Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

AUDYT BHP

W firmie SEKA już od trzech dekad wspieramy swoich klientów w realizacji celów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Jednym z elementów naszej oferty są profesjonalne audyty BHP, dzięki którym klient może przekonać się, czy prawidłowo realizuje przepisy. Na czym polega audyt BHP? Jakie dodatkowe korzyści płyną z jego realizacji? Dlaczego do przeprowadzenia audytu BHP warto wybrać właśnie nas?

Na czym polega audyt BHP?

Nieprzestrzeganie przepisów BHP grozi potężnymi karami i ogromną odpowiedzialnością, zwłaszcza jeśli w budynku dojdzie do wypadku. Liczba przepisów i stanowisk pracy sprawiają, że nawet w starannie pochodzącej do tych obowiązków organizacji, mogą pojawić się uchybienia. Audyt BHP ma na celu ich zidentyfikowanie. W jaki sposób przebiegają audyty BHP? Obejmuje następujące obszary:

  • Szkolenia pracowników z zakresu BHP lub weryfikację ich aktualności.
  • Pomiar czynników szkodliwych dla zdrowia pracowników.
  • Weryfikację regulaminu pracy obowiązującego w zakładzie lub budynku.
  • Ocenę ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach.
  • Weryfikację istniejącego systemu udzielania pierwszej pomocy.
  • Obecność i pracę komisji BHP.
  • Stosowanie ochrony indywidulanej pracowników – w tym odzieży roboczej.
  • Stan techniczny maszyn i urządzeń.

Audyty BHP przebiegają nieco inaczej, zależnie od profilu działalności przedsiębiorstwa i występujących w nim zagrożeń oraz odnoszących się do niego przepisów. Audyt BHP wykonany przez profesjonalistów pozwala przebadać wszystkie kluczowe obszary. Polega na spotkaniach z zainteresowanymi osobami, przeglądzie dokumentacji i stanu faktycznego.

Audyty BHP – korzyści

Nadrzędnym celem prowadzenia tych działań jest oczywiście ochrona zdrowia i życia pracowników. Profesjonalny audyt BHP pomaga dostrzec wszystkie czynniki ryzyka. Ale to nie wszystkie korzyści. Audyty BHP pomagają pracodawcy zastosować się do wszystkich obowiązujących aktualnie przepisów, dzięki czemu przedsiębiorstwo nie jest zagrożone karami za ich nieprzestrzeganie. Z szerszej perspektywy ocena warunków BHP przekłada się więc na korzyści budżetowe. Firma może w ten sposób bardziej precyzyjnie przewidzieć strukturę wydatków. Audyty BHP przeprowadza się również na początku współpracy – przy okazji outsourcingu BHP. Dokonuje go wówczas firma, która następnie bierze odpowiedzialność za realizację polityki BHP w przedsiębiorstwie będącym jej klientem.

Profesjonalny audyt BHP w ofercie SEKA

Audyt BHP to jeden z najważniejszych elementów oferty w firmie SEKA. Przemawia za nami zespół specjalistów w wielu dziedzinach związanych z bezpieczeństwem oraz 30-letnie doświadczenie w branży. Naszymi klientami są przedsiębiorstwa o zróżnicowanym profilu działalności, dzięki czemu jesteśmy w stanie szybko określić potrzeby naszych klientów i obowiązujące ich przepisy. Audyt BHP przeprowadzony przez nas zostaje zwieńczony raportem, w którym klient otrzymuje pełny wykaz potencjalnych zagrożeń i ewentualnych uchybień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Przedstawiamy także gotowe rozwiązania zidentyfikowanych problemów. Właśnie dlatego od wielu lat audyty BHP zamawiają u nas zadowoleni klienci z całego kraju.

NASI EKSPERCI

Ponad 27-letnia działalność SEKA S.A. na rynku sprawiła, że wykształciliśmy dużą i sprawdzoną grupę specjalistów, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje.

Działamy na terenie całej Polski – mamy 18 oddziałów wojewódzkich i przedstawicieli terenowych, co sprawia, że naszym klientom możemy zapewnić jednolite procedury bez względu strukturę firmy – specjalizujemy się w usługach dla klientów wielooddziałowych. Potwierdzeniem  jakości naszych usług i merytorycznej wiedzy jest certyfikat ISO 9001:2008 oraz certyfikat kompetencji szkoleniowych nadanych przez CIOP-PIB.

Poza szerokim gronem specjalistów możemy się poszczycić współpracą z grupą wybitnych ekspertów w dziedzinie BHP, do której należą m.in.:

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/07/229_default_original.png
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „Zarządzanie i Marketing” oraz studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej na kierunku „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Od 1999 roku prowadzi działalność gospodarczą z zakresu bhp i ppoż., oferując szkolenia, audyty, usługi doradcze, bieżący nadzór i ocenę ryzyka zawodowego dla firm z różnych branż, w tym z sektora przemysłowego, spożywczego, handlowego i publicznego. Specjalista ochrony przeciwpożarowej po ukończeniu zajęć w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.  W latach 2003-2013 współpracownik wiodącej firmy z branży outsourcingu usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce – SEKA S.A. Od 2013 r. dyrektor Działu Nadzoru tej firmy, do którego zadań należy m.in. monitorowanie i podnoszenie jakości usług świadczonych przez blisko 250 specjalistów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska w całym kraju.
zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/07/230_default_original.png

Główny specjalista ds. bhp. Z SEKA S.A. związany od 1998r. w 1994r. ukończył kurs podstawowy dla pracowników służby bhp, a następnie studia podyplomowe o specjalności Bezpieczeństwo i higiena pracy.

W okresie współpracy z SEKA S.A. świadczył usługi u jej klientów, zarówno lokalnych, jak i korporacyjnych. W wielu firmach z placówkami na terenie całego kraju pełnił funkcję koordynatora nadzoru bhp z ramienia SEKA S.A.

Od roku 2009 pełnił funkcje koordynatora ds. bhp w Dziale Nadzoru. Po reorganizacji spółki, w roku 2010, został wyznaczony na stanowisko zastępcy dyrektora Oddziału Warszawa i pełni ją do dzisiaj. Kieruje kilkudziesięcioosobowym zespołem specjalistów ds. bhp współpracujących stale z SEKA S.A.

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/07/231_default_original.png

Obecnie mł. bryg. w st. spocz. mgr. inż.  – z SEKA S. A. związany od 2014r.

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (1995r.).  Po ukończeniu studiów pracował na stanowisku dowódcy zmiany, starszego specjalisty ds. kontrolno-rozpoznawczych pełniąc jednocześnie obowiązki oficera operacyjnego powiatu w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie.

W 2003r. ukończył studia podyplomowe w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku na Wydziale Zarzadzania Zasobami Pracy i Marketingu w zakresie marketingu i zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie.

W 2015r. ukończył studia podyplomowe w Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego na kierunku Bezpieczeństwo Higieny Pracy.