Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Ocena zagrożenia wybuchem

W każdym zakładzie pracy obowiązuje nieco inna specyfika, co przekłada się na charakter potencjalnych zagrożeń. Istnieją przedsiębiorstwa, w których pojawia się podwyższone zagrożenie wybuchem. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasady przeciwpożarowe, odgrywają w takich miejscach szczególną rolę. Pracodawca powinien dołożyć wszelkich starań, by prawidłowo przeszkolić swoich pracowników. Aby było to możliwe, niezbędna jest dokładna wiedza na temat potencjalnych punktów zapalnych. W tym pomocna będzie ocena zagrożenia wybuchowego, jaką świadczy od wielu lat firma SEKA. To usługa, która zapewnia spokój i bezpieczeństwo zarówno pracodawcom, jaki i pracownikom zatrudnionym w przedsiębiorstwie.

Ocena zagrożenia wybuchowego w wykonaniu ekspertów SEKA

W ramach świadczonych przez nas usług, oferujemy przeprowadzenie oceny zagrożenia wybuchem, wraz ze sporządzeniem stosownego dokumentu w tym zakresie. Do oceny zagrożenia wybuchowego podchodzimy w sposób kompleksowy, analizując wiele czynników. Korzystamy z dokładnych pomiarów i działamy na podstawie wypracowanych przez lata procedur, uwzględniając specyfikę danego budynku Dokładny zakres usługi obejmuje:

  • wskazanie w oparciu o obliczenia pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
  • wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem,
  • wskazanie w pomieszczeniach oraz strefach zagrożenia wybuchem czynników mogących zainicjować zapłon,
  • sporządzenie stosownego dokumentu oceny zagrożenia wybuchem, wraz z graficzną dokumentacją klasyfikacyjną (plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji).

Dokładamy wszelkich starań, aby kontrolowane przez nas budynki były w pełni bezpieczne, a osoby w nich pracujące doskonale znały charakter zagrożenia i korzystały z wypracowanych na podstawie audytu procedur. Ocena zagrożenia wybuchowego nie może być bagatelizowana. Nasi specjaliści doskonale orientują się w bieżących przepisach dotyczących zagrożenia wybuchowego i wiedzą w jaki sposób je interpretować. Proponujemy rozwiązania, które redukują ryzyko wybuchu do zera. Dzięki temu pracownicy i osoby odwiedzające budynek, mogą czuć się w nim bezpiecznie.

Ocena zagrożenia wybuchowego – obowiązki pracodawcy

W zakładach pracy, w których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu, obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzenie badań i przygotowanie oceny zagrożenia wybuchem. Z jednej strony należy wskazać miejsca podwyższonego ryzyka, z drugiej zaś, na tej podstawie określić prawidłowe i efektywne procedury zabezpieczające, których celem jest zminimalizowanie ryzyka wcześniej zidentyfikowanego. Dokonywana przez nas ocena zagrożenia wybuchowego, nie ogranicza się jednak wyłącznie do wypełnienia wymogów przewidzianych w przepisach prawa. Poszukujemy optymalnych rozwiązań dla naszych klientów i dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zaproponować sprawdzone procedury związane z zagrożeniem wybuchem. Pracodawca może czuć się bezpiecznie na wypadek kontroli zewnętrznej, ale także ludzkich błędów czy drobnych zaniedbań.

Ocena zagrożenia wybuchowego – zakłady pracy podwyższonego ryzyka

Z reguły ryzyko wybuchu odnosi się do tych zakładów pracy, w których w czasie produkcji wykorzystywane lub przetwarzane są substancje lub materiały, które mają właściwości palne lub wybuchowe. To również miejsca, w których takie materiały i substancje są uwalniane przez urządzenia, systemy ochronne czy elementy produkowanych towarów lub też stanowią część produkcyjną powstających w zakładzie wytworów.

Ocena zagrożenia wybuchowego – prawidłowe postępowanie

Substancje łatwopalne, których spalanie w powietrzu jest bardzo dynamiczne i powoduje powstanie atmosfery wybuchowej, działają w taki sposób, że na skutek wybuchu pojawia się samopodtrzymujący płomień. Istnienie takiego zagrożenia to bardzo poważne niebezpieczeństwo i ogromne ryzyko dla pracowników znajdujących się w pomieszczeniu narażonym na wybuchy, właśnie dlatego trzeba bardzo starannie zadbać o to, by zminimalizować możliwość wystąpienia takiej reakcji substancji z powietrzem.

