Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Ocena ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe jest wpisane w każdą wykonywaną pracę – stanowi jej nieodłączny element. Jest jednak ogromnie zróżnicowane pod względem stopnia i rodzaju zagrożenia, jakie łączy się z danym stanowiskiem pracy czy wykonywanymi zadaniami zawodowymi. Na urazy ciała i utratę zdrowia będzie narażony pracownik biurowy, który używa nożyczek lub przez wiele godzin pracuje przed monitorem komputera. Z zagrożeniami spotka się też monter instalacji na słupach wysokiego napięcia czy operator prasy hydraulicznej o nacisku 200 ton. W każdym z tych przypadków jednak potencjalne wypadki będą miały inne konsekwencje dla pracodawcy i podwładnego. Ocena ryzyka zawodowego nie tylko je wskazuje, ale też jest podstawą do wprowadzania zabezpieczeń i zasad postępowania, które pozwolą uniknąć tych konsekwencji.

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO – OBOWIĄZEK PRACODAWCY

Nawiązanie stosunku pracy pomiędzy przedsiębiorcą a podwładnym nakłada na obie strony określone obowiązki, wynikające z prawa pracy. Jednym z nich jest stworzenie takich warunków w miejscu realizacji zadań zawodowych, które będą bezpieczne, a przynajmniej do minimum ograniczą możliwość uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia. Ocena ryzyka zawodowego jest niezbędna do tego, aby wskazać czynniki niebezpieczne i zalecić stosowanie np. ochronników słuchu, kasków czy odpowiednich rękawic. Zapewnienie takich środków pracownikom jest argumentem, który przemawia za pracodawcą podczas dochodzenia odszkodowań po wypadkach przy pracy.

Ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkiem każdego pracodawcy. O ile w małych przedsiębiorstwach takie działania mogą zostać przeprowadzone samodzielnie przez danego pracodawcę, o tyle w średnich i dużych firmach, spoczywa to na barkach profesjonalistów, specjalistów z zakresu BHP. Mogą to być również eksperci zewnętrzni, którzy właśnie do tego celu zostali zatrudnieni na kontrakcie. Warto jednak pamiętać o tym, by dobór ekspertów był bardzo staranny, wnikliwy i oparty na podstawie ich kompetencji. Odpowiedzialność za to, czy ocena ryzyka zawodowego została przeprowadzona poprawnie, spoczywa nadal na samym pracodawcy.

W ramach naszych usług oferujemy tego rodzaju działania na rzecz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Każdym działaniem zajmuje się wyspecjalizowana kadra z ogromnym, wieloletnim doświadczeniem oraz odpowiednim do tego zadania kwalifikacjami.

JAK POWINNA ZOSTAĆ PRZEPROWADZONA OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO?

Ocena ryzyka zawodowego nie jest łatwa, ze względu na to, że wiele czynników szkodliwych, z jakimi wiąże się praca na danym stanowisku, ma niemierzalny charakter. O ile można ocenić dopuszczalny poziom hałasu czy stężenie pyłów w powietrzu, o tyle ocena ryzyka poślizgu na zalanej różnymi substancjami czy oblodzonej podłodze jest znacznie trudniejsza do oznaczenia. Niektóre stanowiska niosą za sobą specyficzne i nieprzewidywalne zagrożenia. Do takich zaliczają się na przykład odpryski materiałów z kruszarek, iskrzenie instalacji elektrycznych czy rozpryskiwanie wrzących cieczy. W wielu takich sytuacjach prawidłowa ocena ryzyka zawodowego wymaga umiejętności dostrzegania zagrożeń, przewidywania ich skutków oraz doświadczenia. Jakimi zasadami należy się kierować podczas jej przygotowywania?

Ocena ryzyka zawodowego powinna zostać przeprowadzona maksymalnie prosto. Chodzi przede wszystkim o zidentyfikowanie możliwego ryzyka, jego zdefiniowanie i określenie możliwych, wiążących się z nim zagrożeń i skutków. Poprawne rozpoznanie zagrożeń powoduje, że można automatycznie opracować procedury bezpieczeństwa, których zadaniem będzie minimalizowanie ryzyka, a to ma ogromne znaczenie. Ważne też, by ocena ryzyka zawodowego była maksymalnie adekwatna do rzeczywistości zastanej w danej firmie i opierała się głównie na zasadzie zdrowego rozsądku.

Zgromadź informacje

Prowadząc ocenę ryzyka zawodowego, trzeba w pierwszej kolejności zgromadzić wszystkie niezbędne do tego celu informacje. Chodzi tu o charakter stanowisk pracy, określenie tego, jakie są, jak funkcjonują, kto na nich pracuje, ile ich jest i jaka jest ich specyfika. Warto również doprecyzować w tym miejscu, czy dane stanowisko pracy mogą zajmować pracownicy młodociani lub kobiety w ciąży. Może się bowiem okazać, że dla dorosłego mężczyzny dane miejsce pracy nie wiąże się z żadnym ryzykiem, ale dla kobiety w ciąży czy osoby niepełnoletniej, a takie też mogą w naszym kraju pracować, będzie to stanowiło poważne zagrożenie.

Trzeba ustalić, jakie zadania mają do wykonania pracownicy, na jakich maszynach pracują, czy te maszyny są niebezpieczne, czy sam producent maszyn ostrzega przed jakimś zagrożeniem. Jakie środki ochrony są stosowane, jakie substancje są wykorzystywane i wiele, wiele innych.

Ustal zagrożenia

Precyzyjne scharakteryzowanie stanowisk pracy jest punktem wyjścia do określenia zagrożeń. Stanowią one drugi krok w procesie, jakim jest ocena ryzyka zawodowego. Dla każdego stanowiska trzeba opracować osobny opis, żeby nie było potem problemów i wątpliwości. Warto też szeroko spojrzeć na wspomniane zagrożenia – mogą być one związane z oświetleniem, z materiałami, maszynami, sprzętem lub oparami. Czynnikiem, który decyduje o poprawności sporządzenia oceny, jest kompleksowe spojrzenie na miejsce pracy. Przykładowo, jeśli tokarz pracuje przy maszynie w ruchu, zagrożeniem będą dla niego nie tylko ruchome noże czy odpryski materiału. Może on nadepnąć na wiór metalu i przebić podeszwę lub poślizgnąć się na podłodze zanieczyszczonej smarem maszynowym. Ocena ryzyka zawodowego powinna też uwzględniać elementy takie jak organizacja stanowiska pracy. Brak miejsca na narzędzia, zbyt mała strefa ruchu czy bliskość innych maszyn są równie ważne dla bezpieczeństwa.

Wykonaj ocenę ryzyka zawodowego

Trzeci krok to właściwa ocena ryzyka zawodowego. Na bazie zgromadzonych informacji i zidentyfikowanych zagrożeń należy ocenić, czy ryzyko w danym miejscu jest duże, czy nie. W tej ocenie pomagają też różnorodne tabele i rozliczenia, które zawierają informacje na temat prawdopodobieństwa wystąpienia określonych zdarzeń w określonych miejscach. Korzystając z własnej wiedzy, doświadczenia oraz danych w tabelach, należy oszacować poziom tych zagrożeń.

Kolejnym etapem oceny ryzyka zawodowego powinno być określenie działań, które pozwolą wyeliminować lub chociaż ograniczyć mogące wystąpić ryzyko. To działania i środki, które pozwalają zabezpieczyć się przed możliwym zagrożeniem. Mogą to być: odzież ochronna, specjalne maski, odpowiednia klimatyzacja pomieszczenia, przerwy w pracy. Wszystko, co sprawi, że zagrożenie będzie mniejsze, powinno zostać bardzo precyzyjnie i dokładnie opisane, z odniesieniem, do jakiego ryzyka się odnosi. Należy tu również pamiętać o rozgraniczeniu ryzyk na wysokie, średnie lub małe. Wysokie trzeba przede wszystkim wyeliminować, średnie zabezpieczyć, a małe utrzymać na uzyskanym poziomie.

Ocena ryzyka zawodowego musi zostać udokumentowana. Wszystko powinno zostać spisane i opisane oraz zgromadzone w specjalnym protokole. Oczywiście, dokument musi zawierać wszystkie zebrane informacje, począwszy od opisu stanowiska pracy, poprzez zagrożenia, po ryzyko i sposoby jego eliminowania.

Dokument powinien być zgodny z wymogami i standardami prawnymi. Właśnie dlatego warto w tym celu skorzystać z pomocy i wsparcia osób do tego wykwalifikowanych. Dzięki nim ocena ryzyka zawodowego zostanie przeprowadzona szybko, sprawnie i z całą pewnością poprawnie.

NASI EKSPERCI

Ponad 27-letnia działalność SEKA S.A. na rynku sprawiła, że wykształciliśmy dużą i sprawdzoną grupę specjalistów, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje.

Działamy na terenie całej Polski – mamy 18 oddziałów wojewódzkich i przedstawicieli terenowych, co sprawia, że naszym klientom możemy zapewnić jednolite procedury bez względu strukturę firmy – specjalizujemy się w usługach dla klientów wielooddziałowych. Potwierdzeniem  jakości naszych usług i merytorycznej wiedzy jest certyfikat ISO 9001:2008 oraz certyfikat kompetencji szkoleniowych nadanych przez CIOP-PIB.

Poza szerokim gronem specjalistów możemy się poszczycić współpracą z grupą wybitnych ekspertów w dziedzinie BHP, do której należą m.in.:

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/07/229_default_original.png
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „Zarządzanie i Marketing” oraz studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej na kierunku „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Od 1999 roku prowadzi działalność gospodarczą z zakresu bhp i ppoż., oferując szkolenia, audyty, usługi doradcze, bieżący nadzór i ocenę ryzyka zawodowego dla firm z różnych branż, w tym z sektora przemysłowego, spożywczego, handlowego i publicznego. Specjalista ochrony przeciwpożarowej po ukończeniu zajęć w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.  W latach 2003-2013 współpracownik wiodącej firmy z branży outsourcingu usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce – SEKA S.A. Od 2013 r. dyrektor Działu Nadzoru tej firmy, do którego zadań należy m.in. monitorowanie i podnoszenie jakości usług świadczonych przez blisko 250 specjalistów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska w całym kraju.
zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2020/09/Jan_koldej.jpg
Doktor nauk technicznych – dyscyplina inżynieria środowiska specjalność ochrona atmosfery – Politechnika Częstochowska, 2011 r.
Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, 1995 r.
Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju