Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Szkolenia stacjonarne

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 


To szkolenia w formie tradycyjnej, z wykładowcą (trenerem), które odbywają się w postaci: kursów, szkoleń, wykładów lub warsztatów.

W tym systemie oferujemy pełen zakres tematyczny naszych szkoleń: od podstawowych, takich jak BHP, PPOŻ. i uprawnienia zawodowe, poprzez szkolenia z zakresu prawa pracy oraz zamówień publicznych, na szkoleniach z zakresu umiejętności miękkich kończąc.

Nauka może odbywać się w grupie otwartej lub zamkniętej.

Szkolenia-Pierwsza-pomoc-200x200-SEKA-SANajważniejsze w ratowaniu zdrowia i życia osób poszkodowanych w różnego typu wypadkach są pierwsze cztery minuty po zajściu zdarzenia, zwane „złotymi” minutami. Im szybciej nadejdzie pomoc, tym większe szanse na przeżycie, a także na zminimalizowanie negatywnych następstw wypadku ma osoba poszkodowana. Dążymy do tego, aby jak najwięcej osób poznawało zasady udzielania pierwszej pomocy.Pierwsza pomoc to proste, bez przyrządowe działania, wymagające jedynie podstawowej wiedzy. Oferowane przez nas szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy prowadzone są w sposób profesjonalny i kompleksowy przez doświadczonych, ratowników medycznych, przy wykorzystaniu materiałów multimedialnych i profesjonalnego sprzętu szkoleniowego (manekiny, aparaty AED,  itp.). Szkolenia skierowane są do wszystkich, którzy chcą zdobyć podstawowe umiejętności i poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA


Szkolenia-Zawodowe-200x200-SEKA-SA

Umożliwiają przekwalifikowanie lub zdobycie nowego zawodu oraz podniesienie kwalifikacji, co pomaga Klientom dopasować się do ciągłych zmian zachodzących na rynku pracy. Profesjonalny zespół trenerów i wykładowców zapewnia szkolenia najwyższej jakości, które dzielimy na:

 

 


Szkolenia-Energetyczne-SEP-200x200-SEKA-SASzkolenia oraz kończące je egzaminy są konieczne do wykonywania zawodu na stanowiskach takich jak m.in: monter, elektromonter, specjalista energetyk, pracownik gazowni oraz innych zakładów, w których spełnienie wymagań kwalifikacyjnych jest obligatoryjne. Szkolenie zakończone jest egzaminem przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną, w wyniku którego słuchacze uzyskują świadectwa kwalifikacyjne umożliwiające wykonywanie zawodu we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zakres uprawnień
Zapewniamy szkolenia pozwalające na zdobycie uprawnień do montażu, obsługi, konserwacji, naprawy oraz remontu instalacji i urządzeń energetycznych sklasyfikowanych w trzech grupach:

 • Grupa I – elektryczne
  • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroeneregtycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
  • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
  • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,
  • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW,
  • urządzenia elektrotermiczne,
  • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
  • elektryczna sieć trakcyjna,
  • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym, aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń.
 • Grupa II – cieplne
  • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
  • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW,
  • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
  • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW,
  • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW,
  • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW,
  • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych,
  • urządzenia do składowania, magazynowania i rozkładu paliw, o pojemności, składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg,
  • piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW,
  • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji związana z wyżej wymienionymi urządzeniami.
 • Grupa III – gazowe
  • urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
  • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
  • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu),
  • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
  • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa,
  • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50kW,
  • turbiny gazowe,
  • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń.

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA


wyszukaj szkolenia energetyczne


Szkolenia-Spawalnicze-200x200-SEKA-SAPozwalają na zdobycie kwalifikacji spawacza w kilku metodach, m.in. TIG, MAG, MMA i spawanie gazowe. Posiadamy własną spawalnię wyposażoną w 20 stanowisk spawalniczych o najwyższym standardzie. Przeszkoliliśmy już ponad 1500 osób. Prowadzący kursy to doświadczeni instruktorzy oraz wysoko wykwalifikowani inżynierowie spawalnictwa. Posiadamy certyfikat Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Szkolenia przeznaczone są dla osób, które ukończyły 18 lat, mają wykształcenie minimum podstawowe oraz posiadają zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do pracy w zawodzie spawacza.

Zakres tematyczny szkolenia:
 • wybrane zagadnienia z elektrotechniki,
 • rysunek techniczny z materiałoznawstwem,
 • urządzenia do spawania,
 • technologia spawania,
 • uprawnienia spawalnicze zgodnie z normą EN-ISO 9606,
 • bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych,
 • zajęcia praktyczne w danej metodzie spawalniczej:
  • spawanie metodą TIG – jest to spawanie łukowe elektrodą wolframową,
  • spawanie metodą MAG – spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego elektrodą topliwą.
  • spawanie MMA,
  • spawanie gazowe.

PODNIEŚ SWOJE KWALIFIKACJE – ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

wyszukaj szkolenia spawalnicze

KURS OBSŁUGI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH
Celem kursu jest nauka i zdobycie uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi na wszystkich typach wózków. Program kursu jest zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego. Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu. Zakres usług dodatkowych:

 • wydać zaświadczenia w języku angielskim,
 • zorganizować egzamin przeprowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego,
 • przeprowadzić jazdy doszkalające,
 • zorganizować kurs programu magazynowego i komputerowego, który przygotuje do pracy magazyniera,
 • szkolenie w zakresie obsługi wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych.

Dla Państwa wygody, kurs może odbyć się na terenie Państwa zakładu lub w jednej z naszych lokalizacji na terenie kraju.
PODNIEŚ SWOJE KWALIFIKACJE – ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

wyszukaj szkolenia z wózków jezdniowych

 • dźwigi (windy),
 • podesty ruchome,
 • suwnice,
 • żurawie,
 • hakowy-ciężarowy-sygnalista.

PODNIEŚ SWOJE KWALIFIKACJE – ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

wyszukaj szkolenia UDT

Szkolenia-Prawo-pracy-200x200-SEKA-SARegulacje prawne z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obowiązują każdego właściciela firmy, a ich nieprzestrzeganie może skutkować odpowiedzialnością karną. By działać zgodnie z polskim prawem, nie wystarczy śledzić zmiany w publikacjach branżowych, należy też poznać stosowanie obowiązujących przepisów w praktyce. Nasze szkolenia zapewniają dostęp do aktualnej i kompletnej wiedzy prawnej, przekazywanej w sposób profesjonalny i rzeczowy, co gwarantuje nabycie umiejętności jej praktycznego zastosowania. W ramach tej usługi oferujemy szkolenia:

1. Kadry i płace

Ofertę tego szkolenia kierujemy zarówno do osób rozpoczynających pracę na stanowiskach specjalistycznych z zakresu kadr i płac, jak i do specjalistów pragnących poszerzyć swoją wiedzę w tej dziedzinie.

wyszukiwarka szkoleń

2. Prawo pracy

Szkolenia z zakresu prawa pracy kierowane są do każdego pracodawcy, który chce uniknąć konsekwencji nieznajomości regulacji prawnych i ich zmian.

wyszukiwarka szkoleń


W czasach, które charakteryzują się ciągłymi zmianami, oferujemy szkolenia umożliwiające dostosowanie się do aktualnych potrzeb rynku pracy. Umożliwiamy przekwalifikowanie lub zdobycie nowego zawodu oraz podniesienie swoich kwalifikacji. Akademia Księgowego składająca się z 4 poziomów kształcenia to szansa na zdobycie certyfikatu z kodem zawodu. Certyfikat jest niewątpliwie potwierdzeniem umiejętności i rzetelnej wiedzy pracownika. Cztery stopnie certyfikacji Akademii Księgowego to:

 • stopień I – księgowy od podstaw (księgowy I stopnia),
 • stopień II – specjalista ds. rachunkowości (samodzielny księgowy),
 • stopień III – księgowy bilansista,
 • stopień IV – profesjonalny księgowy.

Naukę można rozpocząć na każdym etapie. Pozytywnie zdany egzamin i otrzymany certyfikat umożliwia dalszą ścieżkę kształcenia. Posiadamy różne programy szkoleń. Każdy organizowany przez nas instruktaż, kurs czy szkolenie jest dostosowany do potrzeb naszych Klientów oraz zgodny z obowiązującym prawem. Oferta skierowana jest do zakładów pracy, instytucji oraz osób indywidualnych.

wyszukiwarka szkoleń


Szkolenia-Warsztaty-komputerowe-200x200-SEKA-SAW ramach oferowanych zajęć zapewniamy rozwój podstawowych i zaawansowanych umiejętności komputerowych, które bez wątpienia są przydatne w codziennej pracy biurowej. Nabyta wiedza pozwoli zautomatyzować określone działania i pomoże w tworzeniu efektownych prezentacji.

 

 

wyszukiwarka szkoleń

Oferta skierowana jest do każdej osoby, zainteresowanej rozwojem osobistym w sferze zarówno prywatnej, jak i biznesowej. Podczas naszych szkoleń nauczymy efektywnie planować i organizować pracę, pokażemy, jak w trudnych sytuacjach radzić sobie ze stresem, zaprezentujemy sprawdzone techniki motywacyjne oraz nauczymy zgodnej współpracy w zespole. Przede wszystkim pokażemy, jak połączyć wiedzę z praktyką – wprowadzić i rozwinąć nabyte umiejętności. Umiejętności nabyte podczas naszych szkoleń będą przydatne w każdej sferze życia.

wyszukiwarka szkoleń


szkolenia-z-zakresu-prawa-pracy-seka-saPakiet: Dyscyplinowanie Pracowników
Tematy szkoleń:

 

 • Wydawanie i egzekwowanie poleceń służbowych – prawa i obowiązki przełożonego.
 • Plan naprawczy – jako specyficzne polecenie służbowe.
 • Odpowiedzialność porządkowa pracownika.
 • Rozwiązywanie stosunków pracy – rola przełożonego

Pakiet: Czas Pracy dla Menadżerów

Tematy szkoleń:

 • Czas pracy – zadania i rola menadżera oraz podstawowe regulacje prawne.
 • Systemy i rozkłady czasu pracy.
 • Planowanie i rozliczanie czasu pracy.

Pakiet: Wynagrodzenia – regulacje prawne

Tematy szkoleń:

 • Zakładowe źrodła prawa pracy w obszarze wynagrodzeń – wzajemne relacje i ich zgodność z prawem pracy.
 • Składniki wynagrodzenia – charakterystyka i wskazówki praktyczne przy ich wprowadzaniu. Prawne zasady dokonywania zmian w systemie wynagrodzeń.
 • Ochrona wynagrodzenia za pracę. Odpowiedzialność prawna pracodawcy w zakresie wynagrodzeń.

Szkolenie: Przeciwdziałanie Mobbingowi – Zapobieganie i reagowanie w sytuacji mobbingu
Pakiet: Strategiczne zarządzanie wynagrodzeniami

Tematy szkoleń:

 • Strategia HR i wynagrodzenia.
 • Zarządzanie wynagrodzeniami.
 • Komunikacja wynagrodzeń.