W procedurze oceny ryzyka wybuchu, bardzo ważne jest też zlokalizowanie i zidentyfikowanie zapłonu, który może doprowadzić do powstania wybuchu. Po jego zlokalizowaniu i zidentyfikowaniu należy koniecznie wprowadzić odpowiednie procedury zabezpieczające, których zadaniem będzie zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka aktywacji substancji, które mogłoby doprowadzić do wybuchu.

Istotnym elementem tej procedury jest również określenie intensywności atmosfery wybuchowej. Chodzi mianowicie o określenie, na ile w danych miejscach zagrożonych wybuchem, owa atmosfera wybuchowa się pojawia. Jak często występuje i jak długo potrafi się utrzymywać. Dzięki temu można znacznie skuteczniej i znacznie trafniej ocenić samo ryzyko wybuchu.

W ramach naszych działań podejmujemy się nie tylko analizy sytuacji, ale również jej szczegółowego opisu, co w efekcie powinno doprowadzić do stworzenia możliwości dla opracowania i wdrożenia procedur bezpieczeństwa.

Ocena zagrożenia wybuchowego w zakładach pracy na terenie całego kraju

SEKA to firma o zasięgu ogólnokrajowym. Dzięki licznym oddziałom regionalnym, obsługujemy klientów ze wszystkich części Polski. Ocena zagrożenia wybuchowego to usługa, która nie stanowi pod tym względem wyjątku. Wystarczy zgłosić się do lokalnego koordynatora. Mamy doświadczenie we współpracy z klientami reprezentującymi rozmaite branże i oceniając zagrożenie wybuchem chętnie się nią dzielimy. Nasi klienci mogą liczyć na pełne bezpieczeństwo w swoich budynkach, wynikające z zaproponowanych przez naszych specjalistów procedur. Zapraszamy do współpracy wszystkie przedsiębiorstwa, w których istnieje podwyższone ryzyko wybuchu ze względu na specyfikę budynku i jego przeznaczenie. O naszych wysokich kompetencjach świadczą uzyskane certyfikaty i opinie dotychczasowych, zadowolonych z usługi klientów.

 

NASI EKSPERCI

Ponad 27-letnia działalność SEKA S.A. na rynku sprawiła, że wykształciliśmy dużą i sprawdzoną grupę specjalistów, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje.

Działamy na terenie całej Polski – mamy 18 oddziałów wojewódzkich i przedstawicieli terenowych, co sprawia, że naszym klientom możemy zapewnić jednolite procedury bez względu strukturę firmy – specjalizujemy się w usługach dla klientów wielooddziałowych. Potwierdzeniem  jakości naszych usług i merytorycznej wiedzy jest certyfikat ISO 9001:2008 oraz certyfikat kompetencji szkoleniowych nadanych przez CIOP-PIB.

Poza szerokim gronem specjalistów możemy się poszczycić współpracą z grupą wybitnych ekspertów w dziedzinie BHP, do której należą m.in.:

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/07/229_default_original.png
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „Zarządzanie i Marketing” oraz studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej na kierunku „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Od 1999 roku prowadzi działalność gospodarczą z zakresu bhp i ppoż., oferując szkolenia, audyty, usługi doradcze, bieżący nadzór i ocenę ryzyka zawodowego dla firm z różnych branż, w tym z sektora przemysłowego, spożywczego, handlowego i publicznego. Specjalista ochrony przeciwpożarowej po ukończeniu zajęć w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.  W latach 2003-2013 współpracownik wiodącej firmy z branży outsourcingu usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce – SEKA S.A. Od 2013 r. dyrektor Działu Nadzoru tej firmy, do którego zadań należy m.in. monitorowanie i podnoszenie jakości usług świadczonych przez blisko 250 specjalistów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska w całym kraju.
zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2020/09/Jan_koldej.jpg
Doktor nauk technicznych – dyscyplina inżynieria środowiska specjalność ochrona atmosfery – Politechnika Częstochowska, 2011 r.
Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, 1995 r.
Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju