Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Oceny ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkiem każdego pracodawcy. O ile w małych przedsiębiorstwach takie działania mogą zostać przeprowadzone samodzielnie przez danego pracodawcę, o tyle w średnich i dużych firmach, spoczywa to na barkach profesjonalistów, specjalistów z zakresu BHP. Mogą to być również eksperci zewnętrzni, którzy właśnie do tego celu zostali zatrudnieni na kontrakcie. Warto jednak pamiętać o tym, by dobór ekspertów był bardzo staranny, wnikliwy i oparty na podstawie ich kompetencji. Odpowiedzialność bowiem za poprawne przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego spoczywa nadal na samym pracodawcy.

W ramach naszych usług oferujemy tego rodzaju działania na rzecz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Każdym działaniem zajmuje się wyspecjalizowana kadra z ogromnym, wieloletnim doświadczeniem oraz odpowiednim do tego zadania kwalifikacjami.

Jak powinna zostać przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego powinna zostać przeprowadzona maksymalnie prosto. Chodzi przede wszystkim o zidentyfikowanie możliwego ryzyka, jego zdefiniowanie i określenie możliwych, wiążących się z nim zagrożeń i skutków. Poprawne rozpoznanie zagrożeń powoduje, że można automatycznie opracować procedury bezpieczeństwa, których zadaniem będzie minimalizowanie ryzyka, a to ma ogromne znaczenie. Ważne też, by ocena była maksymalnie adekwatna do rzeczywistości zastanej w danej firmie i opierała się głównie na zasadzie zdrowego rozsądku.

Zgromadź informacje

Prowadząc ocenę ryzyka zawodowego trzeba w pierwszej kolejności zgromadzić wszystkie niezbędne do tego celu informacje. Chodzi tu o charakter stanowisk pracy, jakie są, jakie funkcjonują, kto na nich pracuje, ile ich jest, jaka jest ich specyfika? Warto również określić w tym miejscu, czy dane stanowisko pracy mogą zajmować pracownicy młodociani lub kobiety w ciąży. Może się bowiem okazać, że dla dorosłego mężczyzny dane miejsce pracy nie wiąże się z żadnym ryzykiem, ale dla kobiety w ciąży czy osoby niepełnoletniej, a takie też mogą w naszym kraju pracować, będzie to stanowiło poważne zagrożenie.

Trzeba ustalić, jakie zadania mają do wykonania pracownicy, na jakich maszynach pracują, czy te maszyny są niebezpieczne, czy sam producent maszyn ostrzega przed jakimś zagrożeniem. Jakie środki ochrony są stosowane, jakie substancje są wykorzystywane i wiele, wiele innych.

Ustalenia zagrożenia

Druga rzecz, to konieczność ustalenia zagrożeń, jakie wiążą się z danym stanowiskiem pracy. Dla każdego stanowiska trzeba opracować osobny opis, żeby nie było potem problemów i wątpliwości. Warto też szeroko spojrzeć na wspomniane zagrożenia – mogą być one związane z oświetleniem, z materiałami, maszynami, sprzętem lub oparami.

Ocena ryzyka

Trzeci krok, to ocena samego ryzyka. Na bazie zgromadzonych informacji i zidentyfikowanych zagrożeń należy ocenić, czy ryzyko w danym miejscu jest duże, czy nie. W tej ocenie pomagają też różnorodne tabele i rozliczenia, które zawierają informacje na temat prawdopodobieństwa wystąpienia określonych zdarzeń w określonych miejscach. Korzystając z własnej wiedzy, doświadczenia oraz danych w tabelach należy oszacować poziom ryzyka.

Kolejnym etapem oceny ryzyka powinno być określenie działań, które pozwolą wyeliminować lub ograniczyć chociaż mogące wystąpić ryzyko zawodowe. To działania, które pozwalają zabezpieczyć się przed możliwym zagrożeniem. Może to być odzież ochronna, specjalne maski, odpowiednia klimatyzacja pomieszczenia, przerwy w pracy. Wszystko, co sprawi, że zagrożenie będzie mniejsze, powinno zostać bardzo precyzyjnie i dokładnie opisane, z odniesieniem do jakiego ryzyka się odnosi. Należy tu również pamiętać o rozgraniczeniu ryzyk na wysokie, średnie lub małe. Wysokie należy przede wszystkim wyeliminować, średnie zabezpieczyć, a małe utrzymać na uzyskanym poziomie.

Całość oceny musi zostać udokumentowana. Wszystko powinno zostać spisane i opisane i zgromadzone w specjalnym protokole. Oczywiście, dokument musi zawierać wszystkie zgromadzone informacje, począwszy od opisu stanowiska pracy poprzez zagrożenia, ryzyko i sposoby jego eliminowania.

Musi to być dokument zgodny z wymogami i standardami prawnymi, właśnie dlatego warto w tym celu skorzystać z pomocy i wsparcia osób do tego wykwalifikowanych. Dzięki nim ocena zostanie przeprowadzona szybko, sprawnie i z całą pewnością poprawnie.

 

NASI EKSPERCI

Ponad 27-letnia działalność SEKA S.A. na rynku sprawiła, że wykształciliśmy dużą i sprawdzoną grupę specjalistów, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje.

Działamy na terenie całej Polski – mamy 18 oddziałów wojewódzkich i przedstawicieli terenowych, co sprawia, że naszym klientom możemy zapewnić jednolite procedury bez względu strukturę firmy – specjalizujemy się w usługach dla klientów wielooddziałowych. Potwierdzeniem  jakości naszych usług i merytorycznej wiedzy jest certyfikat ISO 9001:2008 oraz certyfikat kompetencji szkoleniowych nadanych przez CIOP-PIB.

Poza szerokim gronem specjalistów możemy się poszczycić współpracą z grupą wybitnych ekspertów w dziedzinie BHP, do której należą m.in.:

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/07/229_default_original.png
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „Zarządzanie i Marketing” oraz studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej na kierunku „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Od 1999 roku prowadzi działalność gospodarczą z zakresu bhp i ppoż., oferując szkolenia, audyty, usługi doradcze, bieżący nadzór i ocenę ryzyka zawodowego dla firm z różnych branż, w tym z sektora przemysłowego, spożywczego, handlowego i publicznego. Specjalista ochrony przeciwpożarowej po ukończeniu zajęć w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.  W latach 2003-2013 współpracownik wiodącej firmy z branży outsourcingu usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce – SEKA S.A. Od 2013 r. dyrektor Działu Nadzoru tej firmy, do którego zadań należy m.in. monitorowanie i podnoszenie jakości usług świadczonych przez blisko 250 specjalistów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska w całym kraju.
zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/07/230_default_original.png

Główny specjalista ds. bhp. Z SEKA S.A. związany od 1998r. w 1994r. ukończył kurs podstawowy dla pracowników służby bhp, a następnie studia podyplomowe o specjalności Bezpieczeństwo i higiena pracy.

W okresie współpracy z SEKA S.A. świadczył usługi u jej klientów, zarówno lokalnych, jak i korporacyjnych. W wielu firmach z placówkami na terenie całego kraju pełnił funkcję koordynatora nadzoru bhp z ramienia SEKA S.A.

Od roku 2009 pełnił funkcje koordynatora ds. bhp w Dziale Nadzoru. Po reorganizacji spółki, w roku 2010, został wyznaczony na stanowisko zastępcy dyrektora Oddziału Warszawa i pełni ją do dzisiaj. Kieruje kilkudziesięcioosobowym zespołem specjalistów ds. bhp współpracujących stale z SEKA S.A.

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/07/231_default_original.png

Obecnie mł. bryg. w st. spocz. mgr. inż.  – z SEKA S. A. związany od 2014r.

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (1995r.).  Po ukończeniu studiów pracował na stanowisku dowódcy zmiany, starszego specjalisty ds. kontrolno-rozpoznawczych pełniąc jednocześnie obowiązki oficera operacyjnego powiatu w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie.

W 2003r. ukończył studia podyplomowe w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku na Wydziale Zarzadzania Zasobami Pracy i Marketingu w zakresie marketingu i zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie.

W 2015r. ukończył studia podyplomowe w Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego na kierunku Bezpieczeństwo Higieny Pracy.