Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

W ramach realizowanych przez nas działań, oferujemy naszym klientom opracowanie profesjonalnej i kompleksowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla różnego rodzaju obiektów. Pełna usługa w tym zakresie obejmuje:

  • dokładną inwentaryzację obiektu i zainstalowanych w nim urządzeń przeciwpożarowych,
  • sprawdzenie obowiązujących w obiekcie procedur ewakuacyjnych lub w przypadku ich braku pomoc w ich opracowaniu,
  • sporządzenie dokumentu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (łącznie z planami ewakuacyjnymi oraz rozmieszczenia sprzętu ppoż.) w oparciu o dokładne wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
  • pomoc i doradztwo w zakresie wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie oraz przekazaniu niezbędnych danych do Państwowej Straży Pożarnej.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem, który musi się znajdować w każdym miejscu publicznym. Niezależnie od tego, czy jest to firma należąca do Spółek Skarbu Państwa, instytucja publiczna i prywatny zakład pracy – każde z tych miejsc musi być wyposażone w odpowiednie sprzęty przeciwpożarowe, instrukcję bezpieczeństwa i plany ewakuacyjne. Muszą być też one prawidłowo opracowane i rozmieszczone, tak by w razie wybuchu pożaru nie było najmniejszych problemów czy wątpliwości, co do tego, jak należy się zachować i jak należy działać.

Obowiązek opracowania i udostępnienia do wiadomości instrukcji bezpieczeństwa pożarowego spoczywa na zarządzających budynkami lub zakładami pracy. Regulację tę określają przepisy Ministerstwa Sprawiedliwości i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 109, poz. 719 z dnia 22 czerwca 2010 r.).

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego ma bardzo sprecyzowaną zawartość i wszystkie wskazane przez ustawodawcę zagadnienia, powinny się w niej znaleźć. Nie ma tu miejsca na dowolność. Jest to dokument i jako dokument musi spełniać wszystkie wymogi formalne. Nie wolno też zapominać o konieczności dokonywania aktualizacji takiej instrukcji. Minimalnie musi się to odbywać raz na dwa lata, jednakże, gdy tylko zachodzą poważniejsze zmiany w budynku, instrukcja również musi je uwzględniać.

Bardzo ważną kwestią jest również to, że w niektórych przypadkach instrukcja musi być przekazywana do straży pożarnej, choć są też sytuacje, że straż może z tego obowiązku zwolnić. W czasie naszej pracy nad dokumentami dopełniamy tych wszystkich formalności i realizujemy wszystkie nałożone przez przepisy obowiązki.

W zakresie bezpieczeństwa pożarowego bardzo ważne jest również skrupulatne i dokładne zapoznanie z instrukcją pracowników danego obiektu oraz takie wywieszenie planów ewakuacji, by były łatwo dostępne, bez trudu się można było z nimi zapoznać, a w razie pożaru, szybko można z nich było skorzystać. Oczywiście miejsca, w których plany powinny się znaleźć również zostały jednoznacznie określone przepisami prawnymi, których należy bezwzględnie przestrzegać.

Ważną kwestią jest również fakt, że taką instrukcję bezpieczeństwa pożarowego mogą przygotowywać wyłącznie osoby do tego uprawnione. Ustawa jednoznacznie precyzuje kryteria informujące o tym, kto takie uprawnienia posiada. Korzystając z naszej oferty otrzymujecie więc państwo dokument przygotowany profesjonalnie i zgodnie ze wszystkim standardami przez osobę, która ma specjalne do tego kwalifikacje.

NASI EKSPERCI

Ponad 27-letnia działalność SEKA S.A. na rynku sprawiła, że wykształciliśmy dużą i sprawdzoną grupę specjalistów, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje.

Działamy na terenie całej Polski – mamy 18 oddziałów wojewódzkich i przedstawicieli terenowych, co sprawia, że naszym klientom możemy zapewnić jednolite procedury bez względu strukturę firmy – specjalizujemy się w usługach dla klientów wielooddziałowych. Potwierdzeniem  jakości naszych usług i merytorycznej wiedzy jest certyfikat ISO 9001:2008 oraz certyfikat kompetencji szkoleniowych nadanych przez CIOP-PIB.

Poza szerokim gronem specjalistów możemy się poszczycić współpracą z grupą wybitnych ekspertów w dziedzinie BHP, do której należą m.in.:

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/07/229_default_original.png
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „Zarządzanie i Marketing” oraz studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej na kierunku „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Od 1999 roku prowadzi działalność gospodarczą z zakresu bhp i ppoż., oferując szkolenia, audyty, usługi doradcze, bieżący nadzór i ocenę ryzyka zawodowego dla firm z różnych branż, w tym z sektora przemysłowego, spożywczego, handlowego i publicznego. Specjalista ochrony przeciwpożarowej po ukończeniu zajęć w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.  W latach 2003-2013 współpracownik wiodącej firmy z branży outsourcingu usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce – SEKA S.A. Od 2013 r. dyrektor Działu Nadzoru tej firmy, do którego zadań należy m.in. monitorowanie i podnoszenie jakości usług świadczonych przez blisko 250 specjalistów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska w całym kraju.
zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2020/09/Jan_koldej.jpg
Doktor nauk technicznych – dyscyplina inżynieria środowiska specjalność ochrona atmosfery – Politechnika Częstochowska, 2011 r.
Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, 1995 r.
Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju