeszkoliliśmy już ponad 1500 osób. Prowadzący kursy to doświadczeni instruktorzy oraz wysoko wykwalifikowani inżynierowie spawalnictwa. Posiadamy certyfikat Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Szkolenia przeznaczone są dla osób, które ukończyły 18 lat, mają wykształcenie minimum podstawowe oraz posiadają zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do pracy w zawodzie spawacza.

Zakres tematyczny szkolenia:
 • wybrane zagadnienia z elektrotechniki,
 • rysunek techniczny z materiałoznawstwem,
 • urządzenia do spawania,
 • technologia spawania,
 • uprawnienia spawalnicze zgodnie z normą EN-ISO 9606,
 • bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych,
 • zajęcia praktyczne w danej metodzie spawalniczej:
  • spawanie metodą TIG – jest to spawanie łukowe elektrodą wolframową,
  • spawanie metodą MAG – spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego elektrodą topliwą.
  • spawanie MMA,
  • spawanie gazowe.

PODNIEŚ SWOJE KWALIFIKACJE – ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

wyszukaj szkolenia spawalnicze

KURS OBSŁUGI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

Celem kursu jest nauka i zdobycie uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi na wszystkich typach wózków. Program kursu jest zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego. Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu. Zakres usług dodatkowych:

 • wydać zaświadczenia w języku angielskim,
 • zorganizować egzamin przeprowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego,
 • przeprowadzić jazdy doszkalające,
 • zorganizować kurs programu magazynowego i komputerowego, który przygotuje do pracy magazyniera,
 • szkolenie w zakresie obsługi wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych.

Dla Państwa wygody, kurs może odbyć się na terenie Państwa zakładu lub w jednej z naszych lokalizacji na terenie kraju.
PODNIEŚ SWOJE KWALIFIKACJE – ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

wyszukaj szkolenia z wózków jezdniowych

 • dźwigi (windy),
 • podesty ruchome,
 • suwnice,
 • żurawie,
 • hakowy-ciężarowy-sygnalista.

PODNIEŚ SWOJE KWALIFIKACJE – ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

wyszukaj szkolenia UDT


Szkolenia-Prawo-pracy-200x200-SEKA-SARegulacje prawne z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obowiązują każdego właściciela firmy, a ich nieprzestrzeganie może skutkować odpowiedzialnością karną. By działać zgodnie z polskim prawem, nie wystarczy śledzić zmiany w publikacjach branżowych, należy też poznać stosowanie obowiązujących przepisów w praktyce. Nasze szkolenia zapewniają dostęp do aktualnej i kompletnej wiedzy prawnej, przekazywanej w sposób profesjonalny i rzeczowy, co gwarantuje nabycie umiejętności jej praktycznego zastosowania. W ramach tej usługi oferujemy szkolenia:

1. Kadry i płace

Ofertę tego szkolenia kierujemy zarówno do osób rozpoczynających pracę na stanowiskach specjalistycznych z zakresu kadr i płac, jak i do specjalistów pragnących poszerzyć swoją wiedzę w tej dziedzinie.

wyszukiwarka szkoleń

2. Prawo pracy

Szkolenia z zakresu prawa pracy kierowane są do każdego pracodawcy, który chce uniknąć konsekwencji nieznajomości regulacji prawnych i ich zmian.

wyszukiwarka szkoleń

W czasach, które charakteryzują się ciągłymi zmianami, oferujemy szkolenia umożliwiające dostosowanie się do aktualnych potrzeb rynku pracy. Umożliwiamy przekwalifikowanie lub zdobycie nowego zawodu oraz podniesienie swoich kwalifikacji. Akademia Księgowego składająca się z 4 poziomów kształcenia to szansa na zdobycie certyfikatu z kodem zawodu. Certyfikat jest niewątpliwie potwierdzeniem umiejętności i rzetelnej wiedzy pracownika. Cztery stopnie certyfikacji Akademii Księgowego to:

 • stopień I – księgowy od podstaw (księgowy I stopnia),
 • stopień II – specjalista ds. rachunkowości (samodzielny księgowy),
 • stopień III – księgowy bilansista,
 • stopień IV – profesjonalny księgowy.

Naukę można rozpocząć na każdym etapie. Pozytywnie zdany egzamin i otrzymany certyfikat umożliwia dalszą ścieżkę kształcenia. Posiadamy różne programy szkoleń. Każdy organizowany przez nas instruktaż, kurs czy szkolenie jest dostosowany do potrzeb naszych Klientów oraz zgodny z obowiązującym prawem. Oferta skierowana jest do zakładów pracy, instytucji oraz osób indywidualnych.

wyszukiwarka szkoleń


Szkolenia-Warsztaty-komputerowe-200x200-SEKA-SAW ramach oferowanych zajęć zapewniamy rozwój podstawowych i zaawansowanych umiejętności komputerowych, które bez wątpienia są przydatne w codziennej pracy biurowej. Nabyta wiedza pozwoli zautomatyzować określone działania i pomoże w tworzeniu efektownych prezentacji.

 

wyszukiwarka szkoleń

Oferta skierowana jest do każdej osoby, zainteresowanej rozwojem osobistym w sferze zarówno prywatnej, jak i biznesowej. Podczas naszych szkoleń nauczymy efektywnie planować i organizować pracę, pokażemy, jak w trudnych sytuacjach radzić sobie ze stresem, zaprezentujemy sprawdzone techniki motywacyjne oraz nauczymy zgodnej współpracy w zespole. Przede wszystkim pokażemy, jak połączyć wiedzę z praktyką – wprowadzić i rozwinąć nabyte umiejętności. Umiejętności nabyte podczas naszych szkoleń będą przydatne w każdej sferze życia.

wyszukiwarka szkoleń

SZKOLENIA ON-LINE

Usługa powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych Klientów wynikające z szybkiego tempa życia i ciągłego braku czasu. Stworzyliśmy ją w oparciu o najnowsze metody kształcenia na odległość. Dzięki nowym rozwiązaniom nasi Klienci zyskają:

szkolenia-okresowe-bhp-seka-saOferujemy pełną obsługę szkoleń e-learningowych bhp i ppoż. Niezależnie od wielkości zlecenia realizowana jest taka sama jakość i zakres usługi – począwszy od udostępnienia konta w serwisie szkoleniowym na platformie e-learningowej zapisanie uczestnika na e-szkolenie, asystę techniczną dla użytkownika końcowego, po wydanie zaświadczenia i wygenerowanie pełnego raportu dotyczącego zaliczenia e-szkolenia.Bez wątpienia formuła e-learningu usprawnia przedsiębiorcom szkolenie pracowników w zakresie bhp i ppoż. i zdecydowanie obniża koszty.

Jesteśmy liderem w organizacji szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Od początku naszej działalności przeszkoliliśmy ponad 1 000 000 osób.

Do Państwa dyspozycji oddajemy szkolenia e-learningowe BHP w wersji polskiej i angielskiej, dla trzech grup stanowisk:

 • szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych,
 • szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
 • szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych.

Szczegółowe opisy szkoleń znajdą Państwo w poniższych dokumentach:

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA DEMO


demo

szkolenia-ppoz-seka-saAdresaci:
Poniższy program szkolenia skierowany jest do wszystkich pracowników.

 

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Program szkolenia:

1. Zjawisko pożaru:

 • warunki zaistnienia pożaru oraz drogi jego rozprzestrzeniania się,
 • czynniki mogące zainicjować zapłon,
 • materiały pożarowo niebezpieczne.

2. Techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych najczęściej stosowane w budynkach:

 • system sygnalizacji pożarowej,
 • systemy oddymiania,
 • systemy gaśnicze: system gaszenia gazem, instalacja tryskaczowa.

3. Podstawowe zasady postępowania na wypadek zaistnienia pożaru.

4. Ewakuacja:

 • warunki ewakuacji w różnego typu obiektach,
 • zasady bezpiecznej ewakuacji.

5. Czynności zabronione w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
6. Podręczny sprzęt gaśniczy:

 • hydranty wewnętrzne – rodzaje, zasady obsługi, zakres użycia,
 • gaśnice – rodzaje, zasady obsługi, zakres użycia.

ZOBACZ DEMO SZKOLENIA


ppoz


szkolenia-z-zakresu-prawa-pracy-seka-saPakiet: Dyscyplinowanie Pracowników
Tematy szkoleń:

 

 

 • Wydawanie i egzekwowanie poleceń służbowych – prawa i obowiązki przełożonego.
 • Plan naprawczy – jako specyficzne polecenie służbowe.
 • Odpowiedzialność porządkowa pracownika.
 • Rozwiązywanie stosunków pracy – rola przełożonego

Pakiet: Czas Pracy dla Menadżerów

Tematy szkoleń:

 • Czas pracy – zadania i rola menadżera oraz podstawowe regulacje prawne.
 • Systemy i rozkłady czasu pracy.
 • Planowanie i rozliczanie czasu pracy.

Pakiet: Wynagrodzenia – regulacje prawne

Tematy szkoleń:

 • Zakładowe źrodła prawa pracy w obszarze wynagrodzeń – wzajemne relacje i ich zgodność z prawem pracy.
 • Składniki wynagrodzenia – charakterystyka i wskazówki praktyczne przy ich wprowadzaniu. Prawne zasady dokonywania zmian w systemie wynagrodzeń.
 • Ochrona wynagrodzenia za pracę. Odpowiedzialność prawna pracodawcy w zakresie wynagrodzeń.

Szkolenie: Przeciwdziałanie Mobbingowi – Zapobieganie i reagowanie w sytuacji mobbingu
Pakiet: Strategiczne zarządzanie wynagrodzeniami

Tematy szkoleń:

 • Strategia HR i wynagrodzenia.
 • Zarządzanie wynagrodzeniami.
 • Komunikacja wynagrodzeń.


NASI EKSPERCI W ZAKRESIE SZKOLEŃ I UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH

Od 1988 roku szkolimy i prowadzimy kursy dla firm, instytucji oraz osób prywatnych.

Współpracujemy z szerokim gronem profesjonalnych trenerów i wykładowców, którzy posiadają wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

Obecnie nasz zespół trenerski składa się z ponad 400 osób. Są wśród nich praktycy z danej dziedziny, wykładowcy wyższych uczelni i uznane autorytety. Nasi eksperci są też autorami licznych publikacji w wiodących pismach branżowych.

Działamy na terenie całej Polski i świadczymy usługi wysokiej jakości, co potwierdza uzyskanie Certyfikatu ISO 9001:2015, a także Certyfikatu uznania kompetencji jednostki edukacyjnej nadany przez CIOP-PIB. Dzięki naszym profesjonalnym trenerom, dzięki ich wiedzy jesteśmy ekspertami na każdym polu naszej działalności i zdobywamy zaufanie na terenie całego kraju.

SPRAWDŹ NASZE REFERENCJE

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2017/01/kursy-zawodowe-seka-pl-spawanie.png

Szkolenia zawodowe

Znajdujące się w naszej ofercie kursy zawodowe umożliwiają przekwalifikowanie lub zdobycie nowego zawodu oraz podniesienie kwalifikacji, co pomaga klientom dopasować się do ciągłych zmian zachodzących na rynku pracy. Obecnie szkolenia zawodowe stanowią szansę na znalezienie ciekawszego zatrudnienia, wyższe zarobki, awans, czy też po prostu spełnienie własnych ambicji.
Wszystkim uczestnikom organizowanych przez nasz szkoleń zawodowych gwarantujemy między innymi:

 • wzrost poziomu praktycznych umiejętności osób pragnących poszerzyć swoje kwalifikacje poprzez kursy zawodowe,
 • zwiększenie szans na zatrudnienie i stawienie czoła wysokiej konkurencji na rynku pracy poprzez podniesienie kompetencji zawodowych,
 • zmniejszenie poczucia zagrożenia bezrobociem poprzez podniesienie poziomu umiejętności,
 • większą pewność siebie i kreatywność w adaptacji do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy.

Profesjonalny zespół trenerów i wykładowców zapewnia szkolenia zawodowe najwyższej jakości, które dzielimy na:

 • Kursy zawodowe energetyczne, podczas których uczestnicy poznają aktualne przepisy oraz rozwiązania techniczne dotyczące urządzeń energetycznych. Po odbyciu szkolenia zawodowego dotyczącego urządzeń energetycznych uczestnicy zyskają uprawnienia pozwalające na ich eksploatację, montaż i konserwację. Certyfikat pozwala na wykonywanie zawodu we wszystkich krajach Unii Europejskiej i dotyczy urządzeń elektrycznych, cieplnych i gazowych.
 • Szkolenia zawodowe spawalnicze, w których do tej pory wzięło udział ponad 1500 kursantów. Kurs prowadzą doświadczeni i wysoko wykwalifikowani inżynierowie spawalnictwa i obejmuje on między innymi naukę spawania najpopularniejszymi metodami: TIG, MAG, MMA i gazowe. Uczestnicy poznają również zasady BHP związane ze spawalnictwem i zyskają uprawnienia spawalnicze zgodne z normą EN 287-1.
 • Szkolenia zawodowe budowlane, obejmujące między innymi zagadnienia takie jak kosztorysowanie, prace na wysokościach oraz konstrukcję rusztowania.
 • Kursy zawodowe UDT związane z urządzeniami podlegającymi Urzędowi Dozoru Technicznego, w tym wózki jezdniowe, podesty ruchome, żurawie, windy, suwnice.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z ofertą i możliwościami, jakie otwierają przed uczestnikiem organizowane przez nas szkolenia zawodowe.