Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Ocena zagrożenia wybuchem

W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy przeprowadzenie oceny zagrożenia wybuchem wraz ze sporządzeniem stosownego dokumentu w tym zakresie. Dokładny zakres usługi obejmuje:

  • wskazanie w oparciu o obliczenia pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
  • wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem,
  • wskazanie w pomieszczeniach oraz strefach zagrożenia wybuchem czynników mogących zainicjować zapłon,
  • sporządzenie stosownego dokumentu oceny zagrożenia wybuchem wraz z graficzną dokumentacją klasyfikacyjną (plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji).

W zakładach pracy, w których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu, obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzenie badań i przygotowanie oceny zagrożenia wybuchem. Z jednej strony należy wskazać miejsca podwyższonego ryzyka, z drugiej zaś, na tej podstawie określić prawidłowe i efektywne procedury zabezpieczające, których celem jest zminimalizowanie ryzyka wcześniej zidentyfikowanego.

Z reguły ryzyko wybuchu odnosi się do tych zakładów pracy, w których w czasie produkcji wykorzystywane lub przetwarzane są substancje lub materiały, które mają właściwości palne lub wybuchowe. To również miejsca, w których takie materiały i substancje są uwalniane przez urządzenia, systemy ochronne czy elementy produkowanych towarów lub też stanowią część produkcyjną powstających w zakładzie wytworów.

Substancje łatwopalne, których spalanie w powietrzu jest bardzo dynamiczne i powoduje powstanie atmosfery wybuchowej działają w taki sposób, że na skutek wybuchu pojawia się samopodtrzymujący płomień. Istnienie takiego zagrożenia to bardzo poważne niebezpieczeństwo i ogromne ryzyko dla pracowników znajdujących się w pomieszczeniu narażonym na wybuchy, właśnie dlatego trzeba bardzo starannie zadbać o to, by zminimalizować możliwość wystąpienia takiej reakcji substancji z powietrzem.

Bardzo ważne jest też w procedurze oceny ryzyka wybuchu zlokalizowanie i zidentyfikowanie zapłonu, który może doprowadzić do powstania wybuchu. Po jego zlokalizowaniu i zidentyfikowaniu należy koniecznie wprowadzić odpowiednie procedury zabezpieczające, których zadaniem będzie zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka aktywacji substancji, które mogłoby doprowadzić do wybuchu.

Istotnym elementem tej procedury jest również określenie intensywności atmosfery wybuchowej. Chodzi mianowicie o określenie, na ile w danych miejscach zagrożonych wybuchem owa atmosfera wybuchowa się pojawia. Jak często występuje i jak długo potrafi się utrzymywać. Dzięki temu można znacznie skuteczniej i znacznie trafniej ocenić samo ryzyko wybuchu.

W ramach naszych działań podejmujemy się nie tylko analizy sytuacji, ale również jej szczegółowego opisu, co w efekcie powinno doprowadzić do stworzenia możliwości dla opracowania i wdrożenia procedur bezpieczeństwa.

 

NASI EKSPERCI

Ponad 27-letnia działalność SEKA S.A. na rynku sprawiła, że wykształciliśmy dużą i sprawdzoną grupę specjalistów, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje.

Działamy na terenie całej Polski – mamy 18 oddziałów wojewódzkich i przedstawicieli terenowych, co sprawia, że naszym klientom możemy zapewnić jednolite procedury bez względu strukturę firmy – specjalizujemy się w usługach dla klientów wielooddziałowych. Potwierdzeniem  jakości naszych usług i merytorycznej wiedzy jest certyfikat ISO 9001:2008 oraz certyfikat kompetencji szkoleniowych nadanych przez CIOP-PIB.

Poza szerokim gronem specjalistów możemy się poszczycić współpracą z grupą wybitnych ekspertów w dziedzinie BHP, do której należą m.in.:

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/07/229_default_original.png
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „Zarządzanie i Marketing” oraz studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej na kierunku „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Od 1999 roku prowadzi działalność gospodarczą z zakresu bhp i ppoż., oferując szkolenia, audyty, usługi doradcze, bieżący nadzór i ocenę ryzyka zawodowego dla firm z różnych branż, w tym z sektora przemysłowego, spożywczego, handlowego i publicznego. Specjalista ochrony przeciwpożarowej po ukończeniu zajęć w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.  W latach 2003-2013 współpracownik wiodącej firmy z branży outsourcingu usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce – SEKA S.A. Od 2013 r. dyrektor Działu Nadzoru tej firmy, do którego zadań należy m.in. monitorowanie i podnoszenie jakości usług świadczonych przez blisko 250 specjalistów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska w całym kraju.
zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/07/230_default_original.png

Główny specjalista ds. bhp. Z SEKA S.A. związany od 1998r. w 1994r. ukończył kurs podstawowy dla pracowników służby bhp, a następnie studia podyplomowe o specjalności Bezpieczeństwo i higiena pracy.

W okresie współpracy z SEKA S.A. świadczył usługi u jej klientów, zarówno lokalnych, jak i korporacyjnych. W wielu firmach z placówkami na terenie całego kraju pełnił funkcję koordynatora nadzoru bhp z ramienia SEKA S.A.

Od roku 2009 pełnił funkcje koordynatora ds. bhp w Dziale Nadzoru. Po reorganizacji spółki, w roku 2010, został wyznaczony na stanowisko zastępcy dyrektora Oddziału Warszawa i pełni ją do dzisiaj. Kieruje kilkudziesięcioosobowym zespołem specjalistów ds. bhp współpracujących stale z SEKA S.A.

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/07/231_default_original.png

Obecnie mł. bryg. w st. spocz. mgr. inż.  – z SEKA S. A. związany od 2014r.

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (1995r.).  Po ukończeniu studiów pracował na stanowisku dowódcy zmiany, starszego specjalisty ds. kontrolno-rozpoznawczych pełniąc jednocześnie obowiązki oficera operacyjnego powiatu w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie.

W 2003r. ukończył studia podyplomowe w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku na Wydziale Zarzadzania Zasobami Pracy i Marketingu w zakresie marketingu i zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie.

W 2015r. ukończył studia podyplomowe w Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego na kierunku Bezpieczeństwo Higieny Pracy.