Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Audyt z zakresu PPOŻ

Polskie prawo dokładnie określa, sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej w budynkach. Ich zarządcy są zobowiązani do realizacji obowiązujących przepisów, a za ich nieprzestrzeganie grożą sankcje karne. Audyt PPOŻ to najlepszy sposób na sprawdzenie, czy wszystkie wymogi prawne zostały spełnione oraz czy w razie pożaru ewakuacja osób zagrożonych jest możliwa. Nasza firma ma duże doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu audytów, ponieważ doradzamy naszym klientom już od ponad trzech dekad. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Czemu służy audyt PPOŻ?

Zacznijmy od rozwinięcia skrótu PPOŻ. W najprostszym rozumieniu dotyczy on po prostu przymiotnika „przeciwpożarowy”. Skrótu PPOŻ używa się także w odniesieniu do ochrony przeciwpożarowej oraz zbioru przepisów dotyczących tego zagadnienia. Za co zatem odpowiada audyt PPOŻ? Odpowiada za sprawdzenie wszystkich wymagań pod względem ochrony przeciwpożarowej przewidzianych w danym obiekcie. Audyt PPOŻ uwzględnia analizę stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku (wyposażenie w sprzęt i instalacje przeciwpożarowe, warunki ewakuacji oraz możliwość prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczej). Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej obowiązek dbania o bezpieczeństwo pożarowe spoczywa na właścicielu, użytkowniku bądź zarządcy budynku.

Przeprowadzając audyt z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego przede wszystkim sprawdzamy, czy budynek jest pod tym względem bezpieczny, wskazujemy ewentualne uchybienia, oraz sprawdzamy czy wszystkie obowiązki zostały dopełnione i zrealizowane, aby uniknąć potencjalnych kar. Audyt PPOŻ może stanowić część audytu BHP lub zostać wykonany samodzielnie. Nawet jeśli właściciel budynku zatrudnia osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo przeciwpożarowe, warto od czasu do czasu przeprowadzić niezależny audyt.

Audyt z zakresu PPOŻ w wykonaniu SEKA

Firma SEKA przeprowadza audyty z zakresu PPOŻ już od wielu lat, mamy w tej kwestii ogromne doświadczenie oraz wykfalifikowaną kadrę specjalistów. Na co mogą liczyć nasi partnerzy decydujący się na audyt PPOŻ?

  • Weryfikacja wyposażenia budynków w sprzęt i instalacje przeciwpożarowe
  • Sprawdzenie stanu przestrzegania obowiązujących przepisów
  • Weryfikacja poprawności dokumentacji przeciwpożarowej (poprawności wykonania i aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego)
  • Ocena obowiązujących procedur na wypadek zaistnienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia
  • Przegląd warunków ewakuacji panujących w budynku
  • Audyt z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego (określenie pomieszczeń i stref zagrożonych wybuchem)
  • Sprawdzenie regularności praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu
  • Weryfikacja poprawności i aktualności przeprowadzonych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa PPOŻ
  • Kompleksowy raport finalizujący przeprowadzony audyt PPOŻ

Dlaczego warto zdecydować się na naszą ofertę?

W ciągu przeszło trzech dekad działania na polskim rynku zaufało nam tysiące klientów. Audyt PPOŻ stanowi gwarancję bezpieczeństwa i spełnienia wszystkich obowiązujących aktualnie przepisów. Mamy doświadczenie w przeprowadzaniu audytów w budynkach o różnej specyfice i pełniących specyficzne funkcje, co wiąże się z różnorodnymi zagrożeniami pożarowymi lub wybuchowymi. Nasi audytorzy doskonale znają specyfikę swojej pracy, a dodatkowo współpracujemy z cenionymi branżowymi ekspertami i rzeczoznawcami ppoż. Jesteśmy więc w stanie podjąć się każdego zadania i kompleksowo zadbać o bezpieczeństwo przeciwpożarowe naszych partnerów.

 

NASI EKSPERCI

Ponad 27-letnia działalność SEKA S.A. na rynku sprawiła, że wykształciliśmy dużą i sprawdzoną grupę specjalistów, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje.

Działamy na terenie całej Polski – mamy 18 oddziałów wojewódzkich i przedstawicieli terenowych, co sprawia, że naszym klientom możemy zapewnić jednolite procedury bez względu strukturę firmy – specjalizujemy się w usługach dla klientów wielooddziałowych. Potwierdzeniem  jakości naszych usług i merytorycznej wiedzy jest certyfikat ISO 9001:2008 oraz certyfikat kompetencji szkoleniowych nadanych przez CIOP-PIB.

Poza szerokim gronem specjalistów możemy się poszczycić współpracą z grupą wybitnych ekspertów w dziedzinie BHP, do której należą m.in.:

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/07/229_default_original.png
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „Zarządzanie i Marketing” oraz studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej na kierunku „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Od 1999 roku prowadzi działalność gospodarczą z zakresu bhp i ppoż., oferując szkolenia, audyty, usługi doradcze, bieżący nadzór i ocenę ryzyka zawodowego dla firm z różnych branż, w tym z sektora przemysłowego, spożywczego, handlowego i publicznego. Specjalista ochrony przeciwpożarowej po ukończeniu zajęć w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.  W latach 2003-2013 współpracownik wiodącej firmy z branży outsourcingu usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce – SEKA S.A. Od 2013 r. dyrektor Działu Nadzoru tej firmy, do którego zadań należy m.in. monitorowanie i podnoszenie jakości usług świadczonych przez blisko 250 specjalistów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska w całym kraju.
zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/07/230_default_original.png

Główny specjalista ds. bhp. Z SEKA S.A. związany od 1998r. w 1994r. ukończył kurs podstawowy dla pracowników służby bhp, a następnie studia podyplomowe o specjalności Bezpieczeństwo i higiena pracy.

W okresie współpracy z SEKA S.A. świadczył usługi u jej klientów, zarówno lokalnych, jak i korporacyjnych. W wielu firmach z placówkami na terenie całego kraju pełnił funkcję koordynatora nadzoru bhp z ramienia SEKA S.A.

Od roku 2009 pełnił funkcje koordynatora ds. bhp w Dziale Nadzoru. Po reorganizacji spółki, w roku 2010, został wyznaczony na stanowisko zastępcy dyrektora Oddziału Warszawa i pełni ją do dzisiaj. Kieruje kilkudziesięcioosobowym zespołem specjalistów ds. bhp współpracujących stale z SEKA S.A.


KUPUJĘ GAŚNICĘ, SPRAWDZAM KTÓRA JEST NAJODPOWIEDNIEJSZA DLA MNIE sprzedaż gaśnic