Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Obsługa bhp

Dbanie o zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie środowiska i procesu pracy jest nie tylko dobrą praktyką, ale przede wszystkim ścisłym obowiązkiem prawnym każdego przedsiębiorstwa, który wynika z samego kodeksu pracy, jak również dodatkowych rozporządzeń władzy wykonawczej. Każda branża, jak również każde stanowisko pracy wymagają zachowania odpowiednich procedur podlegających kontroli instytucji państwowych, takich jak Państwowa Inspekcja Pracy, czy Urząd Dozoru Technicznego. Obsługa bhp przedsiębiorstw jest procesem złożonym i wieloaspektowym, dlatego coraz częściej firmy zlecają ją na zasadzie outsourcingu specjalizującym się w obsłudze bhp przedsiębiorstwom. To oszczędność czasu i pieniędzy, jak również gwarancja pełnego dostosowania przedsiębiorstwa do obowiązujących przepisów i zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa.

Co obejmuje obsługa bhp?

Pojęcie „obsługa bhp” jest bardzo szerokie i może obejmować wszystkie usługi związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, świadczone na rzecz przedsiębiorstwa przez zewnętrznych specjalistów. Najbardziej podstawową usługą jest prowadzenie obowiązkowych szkoleń. W innym przypadku zależnie od potrzeb firmy, obsługa bhp może polegać na całkowitym powierzeniu czynności związanych z bhp firmie zewnętrznej, w tym między innymi: prowadzenie dokumentacji, ocena ryzyka zawodowego, doradztwo, przygotowanie stanowisk pracy i procedur, pomoc prawną w razie wypadku przy pracy i załatwianie spraw w ZUS, czy też opracowywanie stosownych instrukcji i regulaminów. Doświadczone firmy zajmujące się zagadnieniami BHP prowadzą również dla swoich klientów cenne audyty.

Obsługa bhp jako stały nadzór

Bodaj najczęściej spotykanym zakresem obsługi bhp przedsiębiorstwa jest stały nadzór bhp przez firmę zewnętrzną. Powierzenie służby bhp zewnętrznym specjalistom należy do najefektywniejszych i najtańszych rozwiązań ze względu na ich ogromne doświadczenie. W takim rozumieniu obsługa bhp polega przede wszystkim na doradztwie w zakresie interpretacji przepisów bhp, prowadzeniu kontroli ich przestrzegania, tworzeniu wewnętrznych regulaminów, sporządzaniu dokumentacji w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych, reprezentowaniu firmy przed państwowymi instytucjami kontrolnymi.

Obsługa bhp przedsiębiorstwa w zakresie szkoleń

Obsługa bhp przedsiębiorstwa może sprowadzać się również do bardzo ważnego aspektu, jakim jest prowadzenie w firmie wstępnych i okresowych szkoleń z zakresu bhp, które są wymogiem prawnym. W każdej branży i na każdym stanowisku pracy reguły dotyczące zakresu i częstotliwości szkoleń są różne, jednak zlecenie ich prowadzenia doświadczonym specjalistom stanowi gwarancję bezpieczeństwa pracowników.

NASI EKSPERCI BHP I PPOŻ

Działając na rynku od 1988 roku, wykształciliśmy dużą i sprawdzoną grupę specjalistów, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje.

Działamy na terenie całej Polski – mamy 18 oddziałów wojewódzkich i przedstawicieli terenowych, co sprawia, że naszym klientom możemy zapewnić jednolite procedury bez względu strukturę firmy – specjalizujemy się w usługach dla klientów wielooddziałowych. Potwierdzeniem  jakości naszych usług i merytorycznej wiedzy jest certyfikat ISO 9001:2008 oraz certyfikat kompetencji szkoleniowych nadanych przez CIOP-PIB.

Poza szerokim gronem specjalistów możemy się poszczycić współpracą z grupą wybitnych ekspertów w dziedzinie BHP, do której należą m.in.:

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/07/229_default_original.png
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „Zarządzanie i Marketing” oraz studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej na kierunku „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Od 1999 roku prowadzi działalność gospodarczą z zakresu bhp i ppoż., oferując szkolenia, audyty, usługi doradcze, bieżący nadzór i ocenę ryzyka zawodowego dla firm z różnych branż, w tym z sektora przemysłowego, spożywczego, handlowego i publicznego. Specjalista ochrony przeciwpożarowej po ukończeniu zajęć w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.  W latach 2003-2013 współpracownik wiodącej firmy z branży outsourcingu usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce – SEKA S.A. Od 2013 r. dyrektor Działu Nadzoru tej firmy, do którego zadań należy m.in. monitorowanie i podnoszenie jakości usług świadczonych przez blisko 250 specjalistów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska w całym kraju.
zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2020/09/Jan_koldej.jpg
Doktor nauk technicznych – dyscyplina inżynieria środowiska specjalność ochrona atmosfery – Politechnika Częstochowska, 2011 r.
Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, 1995 r.
Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju