Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Operat przeciwpożarowy

W ramach realizowanych przez nas działań, oferujemy naszym klientom opracowanie operatu przeciwpożarowego dla obiektów budowlanych lub ich części oraz innych miejsc przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.
Pełna usługa w tym zakresie obejmuje:

  • wskazanie i oznaczenie miejsc zbierania, magazynowania i przetwarzania stałych odpadów palnych,
  • wyznaczenie odrębnej strefy pożarowej, jeśli ich objętość lub masa przekracza 100 m3 lub 50 Mg,
  • wyznaczenie maksymalnych wysokość magazynowania stałych odpadów palnych w przypadku magazynowania w stosach, magazynowania tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych i rozdrobnionych opon,
  • określenie minimalnych odległości od granicy sąsiedniej działki budowlanej oraz istniejących obiektów budowlanych,
  • przedstawienie wykazu rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania,
  • określenie charakterystyki pożarowej obiektów przewidzianych do magazynowania odpadów,
  • przedstawienie oceny spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie składowania odpadów na terenie zakładu,
  • opracowanie części graficznej zakładu dotyczącej planów obiektów,
  • pomoc i doradztwo w zakresie uzgodnienia dokumentu z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej.

Obowiązek opracowania operatu przeciwpożarowego wynika z Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2018r., poz. 992, 1000, 1479, 1544, 1564, 1592).

Operat przeciwpożarowy ma bardzo sprecyzowaną zawartość i wszystkie wskazane przez ustawodawcę zagadnienia, powinny się w nim znaleźć. Nie ma tu miejsca na dowolność. Jest to dokument i jako dokument musi spełniać wszystkie wymogi formalne. Nie wolno też zapominać o konieczności dokonywania aktualizacji tego opracowania.

Bardzo ważną kwestią jest również to, że operat musi być przekazywany i uzgadniany z właściwym miejscowo Komendantem Państwowej Straży Pożarnej. W czasie naszej pracy nad dokumentami dopełniamy tych wszystkich formalności i realizujemy wszystkie nałożone przez przepisy obowiązki.

W zakresie bezpieczeństwa pożarowego bardzo ważne jest również skrupulatne i dokładne zapoznanie z operatem pracowników danego obiektu oraz takie wywieszenie planów ewakuacji, by były łatwo dostępne, bez trudu się można było z nimi zapoznać, a w razie pożaru, szybko było można z nich skorzystać. Oczywiście miejsca, w których plany powinny się znaleźć również zostały jednoznacznie określone przepisami prawnymi, których należy bezwzględnie przestrzegać.

Ważną kwestią jest również fakt, że operat przeciwpożarowy mogą opracować wyłącznie osoby do tego uprawnione. Ustawa jednoznacznie precyzuje kryteria informujące o tym, kto takie uprawnienia posiada. Korzystając z naszej oferty otrzymujecie więc państwo dokument przygotowany profesjonalnie i zgodnie ze wszystkim standardami przez osobę, która ma specjalne do tego kwalifikacje.

 


KUPUJĘ GAŚNICĘ, SPRAWDZAM KTÓRA JEST NAJODPOWIEDNIEJSZA DLA MNIE sprzedaż gaśnic


NASI EKSPERCI

Ponad 27-letnia działalność SEKA S.A. na rynku sprawiła, że wykształciliśmy dużą i sprawdzoną grupę specjalistów, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje.

Działamy na terenie całej Polski – mamy 18 oddziałów wojewódzkich i przedstawicieli terenowych, co sprawia, że naszym klientom możemy zapewnić jednolite procedury bez względu strukturę firmy – specjalizujemy się w usługach dla klientów wielooddziałowych. Potwierdzeniem  jakości naszych usług i merytorycznej wiedzy jest certyfikat ISO 9001:2008 oraz certyfikat kompetencji szkoleniowych nadanych przez CIOP-PIB.

Poza szerokim gronem specjalistów możemy się poszczycić współpracą z grupą wybitnych ekspertów w dziedzinie BHP, do której należą m.in.:

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/07/229_default_original.png
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „Zarządzanie i Marketing” oraz studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej na kierunku „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Od 1999 roku prowadzi działalność gospodarczą z zakresu bhp i ppoż., oferując szkolenia, audyty, usługi doradcze, bieżący nadzór i ocenę ryzyka zawodowego dla firm z różnych branż, w tym z sektora przemysłowego, spożywczego, handlowego i publicznego. Specjalista ochrony przeciwpożarowej po ukończeniu zajęć w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.  W latach 2003-2013 współpracownik wiodącej firmy z branży outsourcingu usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce – SEKA S.A. Od 2013 r. dyrektor Działu Nadzoru tej firmy, do którego zadań należy m.in. monitorowanie i podnoszenie jakości usług świadczonych przez blisko 250 specjalistów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska w całym kraju.
zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2020/09/Jan_koldej.jpg
Doktor nauk technicznych – dyscyplina inżynieria środowiska specjalność ochrona atmosfery – Politechnika Częstochowska, 2011 r.
Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, 1995 r.
Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju