Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

STAŁY NADZÓR BHP


Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych aspektów działalności każdego przedsiębiorstwa niezależnie od tego, w jakiej branży funkcjonuje firma. Aby wewnętrzne procedury obowiązujące w zakładzie pracy pozostawały zgodne z wieloma normami prawnymi, a pracownicy spełniali swoje obowiązki w bezpiecznych i komfortowych warunkach, nadzór bhp jest coraz częściej zlecany w ramach stałej umowy zewnętrznym przedsiębiorcom. Dzięki temu doświadczeni eksperci obejmują w przedsiębiorstwie kompleksowy nadzór bhp nad całą jego działalnością. W ten sposób firma oszczędza czas i pieniądze, a wewnętrzny zespół w pełni skupia się na realizacji własnych zadań.

Prośba o kontakt - zapytanie ofertowe

Zgoda na kontakt

13 + 14 =

ZAKRES OFERTY BHP I PPOŻ.

Świadczymy wysoko wyspecjalizowane usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez sprawowanie stałego nadzoru nad warunkami pracy, jako służba zewnętrzna (outsourcing) i etatowa. W naszej działalności wykonujemy wszelkie czynności wynikające z obowiązujących przepisów, zarówno w ramach umów stałych (usługa kompleksowa), jak jednorazowych zleceń.

Kompleksowość

Służbą bhp obejmujemy wszystkie zakłady wskazane przez klienta, także takie, w których pracownik etatowy nie chce podjąć zatrudnienia.

Całodobowy nadzór

Zapewniamy całodobowy nadzór oraz stałe zastępstwo w razie choroby i urlopów, co znacznie zmniejsza koszty zatrudnienia ponoszone przez pracodawcę.

Dostępność

Gwarantujemy dostępność do świadczonych usług na tym samym, wysokim poziomie – jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy konieczne staje się fachowe reprezentowanie pracodawcy.

Aktywny udział

Bierzemy aktywny udział w ustalaniu okoliczności zdarzenia i opracowanie dokumentacji w razie wystąpienia wypadku pracownika.

Nadzór

Poziom naszych usług jest stale weryfikowany przez wewnętrzny Dział Nadzoru, w firmach o strukturze sieciowej nad jednolitym poziomem wdrażania procedur czuwają koordynatorzy.

Szkolenia BHP

Prowadzimy szkolenia bhp w placówkach terenowych klienta, nie ma więc konieczności delegowania nowego pracownika do centrali lub etatowego behapowca do oddziału.

Jesteśmy cenieni za:

 • dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pracy naszych klientów na terenie całej Polski. Zapewniamy to poprzez udział naszych specjalistów z oddziałów i przedstawicieli terenowych prowadzących działalność w ponad 25 miastach,
 • naszych specjalistów, którzy posiadają najwyższe kwalifikacje, odpowiadające wymogom zewnętrznej służby bhp,
 • wysokie standardy działania, poparte wdrożonym systemem jakości zgodnym z ISO 9001:2015,
 • organizację służby bhp w dużych zakładach pracy, posiadających oddziały na terenie kraju. Do bezpośredniej współpracy z pracodawcą wyznaczany jest koordynator, nadzorujący pracę specjalistów w terenie.
zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2017/01/nadzor-bhp-seka-pl.png

Kompleksowy nadzór bhp w ramach umowy z Seka

Firma Seka swoją wszechstronną wiedzą i doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy od lat wspiera polskie przedsiębiorstwa. W ramach stałej umowy pełnimy zadania w ramach nadzoru bhp w formie zapewniającej przestrzeganie przez zleceniodawcę wymogów przepisów prawa pracy i licznych rozporządzeń, w tym przede wszystkim:

 • Bieżące doradztwo w zakresie interpretacji przepisów.
 • Przeprowadzanie systematycznych kontroli stanu warunków pracy.
 • Opracowywanie dokumentacji powypadkowej.
 • Udział w reprezentowaniu klienta przed organami kontroli państwowej nad warunkami pracy (pip, pis, udt i inne).
 • Przygotowywanie dokumentacji wewnętrznej z obszaru bhp.

Pełny zakres wsparcia

Outsourcing nadzoru bhp w ramach umowy z Seka to gwarancja spokoju dla przedsiębiorstwa, a także komfortu i bezpieczeństwa dla jego pracowników. Nasz zespół specjalistów prowadzi nadzór bhp w ramach pełnego wsparcia, a jego członkowie zostają oddani do pełnej dyspozycji przedsiębiorstwa.

Doskonale wiemy na czym polega pełnowartościowy nadzór bhp i naszym zadaniem jest jego szybkie wdrożenie i prowadzenie z uwzględnieniem wszystkich aktualnie obowiązujących norm prawnych. Nasza oferta skierowana jest do przedsiębiorstw prowadzących dowolny rodzaj działalności, ponieważ doskonale znamy specyfikę prawną każdej branży, a także wymogi dotyczące bezpieczeństwa na wszystkich stanowiskach pracy. Zapewniamy bezpieczeństwo, doradzamy i ograniczamy ryzyko do minimum. Dbamy o interesy naszych klientów.

W ramach umowy przeprowadzamy regularne audyty dotyczące warunków pracy, doradzamy pracodawcom jak bezpiecznie organizować stanowiska pracy, przeprowadzamy fachowe szkolenia i oceniamy ryzyko zawodowe. Podpowiadamy, jakie przedsięwzięcia z zakresu bhp są konieczne i uzasadnione ekonomicznie, kontrolujemy również, czy we wszystkich instrukcjach pracy znalazły się właściwe elementy bhp.

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2017/01/kurs-bhp-oraz-szkolenia-bhp-seka-pl.png

Szkolenia bhp

Abyście Państwo mogli zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy nasza firma oferuje szkolenia bhp na najwyższym poziomie, realizowane przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców.

Kurs bhp jako obowiązek pracodawcy

Kurs bhp, który pracodawca powinien zapewnić zatrudnionym pracownikom jest obowiązkiem wynikającym z obowiązującego rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy. Na jego mocy wyróżniamy kursy bhp stanowiące szkolenia wstępne oraz szkolenia okresowe. Szkolenia bhp wstępne dzielimy na ogólne oraz stanowiskowe, ze względu na charakter wykonywanej pracy – każdy z pracowników jest zobowiązany do ich odbycia jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Kurs bhp okresowy jest natomiast obowiązkiem pracodawcy oraz wielu pracowników, którzy zarządzają zespołem. Do jego odbycia zobowiązani są również wszyscy zatrudnieni w określonych branżach, przede wszystkim na stanowiskach robotniczych i technicznych.

Szkolenia bhp w ofercie SEKA S.A.

Korzystając z oferty firmy SEKA S.A. obejmującej między innymi kompleksowe szkolenia bhp zyskują Państwo gwarancję wypełnienia wszelkich obowiązujących obecnie norm prawnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, a przede wszystkim pewność, że uczestnicy kursu zostaną doskonale zapoznani z obowiązującymi na ich stanowiskach zasadami bezpieczeństwa. Każdy kurs bhp jest prowadzony przez doświadczonego i wszechstronnego specjalistę z doskonałym podejściem dydaktycznym. Prowadzimy zarówno wstępne szkolenia bhp dla wszystkich pracowników, jak i obowiązkowe szkolenia bhp okresowe przeznaczone dla pracodawców i kierowników oraz specjalistów między innymi na stanowiskach administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych, robotniczych, czy też pracujących z chemikaliami. Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z ofertą prowadzonych przez nas kursów bhp.

ZLECENIA JEDNORAZOWE

W ramach zleceń jednorazowych z zakresu bhp wykonujemy:

INNE USŁUGI BHP

 • ocena maszyn i urządzeń w zakresie dostosowania ich do minimalnych wymagań,
 • opracowywanie norm przydziału odzieży i obuwia roboczego, odzieży ochronnej i sprzętu ochrony indywidualnej. Dobór odzieży,
 • pomoc w opracowywaniu instrukcji bhp dla maszyn, urządzeń technicznych i procesów pracy,
 • opracowywanie planów BIOZ przy wykonywaniu prac na budowach,
 • pomiary elektryczne,
 • obliczanie wydatku energetycznego pracowników.

ikony-poziom_bhp

Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonana
Albert Einstein

PREWENCJA ZUS

Prewencja-ZUS-SEKA-SA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje bezzwrotne wsparcie finansowe dla uczestników programu obejmującego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.

Seka S.A. oferuje pomoc na etapie wyboru projektu, a także przygotowuje wniosek i wymagane dokumenty. Gwarantujemy wsparcie w kolejnych etapach oceny formalnej i merytorycznej wniosku.


JAK UZYSKAĆ Z ZUS DOTACJE DLA FIRMY ?


Szkolenia bhp

Abyście Państwo mogli zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy nasza firma oferuje szkolenia bhp na najwyższym poziomie, realizowane przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców.

PPOZ-200x200-SEKA

PPOŻ.

SEKA S.A. świadczy pomoc dla firm i instytucji w zakresie wykonania zadań i obowiązków dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Dysponujemy gronem wykwalifikowanych specjalistów, którzy zaproponują i wykonają działania pozwalające na spełnienie przez firmę wymogów wynikających z obowiązujących przepisów.

Wykonujemy:

 1. Gannica-Usługa-PPOZ-SEKAopracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
 2. ocena zagrożenia wybuchem,
 3. opracowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem,
 4. organizacja praktycznych ćwiczeń ewakuacyjnych,
 5. przeprowadzanie audytów i kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej,
 6. opracowanie opinii, ekspertyz z zakresu ppoż.,
 7. opracowanie scenariuszy pożarowych,
 8. opracowanie planów ewakuacyjnych,
 9. określanie wymogów w zakresie wyposażenia obiektów w urządzenia przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne i ochrony ppoż.,
 10. przeglądy konserwacyjne gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.
 11. audyt ppoż.

SZKOLENIA PPOŻ.

Organizujemy i przeprowadzamy różnorodne szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym szkolenia dla osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Tematykę i programy szkoleń uzgadniamy bezpośrednio z klientem. Oferujemy następujące metody szkoleń:

 • wykład i prezentacja multimedialna obrazujące specyfikę zagrożenia pożarowego określonej branży, wymogi i warunki ewakuacji, procedury bezpieczeństwa,
 • prezentacja filmów instruktażowych,
 • uczenie przez doświadczenie, czyli praktyczne ćwiczenia gaszenia ognia z użyciem różnych typów i rodzajów gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych.

Do kogo skierowane są usługi bhp i ppoż?

BHP-i-PPOZ-200x200-SEKANajkrótsza odpowiedź brzmi: do każdego pracodawcy.

Każdy właściciel firmy musi zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy bez względu na to, ilu ich zatrudnia. W ramach tej kardynalnej reguły pracodawcę obowiązują szczegółowe wymogi dotyczące służby BHP i ochrony przeciwpożarowej, ujęte w liczne przepisy i zasady.

„Etatowiec” czy specjalista zewnętrzny?
Do wykonywania zadań dotyczących ochrony przeciwpożarowej i służby bhp pracodawca może wykorzystać specjalistów spoza zakładu pracy. Jest to dla niego dużo bardziej opłacalne, efektywniejsze i racjonalniejsze, zwłaszcza w przypadku firm mających wiele oddziałów.
Specjaliści zewnętrzni, dostępni w poszczególnych lokalizacjach, z przyczyn logistycznych mają ułatwioną możliwość bieżącego reagowania na pojawiające się zagrożenia w porównaniu z inspektorami działającymi z centrali. Zmniejsza to ryzyko wystąpienia poważnych wypadków przy pracy. Specjalista zewnętrzny ma też możliwość bardziej obiektywnej oceny stanu warunków pracy, gdyż:

 • po pierwsze – nie pozostaje w relacji zatrudniony–pracodawca,
 • po drugie – nadzorując firmy z różnych branż, ma większe doświadczenie i bardziej wszechstronną wiedzę, gdyż spotykał się z podobnymi zagadnieniami w innych przedsiębiorstwach.

FORMA ŚWIADCZENIA USŁUGI BHP I PPOŻ.

Nadzór nad warunkami pracy świadczymy jako zewnętrzna służba bhp na podstawie art. 237 §2 Kodeksu pracy. Świadczone usługi wykonujemy w ramach:

 • umów stałych (usługa kompleksowa) dotyczących nadzoru bhp,
 • jednorazowych zleceń.

romby-BHP-SEKAKorzyści
Służbą bhp obejmujemy wszystkie zakłady wskazane przez klienta, także takie, w których pracownik etatowy nie chce podjąć zatrudnienia.

Zapewniamy całodobowy nadzór oraz stałe zastępstwo w razie choroby i urlopów, co znacznie zmniejsza koszty zatrudnienia ponoszone przez pracodawcę.

Gwarantujemy dostępność do świadczonych usług na tym samym, wysokim poziomie – jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy konieczne staje się fachowe reprezentowanie pracodawcy podczas czynności kontrolnych organów nadzoru nad warunkami pracy w poszczególnych placówkach.

Bierzemy aktywny udział w ustaleniu okoliczności zdarzenia i opracowanie dokumentacji w razie wystąpienia wypadku pracownika.

Poziom naszych usług jest stale weryfikowany przez wewnętrzny Dział Nadzoru, w firmach o strukturze sieciowej nad jednolitym poziomem wdrażania procedur czuwają koordynatorzy.

Prowadzimy szkolenia bhp w placówkach terenowych klienta, nie ma więc konieczności delegowania nowego pracownika do centrali lub etatowego behapowca do oddziału.

Zawsze słuchaj ekspertów. Powiedzą Ci, co jest niemożliwe i dlaczego.
A potem po prostu zrób to.

Heinlein Robert

NASI EKSPERCI BHP I PPOŻ

Działając na rynku od 1988 roku, wykształciliśmy dużą i sprawdzoną grupę specjalistów, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje.

 

Działamy na terenie całej Polski – mamy 19 oddziałów wojewódzkich i przedstawicieli terenowych, co sprawia, że naszym klientom możemy zapewnić jednolite procedury bez względu strukturę firmy – specjalizujemy się w usługach dla klientów wielooddziałowych. Potwierdzeniem  jakości naszych usług i merytorycznej wiedzy jest certyfikat ISO 9001:2015 oraz certyfikat kompetencji szkoleniowych nadanych przez CIOP-PIB.

Poza szerokim gronem specjalistów możemy się poszczycić współpracą z grupą wybitnych ekspertów w dziedzinie BHP, do której należą m.in.:

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/07/229_default_original.png
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „Zarządzanie i Marketing” oraz studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej na kierunku „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Od 1999 roku prowadzi działalność gospodarczą z zakresu bhp i ppoż., oferując szkolenia, audyty, usługi doradcze, bieżący nadzór i ocenę ryzyka zawodowego dla firm z różnych branż, w tym z sektora przemysłowego, spożywczego, handlowego i publicznego. Specjalista ochrony przeciwpożarowej po ukończeniu zajęć w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.  W latach 2003-2013 współpracownik wiodącej firmy z branży outsourcingu usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce – SEKA S.A. Od 2013 r. dyrektor Działu Nadzoru tej firmy, do którego zadań należy m.in. monitorowanie i podnoszenie jakości usług świadczonych przez blisko 250 specjalistów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska w całym kraju.

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2020/09/159x159_jan_koldej.jpg

 • Doktor nauk technicznych – dyscyplina inżynieria środowiska specjalność ochrona atmosfery – Politechnika Częstochowska, 2011 r.
 • Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, 1995 r.
 • Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 • Recenzent Centralnej Komisji Edukacyjnej.
 • Nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy
  w Katowicach, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 • Dwusemestralne studia podyplomowe zakończone z wyróżnieniem w zakresie „Technologia materiałów wybuchowych” na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej, 20 września 2002 r.
 • Trzy semestralne studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego na Wydziale Edukacji Permanentnej Akademii Polonijnej w Częstochowie, 24 marca 2006 r.
 • Kurs przygotowawczy dla trenerów (nauczycieli) w zakresie ochrony ludności na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, 13.07.2001 r.
 • Czterotygodniowe szkolenie dla „Dowódców zespołów operacyjnych Bezzałogowych Statków Powietrznych – analityków GIS” Centrum Dronów w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowym Instytucie Badawczym, 22.06.2017 r.
 • Wyższy Kurs Obronny w zakresie obronności i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w Akademii Sztuki Wojennej na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego,
  Warszawa-Rembertów, 12.04.2019 r.
 • Autor licznych publikacji i prac naukowych oraz wystąpień na konferencjach naukowych i technicznych, organizator konferencji, seminarium i warsztatów.
 • Reprezentowana dziedzina i dyscyplina naukowa: spalanie wybuchowe gazów, par cieczy palnych oraz pyłów, rozwój pożaru i badania przyczyn jego powstania, gaszenie pożarów, środki gaśnicze, likwidacja nadzwyczajnych zagrożeń środowiska naturalnego, materiały wybuchowe, analiza przyczyn i okoliczności zdarzeń z udziałem czynników CBRNE.

Po ukończeniu studiów pracował na stanowisku dowódcy zmiany, wykładowcy, starszego wykładowcy, głównego specjalisty  i naczelnika w wydziale kształcenia, zastępcy komendanta Centralnej Szkoły i komendanta i Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. Obecnie z SEKA S. A. związany od 01.09.2020 roku.

 

tel.: 22 517 88 35 | kom.: 503 090 923 | e-mail: jan.koldej@seka.pl
zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2017/01/bhp-kask-rekawice-SEKA-zdjecie.png

Co to jest bhp i ppoż. oraz w jaki sposób się do nich odnosić?

bhp, czyli bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ppoż. tłumaczone jako ochrona przeciwpożarowa stanowią zbiory zasad, które poprzez regulacje prawne powinny zostać wdrożone i przestrzegane w miejscu pracy. Pierwszy zbiór – bhp dotyczy przede wszystkim przepisów regulujących zasady funkcjonowania w miejscu pracy dla poszczególnych stanowisk. Ich celem jest ograniczenie ryzyka wypadków i chorób zawodowych potencjalnie powodujących uszczerbek na zdrowiu pracowników. Z kolei zasady ochrony przeciwpożarowej zgodnie ze swoją nazwą, dotyczą zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru bądź innej klęski żywiołowej, zapewnienia środków niezbędnych do ich zwalczania, a także prowadzenia akcji ratowniczych. Przepisy bhp i ppoż. są obowiązkowo stosowane we wszystkich miejscach pracy w Polsce.

Bhp w polskim prawie

Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) funkcjonuje w naszym kraju za sprawą rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z 1997 roku, a także kodeksu pracy. Oba dokumenty zawierają zbiór przepisów ogólnych dotyczących bhp, jednak nie są jedyną podstawą prawną regulującą w Polsce ergonomię i bezpieczeństwo pracy. Szczegółowe zasady regulujące bhp na poszczególnych stanowiskach spotykanych w różnych branżach przemysłu, usług i rolnictwa zostały uwzględnione w oddzielnych rozporządzeniach Rady Ministrów, a także konkretnych ministerstw odpowiedzialnych za regulacje prawne danej branży. Nie istnieje zatem jeden ogólny kodeks bhp, a raczej zbiory reguł wynikające z wielu przepisów prawnych odnoszących się do konkretnych grup zawodowych i charakteru wykonywanej pracy.

Co konkretnie regulują przepisy bhp?

Regulacje bhp określają przede wszystkim środowisko i proces pracy. Do tych obszarów zaliczamy między innymi warunki sanitarne, czyli odpowiednie pomieszczenia i urządzenia zapewniające pracownikom niezbędną higienę, a także możliwość spożywania posiłków. Pomieszczenia, w których personel wykonuje swoją pracę muszą spełniać określone warunki. Zaliczamy do nich między innymi odpowiednie ogrzewanie, oświetlenie i wentylację. Miejsce pracy musi gwarantować odpowiednią ergonomię – chodzi przede wszystkim o wielkość pomieszczeń, stanowiska pracy i ich wzajemną odległość wobec siebie. Przepisy bhp regulują także odpowiednie zabezpieczenie i oznaczenie wszystkich miejsc na terenie zakładu pracy, które w myśl przepisów są uznawane za niebezpieczne dla zdrowia i życia pracowników.
Niektóre prace uznawane są za szczególnie niebezpieczne dla zdrowia. Inne stają się takimi w przypadku nieodpowiedniego korzystania z urządzeń. Przepisy bhp regulują każdą tego typu sytuację od zasad związanych z korzystaniem z ekranu komputera, teoretycznie przy długotrwałym kontakcie niebezpiecznego dla wzroku, po procedury pracy z udziałem ciężkiego sprzętu. Ograniczeniu ulegają również czynniki szkodliwe i niebezpieczne, takie jak hałas, substancje chemiczne, szkodliwe promieniowanie itp. Zasady bhp wiążą się również z prawami pracowników – na przykład długością i częstotliwością przerw zależną od charakteru wykonywanego zajęcia.

Państwowa Inspekcja Pracy na straży przestrzegania przepisów bhp

Organem państwowym, który stoi na straży przestrzegania przepisów bhp jest Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z jej zadań, oprócz kontroli egzekwowania prawa pracy w przedsiębiorstwach jest również badanie poprawności rozwiązań i procedur bhp wdrożonych w zakładzie. Inne instytucje, w których kompetencji leżą podobne kontrole to między innymi Urząd Dozoru Technicznego, a także Państwowa Inspekcja Sanitarna. W zakładach pracy nad przestrzeganiem zasad czuwają specjaliści do spraw bhp oraz zakładowe komisje do spraw bhp.

Zasady bhp i ppoż. jako kompleksowa ochrona bezpieczeństwa pracowników

W skład najważniejszych regulacji prawnych dotyczących ochrony bezpieczeństwa pracowników należą przepisy bhp i ppoż. Ochrona przeciwpożarowa w myśl ustawowej definicji polega na ochronie życia, zdrowia i mienia przed pożarem lub inną klęską żywiołową. Na czym konkretnie polega ochrona przeciwpożarowa? Wspomniane cele realizuje się w praktyce w trzech najważniejszych aspektach.
Pierwszy z nich dotyczy zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru lub klęski żywiołowej. To najważniejsza część regulacji prawnych, na którą składa się zbiór nakazów i zakazów, którego stosowanie ogranicza możliwość wystąpienia zagrożenia do minimum. Do zapobiegania zalicza się również kontrolę przestrzegania przepisów prowadzoną między innymi przez Państwową Straż Pożarną oraz uprawnionych specjalistów. Pozostałe dwa aspekty, czyli zapewnienie środków do walki z żywiołem i prowadzenie akcji ratowniczej to zadania realizowane przez instytucje i służby państwowe oraz jednostki ochotnicze.

Szkolenia bhp i ppoż.

Zasady bhp i ppoż. należą do powszechnie obowiązujących w zakładach pracy. Stosowanie się do nich jest ściśle kontrolowane. Bhp i ppoż. stanowią zbiór reguł dotyczących organizacji całego środowiska pracy i procedur związanych z procesem pracy. Przepisy bhp i ppoż. są oczywiście odmienne dla zakładów działających w różnych branżach i zatrudniających pracowników wykonujących różne zawody.
Każdy pracownik zobowiązany jest jednak do odbycia szkolenia obejmującego obowiązujące w jego miejscu pracy reguły bhp i ppoż.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline