Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Przegląd instalacji oświetlenia ewakuacyjnego

W ramach realizowanych przez nas działań, oferujemy naszym klientom przegląd instalacji  oświetlenia ewakuacyjnego w obiektach budowlanych lub ich części, w których takie oświetlenie jest wymagane.

Właściciele i administratorzy budynków muszą zdawać sobie sprawę z zagrożeń ludzkiego życia, jakie niesie ze sobą niesprawna instalacja oświetlenia ewakuacyjnego. Jej niezawodne działanie jest istotnym czynnikiem bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie, w trakcie niebezpiecznych zdarzeń losowych, a nawet zwykłej awarii sieci energetycznej.

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne instalacji oświetlenia ewakuacyjnego na terenie obiektu, powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Obowiązek wykonywania przeglądów oświetlenia ewakuacyjnego wynika z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), w którym wskazano definicję urządzeń przeciwpożarowych, poprzez które należy rozumieć również instalacje oświetlenia ewakuacyjnego. Instalacje te powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów. Częstotliwość i sposoby kontrolowania instalacji oświetlenia awaryjnego zostały szczegółowo określone w Polskiej Normie PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

W zależności od rodzaju zastosowanej instalacji oświetlenia ewakuacyjnego oraz od oczekiwań klienta, oferujemy przeglądy w następującym zakresie:

  • wykonanie prac kontrolnych oraz pomiarowych oświetlenia awaryjnego i  wyłącznika przeciwpożarowego, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi,
  • sprawdzenia stanu technicznego opraw oświetlenia awaryjnego z niezależnym zasilaniem,
  • wykonanie wyładowania akumulatorów w oświetleniu awaryjnym i sprawdzenie czasu podtrzymania oświetlenia,
  • sprawdzenie prawidłowości i  funkcjonalności wyłączników przeciwpożarowych, które współpracują z instalacją oświetlenia ewakuacyjnego,
  • wykonanie pomiarów elektrycznych opraw świetlnych oraz sprawności i funkcjonalności opraw,
  • przygotowanie i opracowanie protokołów z przeprowadzonych prac,
  • weryfikacja wyników z wymaganiami norm,
  • wymiana akumulatorów w oprawach oświetlenia ewakuacyjnego,
  • serwis opraw ewakuacyjnych.

Ważną kwestią jest fakt, że przegląd instalacji oświetlenia ewakuacyjnego mogą wykonywać wyłącznie osoby do tego uprawnione, a kontrole i serwisowanie instalacji powinno odbywać się regularnie. Korzystając z naszej oferty otrzymujecie więc państwo dokument przeglądu przygotowany profesjonalnie i zgodnie ze wszystkim standardami przez osobę, która ma specjalne do tego kwalifikacje.


KUPUJĘ GAŚNICĘ, SPRAWDZAM KTÓRA JEST NAJODPOWIEDNIEJSZA DLA MNIE sprzedaż gaśnic


NASI EKSPERCI

Ponad 27-letnia działalność SEKA S.A. na rynku sprawiła, że wykształciliśmy dużą i sprawdzoną grupę specjalistów, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje.

Działamy na terenie całej Polski – mamy 18 oddziałów wojewódzkich i przedstawicieli terenowych, co sprawia, że naszym klientom możemy zapewnić jednolite procedury bez względu strukturę firmy – specjalizujemy się w usługach dla klientów wielooddziałowych. Potwierdzeniem  jakości naszych usług i merytorycznej wiedzy jest certyfikat ISO 9001:2008 oraz certyfikat kompetencji szkoleniowych nadanych przez CIOP-PIB.

Poza szerokim gronem specjalistów możemy się poszczycić współpracą z grupą wybitnych ekspertów w dziedzinie BHP, do której należą m.in.:

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/07/229_default_original.png
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „Zarządzanie i Marketing” oraz studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej na kierunku „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Od 1999 roku prowadzi działalność gospodarczą z zakresu bhp i ppoż., oferując szkolenia, audyty, usługi doradcze, bieżący nadzór i ocenę ryzyka zawodowego dla firm z różnych branż, w tym z sektora przemysłowego, spożywczego, handlowego i publicznego. Specjalista ochrony przeciwpożarowej po ukończeniu zajęć w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.  W latach 2003-2013 współpracownik wiodącej firmy z branży outsourcingu usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce – SEKA S.A. Od 2013 r. dyrektor Działu Nadzoru tej firmy, do którego zadań należy m.in. monitorowanie i podnoszenie jakości usług świadczonych przez blisko 250 specjalistów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska w całym kraju.
zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/07/230_default_original.png

Główny specjalista ds. bhp. Z SEKA S.A. związany od 1998r. w 1994r. ukończył kurs podstawowy dla pracowników służby bhp, a następnie studia podyplomowe o specjalności Bezpieczeństwo i higiena pracy.

W okresie współpracy z SEKA S.A. świadczył usługi u jej klientów, zarówno lokalnych, jak i korporacyjnych. W wielu firmach z placówkami na terenie całego kraju pełnił funkcję koordynatora nadzoru bhp z ramienia SEKA S.A.

Od roku 2009 pełnił funkcje koordynatora ds. bhp w Dziale Nadzoru. Po reorganizacji spółki, w roku 2010, został wyznaczony na stanowisko zastępcy dyrektora Oddziału Warszawa i pełni ją do dzisiaj. Kieruje kilkudziesięcioosobowym zespołem specjalistów ds. bhp współpracujących stale z SEKA S.A.