Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

AUDYTY SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

 

Prawidłowe działanie przedsiębiorstwa jest uzależnione od wielu czynników. Każdy element jest niewielkim trybem w maszynie, ale jeśli utraci pełną funkcjonalność, wpływa też na efekty uzyskiwane przez całą firmę. Podobnie jak wyszczerbione kółko zębate spowolni działanie przekładni, tak niewłaściwa gospodarka surowcami, niesprawnie realizowane procesy logistyczne czy wadliwy system zarządzania, ustawią podmiot daleko za rywalami. Audyt systemów zarządzania BHP jest jednym ze skuteczniejszych sposobów na sprawdzenie, czy przyjęte metody sprawdzają się w danej firmie. Jest też podstawą do ewentualnego wprowadzenia zmian w tym zakresie.

Seka jest grupą ekspertów wykwalifikowanych i doświadczonych w wielu dziedzinach, z jakimi musi się mierzyć współczesny przedsiębiorca. Organizujemy szkolenia i oferujemy wsparcie w zakresie BHP, prawa pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, spraw personalnych czy projektów unijnych. Jedną z naszych usług jest też audyt systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Stosujemy sprawdzone w praktyce metody, które pozwalają nam wskazać ich mocne i słabe strony oraz podpowiedzieć korzystne zmiany. Dzięki długoletniemu doświadczeniu w branży i obszernej wiedzy naszych ekspertów, audyt systemów zarządzania w naszym wykonaniu nie odnosi się jedynie do zachowania procedur, ale również stosowania ich w praktyce.

CZYM JEST AUDYT?

Pojęcie audytu funkcjonuje w polskiej rzeczywistości od niedawna, dlatego przez wiele osób wciąż jeszcze jest niewłaściwie rozumiane. Najczęściej bywa on kojarzony z kontrolą, która wywołuje negatywne emocje i budzi niechęć. Jednak w przeciwieństwie do kontroli, audyt systemów zarządzania nie ma na celu wskazania nieprawidłowości i wyciągnięcia konsekwencji w postaci kar finansowych czy administracyjnych. Jego rolą jest uświadomienie przedsiębiorcy, w których obszarach system nie jest zgodny z wymogami i wymaga zmian w celu dostosowania do norm.

Rozumiejąc audyt systemów zarządzania BHP właśnie w taki sposób, można założyć, że stanowi on nieocenioną pomoc dla przedsiębiorcy, dostarczając informacji o błędach i pozwalając uniknąć przyszłych konsekwencji. Zważywszy, że polskie przepisy nakładają na pracodawcę wiele obowiązków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, spełnienie ich wszystkich często jest trudne i wymaga uzyskania odpowiedniego wsparcia. Audyt systemów zarządzania BHP uświadamia właścicielowi firmy, w których aspektach jego działania nie są wystarczające, a w których spełniają wszystkie wymagania.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt systemów zarządzania BHP w przedsiębiorstwie?

Przepisy BHP oraz przeciwpożarowe to kwestie, których nie wolno bagatelizować żadnej organizacji. Przedsiębiorstwa, które nie stosują się do obowiązującego prawa, ryzykują bardzo wiele. Bezpieczeństwo i higiena pracy to obszar, który decyduje o ludzkim zdrowiu i życiu. Przepisy prawa w tej kwestii nie są przypadkowe. Jeśli systemy zarządzania BHP nie działają jak należy, znacznie zwiększa się prawdopodobieństwo podniesienia wypadku, bądź innego uszczerbku na zdrowiu przez pracownika, co dotyczy praktycznie każdej branży. Audyt systemów zarządzania BHP pozwala zweryfikować, czy przedsiębiorstwo spełnia wszystkie obowiązujące normy w tym zakresie. Warto pamiętać, że w razie uchybień to pracodawca będzie obarczony odpowiedzialnością za zaistniałe zdarzenie. Roszczenia ze strony pracownika, nierzadko całkiem słuszne, mogą sporo kosztować i negatywnie odbić się na budżecie firmy.

Osobną kwestię stanowi fakt, że przepisy BHP nierzadko bywają skomplikowane, co jest charakterystyczne szczególnie dla branż, gdzie istnieje podwyższone ryzyko wypadków. Audyt systemów zarządzania przeprowadzony w przedsiębiorstwie weryfikuje, czy system działa zgodnie z przyjętymi zasadami. Zdarza się, że mimo dobrych chęci pracodawcy i osób odpowiedzialnych za kwestię BHP, system nie działa jak należy ze względu na nieprawidłową interpretację przepisów. Dlatego warto skorzystać z audytu, aby uniknąć przykrych konsekwencji w przyszłości.

Przedsiębiorstwo, w którym dojdzie do wypadku przy pracy lub uchybienia ze strony pracodawcy zostaną udowodnione – dużo straci także w kwestii swojego wizerunku.

Po pierwsze staje się mniej atrakcyjne dla potencjalnych pracowników, jak również obecnych, którzy mogą nie czuć się bezpiecznie w miejscu pracy. Nie wszyscy pracodawcy zdają sobie sprawę, że pracownikom nie zależy wyłącznie na wynagrodzeniu, ale także komfortowych warunkach, w których mogą oni bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki. Zła opinia ciągnąca się za pracodawcą na skutek wypadku może dotyczyć również potencjalnych kontrahentów i partnerów biznesowych. To kolejny argument, aby w swojej firmie od czasu do czasu przeprowadzić profesjonalne audyt systemu zarządzania BHP.

AUDYT SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA WEDŁUG NORMY PN-N-18001:2004

Na czym polega audyt systemów zarządzania BHP? Jest to sprawdzenie zgodności stosowanych rozwiązań i procedur oraz stanu faktycznego z wymogami odnośnie do regulacji, wedle obowiązującej w Polsce normy PN 18001:2004 i innych obowiązujących przepisów. W praktyce oznacza to, że zatrudnieni eksperci krok po kroku analizują wszystkie wdrożone procedury, zastosowane rozwiązania czy wykorzystanie środki. Dokonują oceny ich poprawności i właściwego wyboru oraz uzyskiwane za ich pomocą efekty.

JAK ODBYWA SIĘ AUDYT SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BHP?

Audyt systemów zarządzania rozpoczyna się od analizy dokumentów związanych z  zasadami BHP obowiązującymi w organizacji i ich zgodności z przyjętą normą. Wzbogacona o ocenę stanu faktycznego, pozwala na zidentyfikowanie wszystkich możliwych zagrożeń i słabych punktów. Celem nadrzędnym jest ich eliminacja. W wyniku przeprowadzonych prac i dokonanych analiz, przedsiębiorca otrzymuje szczegółowy raport, w którym znajduje nie tylko wnioski. Jednym z celów, w jakim przeprowadza się audyt systemów zarządzania BHP, jest też wyszczególnienie zaleceń i ewentualnych propozycji poprawy stosowanych dotychczas rozwiązań. Wskazówki te nie są jednoznaczne z wymogiem ich wprowadzenia. Stanowią jedynie podpowiedź, co można zmienić, aby system funkcjonował lepiej i był zgodny z normą.

Audyt systemów zarządzania w wykonaniu SEKA

Eksperci SEKA, przez kilkadziesiąt lat działalności firmy, przeprowadzili już niejeden audyt systemów zarządzania BHP. Dzięki temu posiadamy bardzo duże doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami reprezentującymi różne branże. Systemy zarządzania BHP nie mają przed nami tajemnic. O naszych kompetencjach decydują najlepsi specjaliści, zajmujący się przeprowadzaniem audytów. Ponadto, audyt systemów zarządzania w wykonaniu SEKA, wyróżnia się partnerskim podejściem do klienta. Staramy się proponować najbardziej optymalne rozwiązania, zawarte w raportach kończących nasze audyty. Duża liczba zadowolonych klientów świadczy o tym, że nasze audyty systemów zarządzania doskonale się sprawdzają.

SEKA posiada kilkanaście oddziałów w całej Polsce, dlatego możemy w szybkim terminie przeprowadzić profesjonalny audyt systemów zarządzania BHP, w dowolnym miejscu na terenie kraju. Zainteresowanych klientów zachęcamy do kontaktu w celu wyjaśnienia szczegółowych kwestii związanych z audytem.

NASI EKSPERCI

Ponad 27-letnia działalność SEKA S.A. na rynku sprawiła, że wykształciliśmy dużą i sprawdzoną grupę specjalistów, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje.

Działamy na terenie całej Polski – mamy 18 oddziałów wojewódzkich i przedstawicieli terenowych, co sprawia, że naszym klientom możemy zapewnić jednolite procedury bez względu strukturę firmy – specjalizujemy się w usługach dla klientów wielooddziałowych. Potwierdzeniem  jakości naszych usług i merytorycznej wiedzy jest certyfikat ISO 9001:2008 oraz certyfikat kompetencji szkoleniowych nadanych przez CIOP-PIB.

Poza szerokim gronem specjalistów możemy się poszczycić współpracą z grupą wybitnych ekspertów w dziedzinie BHP, do której należą m.in.:

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/07/229_default_original.png
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „Zarządzanie i Marketing” oraz studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej na kierunku „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Od 1999 roku prowadzi działalność gospodarczą z zakresu bhp i ppoż., oferując szkolenia, audyty, usługi doradcze, bieżący nadzór i ocenę ryzyka zawodowego dla firm z różnych branż, w tym z sektora przemysłowego, spożywczego, handlowego i publicznego. Specjalista ochrony przeciwpożarowej po ukończeniu zajęć w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.  W latach 2003-2013 współpracownik wiodącej firmy z branży outsourcingu usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce – SEKA S.A. Od 2013 r. dyrektor Działu Nadzoru tej firmy, do którego zadań należy m.in. monitorowanie i podnoszenie jakości usług świadczonych przez blisko 250 specjalistów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska w całym kraju.
zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2020/09/Jan_koldej.jpg
Doktor nauk technicznych – dyscyplina inżynieria środowiska specjalność ochrona atmosfery – Politechnika Częstochowska, 2011 r.
Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, 1995 r.
Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju